Totalna INDOKTRYNACJA

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 26 lutego 2011

Zbliża się ku nam kolejna batalia przedwyborcza o dusze, o umysły a przede wszystkim o głosy. Ponieważ jest
coraz więcej nie zdecydowanych, wyprane 3 lata temu mózgi już się przybrudziły, potrzebna jest nowa wojna.

Krótko mowiąc: Wojna psychologiczna .

Jest to najczęściej różnoraki system zabiegów propagandowych w celu wywarcia wpływu . Dziś z powodzeniem stosowana w polityce.

Jeśli do dziś ktoś miał wątpliwości dlaczego ministrem od wojska jest taki specjalista jak B.Klich to powinien właśnie się ich pozbyć. Tak samo jak udziału wojska i jego wlywu na media i politykę.

Dwa podstawowe techniki to propaganda  i manipulacja, ale jest ich więcej. Pozostańmy dziś przy tych dwóch.

Propaganda (od łac:propagare – rozszerzać, rozciągać, krzewić) – celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na perswazji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych,etycznie, niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów). Gdy propaganda zmierza do upowszechnienia trwałych postaw społecznych, poprzez narzucenie lub zmuszenie odbiorców do przyjęcia określonych treści, wtedy stanowi jeden z elementów indoktrynacji.

Warunki maksymalnej skuteczności propagandy:

wspieranie przez władze publiczne;

wspieranie przez wykształcone klasy;

realny brak możliwości donośnego sprzeciwu wobec jej treści (cenzura, kooperacja wydawców, zmowa milczenia mediów).

W języku potocznym utrwaliło się wartościujące znaczenie terminu propaganda jako synonimu stosowania kłamstw, półprawd, manipulacji – przeciwieństwo informacji, refleksji, dyskusji. Często nazywa się tak zabiegi marketingu politycznego.

Propaganda obejmuje szeroki zakres form. Może być to sztuka wizualna, polegająca na przekazywaniu jasnych i powszechnie znanych symboli, przedmiotów,fotografia,muzyka,radio, (a obecnie również telewizja i internet,język ciałaoraz taniec,literatura ,  (praktycznie w każdej znanej formie, także ulotki),teatr oraz kino.

Historia propagandy liczy sobie kilka tysięcy lat, jednak jej szczególny rozwój możemy obserwować dopiero współcześnie wraz z wprowadzeniem tzw demokracji i walki wyborczej. . Równocześnie powstała opinia publiczna. Stała się szczególnym narzędziem gry politycznej, walki wyborczej zarówno w rzadach totalitarnych i we współczesnej walce o władzę. Doświadczamy tego na codzień.

Manipulacja (łac.manipulatio – manewr, fortel, podstęp) – w psychologi oraz socjologii  to celowo inspirowana akcja mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi, aby skłonić je do działania sprzecznego z ich dobrem, interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.

Ogólnie, manipulacja jest formą zamierzonego i intencjonalnego wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnejj woli realizowała działania zaspokajające potrzeby/(realizowała cele) manipulatora.

Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Manipulację określono też kiedyś obrazowo jako „włamanie do umysłu ofiary i podrzucenie tam własnych pomysłów lub opinii w taki sposób, aby ofiara pomyślała, że sama jest ich autorem.”

Z punktu widzenia etykia, manipulacja bywa postrzegana jako zachowanie niemoralne. Mimo tego, jest często używana w  kontaktach handlowych i negocjacjach.

W  dzisiejszym społeczeństwie manipulacja jest jednym z podstawowych narzędzi sprawowania władzy nie mniej ważnym niż aparat terroru. Państwo posiada posiada całkowitą władzę i kontroluje lub ogranicza większość sposobów społecznej interakcji (ograniczenie wolności zrzeszania się,cenzura  mediów itp.). W ten sposób władcy  mogą łatwo manipulować swoimi społeczeństwami i utrzymywać swoje rządy działając wbrew interesowi ogółu. Manipulację językową często stosuje się w propagandzie i,podczas tzw. prania mózgu.

Dziśmanipulacja jest bardziej wyrafinowana i mniej widoczna, używana jest przez polityków, np. w kampaniach wyborczych w różnych często ukrytych formach.

Istotnym narzędziem manipulacji opinia publiczną są środki masowego przekazu i niejawna cenzura wiadomości, np. tylko poprzez wybór informacji prezentowanych w dziennikach telewizyjnych.

Podstawowe czynniki, które wpływają na nasze decyzje:

Informacja -najpowszechniejsza, polega na fałszowaniu, deformacji i filtracji faktów(cenzura);

wiedza- stosowana w szkolnictwie i nauce, dotyczy wyboru, popierania rozwoju i ukrywania pewnej wiedzy;

preferencje-polega na indoktrynacji poprzez podkreślanie ważności korzystnych dla manipulatora wartości, np. rozbudzania nacjonalizmów i fanatyzmów religijnych, wzmacnianie wybranych interesów grup lokalnych czy klas społecznych.

Niby wszyscy to wszystko wiemy i dlatego właśnie tak łatwo nami manipulować. Widać to najlepiej na przykładzie dezinformacji realizowane przy pomocy blogosfery. Wypuszczone jakiekolwiek kłamstwo ,choćby ostatnie „sensacje” pana operatora, stają sie łatwą pożywką którą karmi sielaknacego wszlekiej sensacji czytelnika. Wystarczy przeanalizować poratle.

PS . Armie posiadają (od dawna) wyspecjalizowane w wojnie psychologicznej oddziały żołnierzy.

nathanel.nowyekran.pl

Możliwość komentowania Totalna INDOKTRYNACJA została wyłączona

%d blogerów lubi to: