Apel

Posted in ■ aktualności, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 18 stycznia 2011

Twórzcie Komitety Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w Polsce i poza jej granicami

Szanowni Państwo – Drodzy Patrioci

Jestem Wam głęboko wdzięczny za niezwykłą ilość listów i deklaracji przystąpienia do naszego społecznego zgromadzenia, które napływają do nas z Polski i z różnych zakątków świata. Jest to dla nas dowód na to, że ziarno Narodowej Jedności zasiane, podpisaną 16 grudnia 2010 roku, Deklaracją Łódzką, zaczyna kiełkować i wzrastać
w nadzieję ku naprawie Rzeczypospolitej.

Obecnie trwają już prace nad stworzeniem systemu zintegrowanej informacji oraz koordynacji jej przekazu.
Do czasu jego wdrożenia będziemy się posługiwać w zarysowanej już sieci sygnatariuszy dotychczasową metodą komunikacji.

W ślad za tym, co wraz z Wami, Opatrzność już pozwoliła nam dokonać, idzie dzisiaj wyzwanie kolejne, niezwykle ważne – trud organizacyjny. Dlatego też, zwracam się do Was wszystkich z pilnym apelem o to, abyście w swoich miejscach zamieszkania, w swoich środowiskach tworzyli lokalne Komitety Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Przed nami wybory parlamentarne, których nie możemy przegrać. Struktury Komitetów Poparcia pomogą nam
w organizacji i koordynacji kampanii wyborczej, a ich najaktywniejsi Członkowie, wyłonieni w procesie demokratycznych, obywatelskich decyzji, winni zasilić listy wyborcze środowisk patriotycznych. Tylko postępując
w ten sposób mamy realną szansę podjąć sprawy Ojczyzny we własne ręce i zapewnić im właściwą, silną reprezentację. Wolne od jakichkolwiek obcych nacisków, narodowe Komitety mogą w krótkim czasie stać się realną siłą polityczną o znaczącym wpływie na sytuację Polski.

Czekać z tym już nie możemy; przekonują nas o tym negatywne wydarzenia i procesy, których celem jest osłabienie
i kompromitacja, a w konsekwencji, także pozbawienie suwerenności naszego Państwa. Jak destrukcyjne zaś dla samego Narodu są to mechanizmy wiedzą najlepiej miliony Rodaków wypychanych od pokoleń poza granice Ojczyzny ze względu na swoje patriotyczne przekonania, które w ostatnich czasach zastąpiono bardziej politycznie poprawnym wachlarzem przyczyn; brakiem perspektyw i potrzebą zabezpieczenia podstawowych środków na utrzymanie założonych w Polsce rodzin. Nieporównanie jednak większa rzesza Polaków żyje dzisiaj na granicy materialnej egzystencji we własnym kraju.

Coraz częściej, ale w pojedynkę, mówicie dość.

Żeby to jednak coś znaczyło i mogło o czymś dobrym dla Polski zdecydować, musimy to powiedzieć wszyscy razem; w tym zjednoczeniu, w którym już jesteśmy, i w tym, o wiele większym, do którego, w co wierzę, uda nam się wspólnie doprowadzić. Dlatego, jeszcze raz Was proszę, gdziekolwiek bije Polskie Serce przejęte losem Ojczyzny, zakładajcie Komitety Poparcia Jarosława Kaczyńskiego i przyłączajcie się do nas.

Niech wiara przeradza się w pewność, a pewność w czyn!!!

Marek Delimat

Członek Grupy Inicjatywnej Wrocławskiego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Reklama

Możliwość komentowania Apel została wyłączona

%d blogerów lubi to: