O ś w i a d c z e n i e – POKiN w Krakowie

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 8 kwietnia 2010

Ujawnienie wiele tygodni temu przeszłości Jacka Skorusa – dziś szefa Panoramy, a w latach 80-tych propagandzisty stanu wojennego, na dodatek zarejestrowanego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL jako jej tajny współpracownik,
nie pociągnęło za sobą żadnych decyzji personalnych Zarządu TVP. Sprawę próbuje się przemilczeć.

.

Kraków, 8 kwietnia 2010

O ś w i a d c z e n i e

Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie wyraża głębokie zaniepokojenie obsadzaniem kierowniczych stanowisk w Telewizji Polskiej osobami skompromitowanymi w czasach PRL
oraz sygnałami o praktykach cenzorskich TVP wobec filmów dokumentalnych na temat najnowszej historii.

Ujawnienie wiele tygodni temu przeszłości Jacka Skorusa – dziś szefa Panoramy, a w latach 80-tych
propagandzisty stanu wojennego, na dodatek zarejestrowanego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL
jako jej tajny współpracownik, nie pociągnęło za sobą żadnych decyzji personalnych Zarządu TVP.
Sprawę próbuje się przemilczeć.

Film dokumentalny „Pod prąd” Macieja Gawlikowskiego, w którym zacytowano fragmenty propagandowych materiałów autorstwa Skorusa, wciąż nie został przez TVP wyemitowany. To jeden z kilku w ostatnim czasie przypadków blokowania emisji programów niewygodnych dla kierownictwa telewizji publicznej.
Tym bardziej szkodliwy, że jest to pierwszy film na temat historii Konfederacji Polski Niepodległej.

Domagamy się od kierownictwa TVP odsunięcia od wpływu na program osób skompromitowanych współpracą
– tak jawną, jak i tajną – z aparatem represji PRL, osób niegodnych miana dziennikarza.

Żądamy emisji w dobrym czasie antenowym filmu „Pod prąd”, a także innych programów dokumentalnych
na temat współczesnej historii, także tych budzących kontrowersje. Taka jest bowiem rola mediów publicznych.

Jeśli mamy wszyscy płacić podatek nazywany abonamentem RTV, to tylko na takie media, które będą bez lęku pokazywać prawdę o współczesnej historii.

Sekretarz Porozumienia                                                       Przewodniczący Porozumienia
Stanisław Palczewski                                                              Edward Jankowski

Reklama

Możliwość komentowania O ś w i a d c z e n i e – POKiN w Krakowie została wyłączona

%d blogerów lubi to: