Nowy zwierzchnik Kościoła luterańskiego

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 2 stycznia 2010

6 stycznia odbędzie się w kościele luterańskim Świętej Trójcy w Warszawie konsekracja i wprowadzenie na urząd nowego zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego), biskupa elekta Jerzego Samca.

Udział w tych ważnych dla polskich luteran uroczystościach zapowiedzieli przedstawiciele Kościołów ewangelickich m.in. z Niemiec, Czech, Słowacji, Szwecji, państw bałtyckich, Ukrainy, Rosji oraz Wielkiej Brytanii, a także goście ekumeniczni oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Biskup elekt zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp. Janusza Jaguckiego, który – według Kolegium Kościelnej Komisji Historycznej luteran – „był tajnym i świadomym współpracownikiem SB”.

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego podczas kwietniowych obrad w Warszawie w ub. roku postanowił skrócić o dwa lata kadencję biskupowi Jaguckiemu na stanowisku zwierzchnika Kościoła (kadencja trwa 10 lat),
a swoją funkcję będzie pełnił do momentu wyboru nowego zwierzchnika.

Ten sam Synod w październiku, dokonał wyboru nowego zwierzchnika, którym w pierwszej turze został wybrany prezes Synodu Kościoła, proboszcz parafii ewangelickiej w Gliwicach, ks. Jerzy Samiec.
Urząd obejmie on 6 stycznia.

Ks. Samiec po wyborze na biskupa mówił, że głównym celem Kościoła jest „głoszenie Ewangelii na różne sposoby poprzez m.in. misję i ewangelizację, diakonię, edukację religijną i kulturę”.

W kwestii lustracji biskup elekt zapowiedział, że z urzędu stanie na czele Kolegium Komisji Historycznej, co pozwoli na usprawnienie jej działania. Jednocześnie stanowczo opowiedział się przeciwko „dzikiej lustracji”, podkreślając konieczność pokazania również heroicznych postaw zarówno duchownych, jak i świeckich w okresie PRL.

Mówiąc o sposobach wypełniania urzędu biskupa, ks. Samiec podkreślił, że chce pracować kolegialnie, kładąc nacisk na talenty i umiejętności zarówno świeckich, jak i duchownych członków Kościoła.

Biskup Kościoła jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje jego pracami jako prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi i katechetami Kościoła. Ordynuje (wyświęca) duchownych oraz biskupów. Wybierany jest przez Synod na 10 lat z możliwością powtórnej elekcji.

Jerzy Samiec urodził 27 marca 1963 r. w Cieszynie. W latach 1983-1988 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ordynowany (wyświęcony) w Zabrzu 22 stycznia 1989 r. Od ordynacji pracuje w parafii ewangelickiej w Gliwicach, a od 1994 r. jako proboszcz. Od 1998 r. jest członkiem Synodu Kościoła, a w 2007 r. Synod wybrał go swym prezesem. W Gliwicach był współorganizatorem Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Ewangelickiego. Zainteresowany głównie misją i ewangelizacją.

Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański) jest trzecim co do wielkości Kościołem chrześcijańskim w Polsce
i największym Kościołem protestanckim w naszym kraju. Liczy ok. 75 tys. wiernych zgromadzonych w sześciu diecezjach. Ponad połowa polskich luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Najwyższym organem władzy ustawodawczej Kościoła jest Synod, który wybiera Konsystorz (władza wykonawcza), Radę Synodalną i Biskupa Kościoła, reprezentującego Kościół na zewnątrz.

.

pap

Reklama

Możliwość komentowania Nowy zwierzchnik Kościoła luterańskiego została wyłączona

%d blogerów lubi to: