APEL w obronie IPN

Posted in ■ aktualności, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 7 kwietnia 2010

APEL

uczestników antykomunistycznego Ruchu Oporu i NSZZ „Solidarność”
w obronie Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej jest zagrożony. Nowa ustawa o IPN forsowana przez Platformę Obywatelską uderza
w samą istotę Instytutu, w jego niezależność, wiarygodność i gwarancje skutecznego ujawniania prawdy o czasach sowieckiego zniewolenia.

Działacze PO nie ukrywają, że dokonywane zmiany  mają na celu odwołanie obecnego kierownictwa IPN oraz wyeliminowanie tych historyków, którzy w ubiegłych latach wykazali się solidnym warsztatem naukowym, obiektywizmem i niezależnością. Chodzi też o ochronę sztucznie wykreowanych elit III Rzeczpospolitej, o uniemożliwienie oczyszczenia życia publicznego z agentury, ukrycie prawdy o polskiej historii ostatnich 60 lat.

W tym celu wprowadza się zmiany, które :

– podporządkowują IPN rządowi i umożliwiają agenturze wpływ na wybór Prezesa oraz Rady  Naukowej, która decydować będzie o kierunkach badań a także o polityce udostępniania akt. Prezes powoływany i odwoływany będzie przez zwykłą większość sejmową w oparciu o rekomendację nie podlegających lustracji historyków i prawników;

– umożliwiają b. funkcjonariuszom UB i SB oraz agentom swobodny dostęp do akt, które  wytworzyli zwalczając opozycję. Dotychczas mieli oni dostęp do własnych akt personalnych, lecz nie do swoich meldunków i donosów na prześladowanych;

– zagrażają samemu istnieniu archiwaliów IPN poprzez nakaz udostępniania oryginałów także b. funkcjonariuszom i agentom.

Praktycznie oznacza to zniszczenie Instytutu i powstałej tam kadry niezależnych, młodych historyków, zagraża samemu istnieniu archiwaliów narażonych na kradzież ze strony dawnych ubeków a wreszcie likwiduje ustawę lustracyjną.

W ten sposób Platforma Obywatelska wspierana przez postkomunistyczne środowiska SLD i PSL  likwiduje ważną,
jedną z tak niewielu niezależnych instytucji polskiego życia publicznego.

W tej sytuacji, my, działacze antykomunistycznego Ruchu Oporu i NSZZ ‘Solidarność’ stwierdzamy, że  się z tym nie pogodzimy i podejmiemy wszelkie możliwe działania w obronie IPN. Pamiętamy, że jednym z istotnych powodów naszej walki z komunizmem było zakłamanie tego systemu, cenzura i nieznośny fałsz życia publicznego.

Dzisiaj wszystko to powraca a bezcenna placówka przeciwstawiająca się dyktaturze  kłamstwa i obłudy jest likwidowana. Niszczą ją ludzie, którzy zawdzięczają najwyższe stanowiska polityczne  wysiłkowi i poświęceniu ‚Solidarności’, i którzy tak często na te ideały się powołują.

To przecież determinacja tych, którzy walczyli z komunizmem dała im stanowiska i urzędy. To cierpienia bitych, aresztowanych, internowanych, wyrzucanych z pracy i spychanych na margines, to siła dokonań i dziedzictwa „Solidarnosci”, największego ruchu społecznego i narodowego współczesnej Europy, pozwalają dzisiaj stanowić prawo Niepodległej Rzeczpospolitej. I dlatego Polacy mają prawo do prawdy o własnej  historii, prawo, które teraz chce się im odebrać w tym Sejmie i tym Senacie, które wybieraliśmy z przekonaniem, że to najwyższa władza Polski niepodległej. Głosując za odebraniem Instytutowi Pamięci Narodowej niezależności  posłowie i senatorowie stają się rzecznikami Polski duchowo zniewolonej, pozbawionej pamięci o własnej historii, niezdolnej do suwerennego działania.

Naczelną zasadą ‚Solidarności’ było przesłanie księdza Jerzego Popiełuszko: „działaj w prawdzie a zło dobrem zwyciężaj”. Uczynimy wszystko by nie pozwolić na powtórne zakłamywanie polskiej historii, na fałszowanie prawdy o walce o niepodległość,  na zakładanie kagańca polskim historykom.

Jednoznacznie oświadczamy, iż tym wszystkim, którzy głosować będą za likwidacją IPN udzielamy votum nieufności.
Żaden z tych posłów i senatorów nigdy już nie otrzyma naszego poparcia ani aprobaty. Będziemy dążyli do bojkotowania ich w życiu politycznym i piętnowania w opinii publicznej jako szkodników sprawy  narodowej.

Apelujemy do wszystkich Polaków o wysyłanie listów na ręce Prezydenta Rzeczpospolitej z apelem o niepodpisywanie nowej ustawy o IPN. Ufamy, że nasz protest okaże się skuteczny a wspólne działanie na rzecz prawdy  w życiu publicznym i obrony przed terrorem kłamstwa przywróci obecność ideałów w imię których tak wielu  Polaków było gotowych poświęcić życie.

Anna Walentynowicz, Antoni Macierewicz, Jan Olszewski, Piotr Naimski, Krzysztof Wyszkowski, Andrzej Gwiazda

.

Apel z listą osób popierających proszę przesyłać na adres: gp@prezydent.pl , oraz antoni.macierewicz@sejm.pl

.

…”wszystkim, którzy głosować będą za likwidacją IPN udzielamy votum nieufności.
Żaden z tych posłów i senatorów nigdy już nie otrzyma naszego poparcia ani aprobaty.
Będziemy dążyli do bojkotowania ich w życiu politycznym i piętnowania w opinii publicznej jako szkodników sprawy narodowej.”…

działacze antykomunistycznego Ruchu Oporu i NSZZ Solidarność

Reklama

Możliwość komentowania APEL w obronie IPN została wyłączona

%d blogerów lubi to: