Komunizm, pozbawienie obywatelstwa polskich oficerów.

Posted in ■ historia by Maciejewski Kazimierz on 26 września 2009

Polscy Generałowie, wysokiej rangi oficerowie Polskich Sił Zbrojnych  walczący na Zachodzie , nie mogli wrócić do Polski, po II Wojnie Światowej, gdyż zostali pozbawieni Obywatelstwa Polskiego na polecenie Bolesława Bieruta, za pośrednictwem Tymczasowego  Rządu  Jedności Narodowej, kierowanego  przez Edwarda Osóbkę -Morawskiego, Uchwałą  z dnia  26 września 1946 roku.

Uchwała działała z datą wsteczną od 6 wrzesnia 1945 roku.

Dotyczyła 76 oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Lista pozbawionych Obywatelstwa Polskiego Polaków:

Generałowie Dywizji:

Władysław Anders, dowódca II Korpusu Polskiego od  8.XI  1946 Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych

Stanisław Kopański, szef Sztabu Naczelnego Wodza

Stanisław Maczek, dowódca I Korpusu Polskiego;

Generałowie Brygady:

Antoni Chruściel, zastępca szefa Sztabu Naczelnego Wodza do spraw ogólnych

Tadeusz Malinowski, szef Biura Funduszu Społecznego Żołnierzy

Karol Masny, szef Służby Pieniężnej MON;

Pułkownicy:

Stanisław Jan Arczyński,

Juliusz Bischof,

Bronisław Bragiel,

Stanisław Tadeusz Bronikowski,

Kazimierz Stanisław Chodkiewicz, szef żandarmerii w Sztabie Naczelnego Wodza i MON

Zdzisław Chruściel,

Michał Dembiński,

Stanisław Gano, p.o. zastępcy szefa Sztabu Naczelnego Wodza do spraw ogólnych

Tadeusz Łukaszewski,

Stefan Mayer,

Władysław Ostrowski,

Henryk Tadeusz Piątkowski, I zastępca szefa Sztabu Naczelnego Wodza,

Józef Rehman,

Władysław Wojciechowski

Podpułkownicy:

Tadeusz Biernacki,

Lech Antoni Bittner,

Lucjan Bratz,

Stanisław Fieldorf,

Aleksander Jędziniak,

Zygmunt Józefkowicz,

Ignacy Harski,

Wojciech Hlawsa,

Stanisław Karbinad,

Franciszek Kraczkiewicz,

Wielisław Bohdan Krajowski,

Antoni Krzyczkowski,

Wincenty Krzywiec,

Józef Langefeld,

Stanisław Marian Leski,

Marian Władysław Mańkowski,

Antoni Minkiewicz,

Józef Perzyński,

Wiktor Pfafenhausen,

Kazimierz Klemens Sarnicki,

Stanisław Śliwiński,

Jan Świderski,

Bronisław Toczyński,

Olgierd Władysław Witort,

Jerzy Zaremba,

Apolinary Żebrowski;

Majorowie:

Teodor Bonirski,

Feliks Zdzisław Bielecki,

Jerzy Ciemochowski,

Jerzy Ciepielowski,

Kamil Czarnecki,

Aleksander Czekalski,

Franciszek Andrzej Derejewski,

Kazimierz Dębski,

Józef Frankowski,

Roch Freiszmidt,

Stanisław Fruziński,

Jan Giedroyć,

Jan Gołofit,

Józef Hołowacz,

Mikołaj Kamiński,

Władysław Kaniowski,

Czesław Kłopotowski,

Józef Koss,

Antoni Kowalewski,

Tadeusz Michał Legeżyński,

Henryk Muster,

Michał Olisiewicz,

Bolesław Pietraszewski,

Józef Różański,

Władysław Słodkiewicz,

Władysław Słomiński,

Piotr Wojtczak,

Władysław Wrażej,

Jan Wysoczeński,

Bohdan Żukowski.

Uchwały Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z 26 września 1946 uchyliła Rada Ministrów PRL pod przewodnictwem politruka, Generała Dywizji, Piotra Jaroszewicza uchwałą nr 256/1 z 23 listopada 1971. Następnie mieszkający na emigracji oficerowie otrzymali odpowiednie powiadomienia z polskich konsulatów generalnych.

.

Oto treść powiadomienia o przywróceniu obywatelstwa, jakie otrzymał płk dypl. Kamil Czarnecki w styczniu 1972 od konsula generalnego w Londynie:

Szanowny Panie,

Konsulat Generalny uprzejmie zawiadamia, że Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 23 listopada 1971 roku anulowala uchwałę Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 1946 roku o pozbawieniu Pana polskiego obywatelstwa.

Łączę wyrazy szacunku

Mieczysław Hara

konsul generalny

.

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz • salon24

Reklamy

Możliwość komentowania Komunizm, pozbawienie obywatelstwa polskich oficerów. została wyłączona