WOLNOŚĆ ZAGROŻONA PRZEZ ELITY „OKRĄGŁEGO STOŁU”

oświadczenie uczestników konferencji „Polska po XX latach 1989-2009”

Od 1989 r. rządy wyrosłe z nurtu niepodległościowego pełniły władzę przez ledwie 20 miesięcy: 6 miesięcy rządu Jana Olszewskiego i 14 miesięcy rządu Jarosława Kaczyńskiego. Dziś Polska płaci za oddanie swego losu w ręce ludzi, dla których niepodległe państwo nigdy nie stanowiło najwyższej wartości.

Warszawa, 11 XII 2009

Przedstawiciele środowisk patriotycznych zgromadzeni na zaproszenie Anny Walentynowicz w Sejmie RP, po dogłębnej dyskusji analizującej przemiany, jakie dokonały się w ubiegłym dwudziestoleciu oraz stan obecny naszej Ojczyzny, stwierdzają:

1. Wolność i niepodległość wywalczone wysiłkiem wielu pokoleń są dziś zagrożone przez władzę elit wywodzących się z układu ‘okrągłego stołu’. Najbardziej dotkliwym w naszym codziennym życiu jest wszechobecność kłamstwa i propagandy pogardy dla społeczeństwa, tradycji narodowej, wartości chrześcijańskich. Przejawia się to także w bezpardonowym ataku na media publiczne oraz zwłaszcza na niezależność Instytut Pamięci Narodowej.
2. Dobitnym znakiem katastrofy dwudziestu lat tzw. transformacji systemowej jest sytuacja służby zdrowia, którą rząd chce zlikwidować, z premedytacją prowadząc do bankructwa. Niebywałym przejawem działań antynarodowych rządu jest zniszczenie przemysłu stoczniowego, w tym symbolu wysiłku niepodległościowego II Rzeczpospolitej, stoczni gdyńskiej i czołowej stoczni świata, stoczni szczecińskiej. Tragiczny jest stan systemu rentowego i emerytalnego, który finanse państwa nie są w stanie utrzymać, a ludzie starsi zostają skazani na nędzę. Katastrofalna dla przyszłości jest degradacja procesu wychowania uniemożliwiająca budowę nowoczesnej wiedzy i ducha polskiego młodych pokoleń tak aby były zdolne rywalizować z innymi narodami.
3. Polityka obecnego rządu uderza w same podstawy polskiej gospodarki: polską energetykę i polskie rolnictwo. Kryzys gospodarczy mniej dotkliwy w wielkich metropoliach niszczy polską prowincję, gdzie bezrobocie sięga 20%.
4. Równocześnie rządząca koalicja przepuściła bezpardonowy atak na demokratyczne zdobycze narodu: wolne, powszechne wybory Głowy Państwa, które chce się zastąpić kuluarowymi przetargami większości parlamentarnej. Wprost i cynicznie premier rządu zapowiada zniszczenie opozycji wydając jej wojnę, dlatego że ujawniono przestępczą działalność jego ministrów, dymisjonuje się tych szefów służb którzy ścigają przestępców i prześladuje funkcjonariuszy likwidujących patologiczne i skomunizowane Wojskowe Służby Informacyjne. Groźną jest bezkarność ataków służb specjalnych na prawo do obrony i tajemnicę adwokacką, wolność słowa, a zwłaszcza niezależność dziennikarską.
5. Najbardziej jednak dotkliwą dla całego narodu jest postępująca zapaść wymiaru sprawiedliwości i degradacja organów ścigania. Polska pozbawiana jest prawa i sprawiedliwości, a partię głoszącą ten program rozbijają służby specjalne i ścigają sądy.
6. Szczególny niepokój budzi polityka międzynarodowa rządu podporządkowująca polskie prawa, instytucje i obywateli enigmatycznym, płynnym i niejasnym rozstrzygnięciom Unii Europejskiej, która w Traktacie Lizbońskim zmierza do ukształtowania europejskiego państwa federalnego. Równocześnie rząd Donalda Tuska prowadzi serwilistyczną politykę wobec Rosji i Niemiec, czego dobitnym przejawem była milcząca aprobata dyktatu rosyjsko-niemieckiego w Europie zadeklarowana przez premiera Putina na Westerplatte we wrześniu br.
7. Opisany powyżej stan rzeczy jest skutkiem dominacji w ubiegłych dwudziestu latach elit politycznych reprezentujących interesy środowisk liberalnych i komunistycznych. Od 1989 r. rządy wyrosłe z Solidarności i z nurtu niepodległościowego pełniły władzę przez zaledwie 20 miesięcy: 6 miesięcy rządu Jana Olszewskiego i 14 miesięcy rządu Jarosława Kaczyńskiego. Dziś Polska płaci za oddanie swego losu w ręce ludzi, dla których niepodległe i solidarne państwo Polaków nigdy nie stanowiło najwyższej wartości.

.

Dlatego zwracamy się do wszystkich Polaków o wybranie polskiego prezydenta i polskiego rządu,
o głosowanie na Lecha Kaczyńskiego, oraz na Prawo i Sprawiedliwość.

.

W imieniu Konferencji:
Anna Walentynowicz, Józefina Hrynkiewicz, Andrzej Gwiazda, Andrzej Nowak, Antoni Macierewicz,
Krzysztof Wyszkowski

Reklama

Możliwość komentowania WOLNOŚĆ ZAGROŻONA PRZEZ ELITY „OKRĄGŁEGO STOŁU” została wyłączona

%d blogerów lubi to: