ODEZWA DO RODAKÓW

Posted in ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 16 Maj 2010

Rodacy!

Katastrofa pod Smoleńskiem jest nie tylko wielką tragedią. Jest ona zarazem wyzwaniem
i szansą daną narodowi polskiemu, aby w prawdzie zmierzył się ze swoją przeszłością,
by lepiej i pełniej niż dotąd ocenił błędy, jakie popełniał w przeszłości, by zrozumiał
stojące teraz przed nim wyzwania i by dokonał wyborów mądrych, wyborów, które będą
służyć dobrze nam wszystkim. Nie poszczególnym partiom, czy rozmaitym grupom
interesu, lecz nam wszystkim jako narodowi. Nam wszystkim, jako państwu.
Naszej ojczyźnie – Polsce.
Naród nasz zamieszkuje nie tylko dzisiejsze ziemie państwa polskiego położone między
Odrą a Bugiem. Miliony Polaków jest rozsianych po całym świecie. Dwudziesty pierwszy
wiek daje, nawet tym których los zagnał bardzo daleko od ojczyzny, możliwość
bieżącego śledzenia wydarzeń w Polsce, a także uczestniczenia w debacie nad sprawami
jej dotyczącymi.

Działający na terenie Australii Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu
Wojennego pragnie zwrócić się do wszystkich rodaków z apelem.
Zwraca się do nich z tym apelem w szczególnym momencie naszej historii,
momencie naznaczonym nie wyjaśnioną jeszcze katastrofą, w którym zginął prezydent RP
i tylu wybitnych naszych rodaków. Zwraca się z nim na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi.
Kierujemy ten apel jako ci, którzy nie zawahali się przed trzydziestoma laty wystąpić
w obronie naszego ciemiężonego narodu, wystąpić w imię solidarności o sprawiedliwość
społeczną i domagać się suwerenności polskiego państwa. Nie zawahaliśmy sie postawić
na szali wszystkiego. Nie zawahaliśmy się, jako że chodziło o najwyższe dobro – dobro
naszego narodu. Po nastaniu stanu wojennego więziono nas, bito, znieważano,
zastraszano, wreszcie kazano nam i naszym rodzinom opuścić Polskę.
Przygarnęła nas Australia.

Dzisiaj wiemy już, że stan wojenny nie został wprowadzony dla zapobieżenia pacyfikacji
Polski przez Sowietów. Został wprowadzony przez marionetki Sowietów, na czele z
generałem Jaruzelskim. Ludziom tym chodziło wyłącznie o utrzymanie się przy władzy,
władzy którą uzyskali dzięki Sowietom i którą sprawowali bezwzględnie, nie kierując się
bynajmniej dobrem narodu polskiego, lecz swymi ambicjami oraz swą własną korzyścią.
Ideologia, którą próbowali narzucić naszemu narodowi, była tylko narzędziem.

Dla zdobycia i utrzymania się przy władzy gotowi byli więzić, torturować i zabijać
nieugiętych polskich patriotów, gotowi też byli szykanować i pozbawiać pracy tych,
którzy zachowywali swą niezależność. Dla utrzymania się przy władzy uciekali się do
werbowania tajnych współpracowników oraz informatorów, którzy dla osiągnięcia
różnorakich korzyści gotowi byli donosić na swych znajomych, kolegów z pracy, nawet –
swych przyjaciół. Dla osiągania materialnych korzyści aparat represji nie wahał się nawet
popełniać poważne pospolite przestępstwa, czego przykładem może być powszechnie
dziś znana afera „Żelazo”.

Ta trwająca przez czterdzieści pięć lat narzucona narodowi niewola i opresja nie mogła
nie wpłynąć na jego kondycję, na relacje i postawy społeczne, które obserwujemy po
dzień dzisiejszy. Podzieliła ona naród na tych, którzy albo stanowili, albo identyfikowali
się i popierali narzucony Polsce reżim, i na tych, którzy stanowili jego ofiary. Wpłynęła
na erozję postaw patriotycznych, wykoślawiła percepcję moralną bardzo wielu Polaków,
nadwerężyła też ich poczucie solidarności oraz odpowiedzialności za kształtowanie bytu
społecznego, ekonomicznego i politycznego na wszystkich jego poziomach.
Przełom 1989 r. nie rozwiązał wszystkich problemów tej spuścizny. Wiele z nich można
nadal dostrzec w życiu Polski. Na domiar złego, przełom ten stworzył, zwłaszcza w
pierwszych latach reformy ustrojowej, jeszcze jeden podział: na tych, którzy wiele
skorzystali na przemianie ustrojowej, i na tych, którzy na niej zyskali albo niewiele, albo
wcale. Kontrolę nad większością środków masowego przekazu, nad bankami oraz innym
ważnymi instytucjami życia politycznego i ekonomicznego sprawują dotąd albo osoby
związane z elitami PRL, albo kapitał zagraniczny. To musi niepokoić.

Jedna z konsekwencji tego stanu rzeczy jest niezadowalające funkcjonowanie wielu
organów państwa. Następstwem tego jest również niekonsekwentna i nieefektywna
polska polityka zagraniczna, która wciąż uniemożliwia Polsce zajęcie należnego jej
miejsca w Europie i na świecie. W polityce tej nie dostrzega się przemyślanej strategii,
strategii, która uwzględniałaby niezbywalne interesy kraju i skutecznie je realizowała we
współpracy z innymi krajami. Przeciwnie, jest ona obszarem nieustannego ścierania się
indywidualnych ambicji, obszarem partykularnych sporów oraz wykluczających się celów,
co skutecznie dyskontują kraje nam niesprzyjające.

Obecna, relatywnie silna pozycja ekonomiczna Polski oraz niedawne wykrycie
ogromnych łupkowych złóż gazu ziemnego, stwarzają unikalną w historii naszego
państwa szansę zapewnienia znacznego i długotrwałego wzrostu dobrobytu naszego
społeczeństwa oraz uniezależnienia naszej gospodarki od możliwego szantażu
energetycznego. Stwarzają również szansę na dalszy, istotny wzrost suwerenności Polski
i jej znaczenia na arenie międzynarodowej. Szansy tej nie wolno nam zmarnować!
W przededniu wyborów prezydenckich zwracamy się do naszych rodaków z apelem,
apelem, który dyktują nam zarówno nasze serca, jak i rozum.

Apelujemy:
Dokonajcie mądrego wyboru. Niech będzie on waszego wyborem rodzaju przyszłości dlaPolski.
Polska ma szansę stać się państwem o wiele bogatszym niż jest dzisiaj.
Ma szanse stać się państwem rządzonym sprawnie i sprawiedliwie.
Ma szansę uzyskać prawdziwą suwerenność.
Polska może stać się państwem, z którego wszyscy będziemy mogli być dumni!

Na stanowisko Prezydenta RP wybierzcie człowieka, co do którego możecie być pewni,
że kieruje się wyłącznie dobrem naszej ojczyzny.
Zaufajcie człowiekowi, który wyłącznie jej pragnie poświęcić wszystkie swe siły i cały swój talent.
Zaufajcie człowiekowi, który skupi wokół siebie wielu ludzi, którym przyświecają takie właśnie cele.
Człowiekowi, co do którego możecie być pewni, że jest patriotą.
Tylko patriota bowiem będzie chciał w pełni wykorzystać, z korzyścią dla nas wszystkich,
szanse, jakie się dzisiaj rysują przed Polską.

Polska scena polityczna jest bardzo podzielona. Różne są wizje Polski i cele, do których
dążą poszczególne partie. Wielu spośród naszych rodaków czuje się zagubionymi w tym
labiryncie. Bardzo wielu nie ufa zapewnieniom przedwyborczym partii i wysuniętych
przez nich kandydatów. Trudno się temu dziwić, jako że opierają się oni na swym
długoletnim negatywnym doświadczeniu.

Jako patrioci polscy z antypodów, którym drogie jest wszystko, co wiąże się z naszą
wizją Polski zasobnej, sprawiedliwej i szanowanej w świecie, apelujemy do naszych
rodaków:
Udzielcie Waszego silnego poparcia człowiekowi, któremu możecie zaufać.
Poprzyjcie patriotę prawdziwie oddanego sprawie Polski.
Niech Polska będzie dla was wartością prawdziwie nadrzędną.

Głosujcie na Jarosława Kaczyńskiego!

Po wyborach zaś pomóżcie Prezydentowi realizować tę właśnie wizję Polski,
wizję Polski zasobnej, sprawiedliwej i szanowanej w świecie.

Niech Bóg wam w tym wszystkim dopomaga!
Zawierzcie to wielkie dzieło Królowie Jasnogórskiej!

Krzysztof Ciurej

Członek zarządu ZWIĄZKU WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH STANU WOJENNEGO

wyślij znajomemu

Reklama

Możliwość komentowania ODEZWA DO RODAKÓW została wyłączona

%d blogerów lubi to: