Były komendant szczecińskiej MO oskarżony przez IPN

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 6 listopada 2009

Akt oskarżenia przeciwko byłemu komendantowi wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Szczecinie Jarosławowi W. skierowała w czwartek do Sądu Rejonowego w Szczecinie Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. B. komendantowi zarzucono popełnienie 67 zbrodni komunistycznych.

„Zbrodnie zarzucone Jarosławowi W. polegały na bezprawnym pozbawianiu wolności działaczy NSZZ »Solidarność« na mocy decyzji wydawanych pomiędzy 12 a 17 grudnia 1981 r.” – czytamy w przesłanym PAP przez Instytut Pamięci Narodowej komunikacie.

Ponadto w sprawie został oskarżony były zastępca komendanta wojewódzkiego MO w Szczecinie ds. Służby Bezpieczeństwa Stefan J. Zarzucono mu fałszowanie dokumentacji osób internowanych oraz bezprawne pozbawianie ich wolności.

„Należy podkreślić, iż przyjęto, że czyny zarzucone oskarżonym stanowią nie tylko zbrodnię komunistyczną, ale wyczerpują również znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Uznano bowiem, że pozbawienie wolności osób internowanych miało charakter poważny i było formą prześladowania tych osób z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej” – czytamy w komunikacie IPN.

Czyny te jako zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.

Agnieszka Gorczyca ze szczecińskiego oddziału IPN poinformowała, że w sprawie zebrano obszerny materiał dowodowy obejmujący 46 tomów akt, przesłuchano 96 świadków, w tym osoby zajmujące najwyższe stanowiska państwowe w latach 1980-1990.

„Zebrane dokumenty oraz złożone zeznania świadków świadczą, że oskarżeni wydając decyzje o internowaniu, na mocy których pozbawiono wskazane osoby wolności, nie tylko działali bez żadnych podstaw prawnych, ale naruszali istniejący w 1981 r. porządek prawny”- stwierdziła Gorczyca.

„Oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności” – poinformował prokurator Andrzej Pozorski.

.

pap • 2009.11.05

Reklama

Możliwość komentowania Były komendant szczecińskiej MO oskarżony przez IPN została wyłączona

%d blogerów lubi to: