Agent STASI blisko Tuska

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 11 marca 2011

Najlepszy werbownik agentów STASI był blisko Tuska

Wczoraj generał Krzysztof Bondaryk , szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podał informację o 300 pracownikach  obcych wywiadów wśród 2000 dyplomatów. To oczywiście wierzchołek góry lodowej,  bo gdzie są pracownicy wywiadu pracujący po przykrywką fundacji, przedsiębiorstw, przedstawicielstw handlowych. O sieci Polaków , zwerbowanych agentów nie wspominając .  Dla przykładu służby litewskie podały, że w tym małym kraju dział około 3 agentów  tylko wywiadu rosyjskiego .  Czechy również w swoim raporcie dotyczącym obcej agenturalnej aktywności  na terenie Czech stwierdzili jej znaczne nasilenie.

Najbardziej jednak interesująca jest informacje z konferencji Bondaryka, które podaję za Rzeczpospolitą  ” Zapowiedział, że ABW przygotowuje projekt zmian prawnych modyfikujących definicję szpiegostwa, by z nim skutecznie walczyć. Jednak ze statystyk wynika, że spadła liczba prowadzonych przez tę służbę śledztw dotyczących szpiegostwa. W 2009 r. było sześć takich postępowań, w 2010 – cztery. Raport wskazuje, że istotną sprawą była odbudowa radiokontrwywiadu zajmującego się m.in. analizowaniem przesyłanych w eterze informacji. Obce służby w dalszym ciągu wykorzystują łączność radiową w celach wywiadowczych.”…” Bondaryk nie chciał wskazywać, kto doprowadził do likwidacji radiokontrwywiadu.”… (źródło )

Nie  wiadomo , czy śmiać się , czy płakać .  Polskie  służby nie mogą skutecznie przeciwdziałać aktywności wywiadowczej , werbowania agentów , przejmowania kontroli nad decyzjami politycznymi i gospodarczymi polskich urzędników i polityków bo …nie mamy definicji  szpiegostwa. To znaczy mamy,  ale taką , która jak sam Bondaryk stwierdził nie pozwala nam ze szpiegostwem skutecznie walczyć .  To tak jak byłej nie było . A dlaczego polskie służby nie mogą i nie mogły skutecznie zwalczać szpiegostwa , najlepiej ilustruje inna informacja  o likwidacji radiokontrwywiadu . Krasnoludki rządzą w Polsce. Do takiego wniosku można dojść po usłyszeniu od Bondaryka ,że alboi nie wie, albo nie chce wskazać tego idioty lub „ konsultanta” obcych służb , który radiokontrwywiad zlikwidował.

Każdy mądry wie o co chodzi. Skrajna nieudolność Tuska i jego rządu, czy jak  sugeruje Kaczyński  spłata podejrzanych zobowiązań rządzących , których wyjaśnienie będzie   wymagało  powołania specjalnych komisji jak rozumiem śledczych komisji  sejmowych oraz pracy innych  organówtego wyjaśnienia .

Aby zilustrować problemy jakie ma Polska z kluczową dla suwerenności politycznej  , gospodarczej, technologicznej ochroną najwyższych ale nie tylko organów władzy w Polsce przypominam bardzo interesujący  artykuł jaki ukazał się w tygodniku Forum w okolicach 20 lutego 2010 roku . Poniżej kluczowe fragmenty .

„Tygodnik Forum „STASI w PRL. Według Urzędu  ds. Akt STASI w Polsce w czasach PRL działało przynajmniej 500 agentów STASI. Szpiclowaniem sąsiedniego kraju przez NRD rozpoczęło sie wraz z wyborem w roku 1978 kardynała Wojtyły na papieża. S TASI infiltrowało przede wszystkim Solidarność. W czasie stanu wojennego pośród kurierów Solidarności , którzy przesyłali wiadomości z Polski na Zachód byli też agenci STASI.

STASI działało w Polsce niezależnie od polskiej bezpieki. Większość zgromadzonych wówczas materiałów podobno zniszczono. Jednak badaczom z dawnego Urzędu Gaucka i obecnego pod rządami Birthler udało się ustalić tożsamość części ówczesnych agentów” ..” wiadomo ,że lista szpiegów STASI na całym świecie znajduje sie od dawna w posiadaniu CIA Dopiero w 2003 roku Amerykanie przekazali część tych informacji rządowi RFN” ..”. Udało się już ustalić nazwiska niektórych posłów do Bundestagu, którzy kiedyś pracowali dla STASI ”…”Agent STASI Detlef Ruser / Henryk/ , który mieszkał w Polsce  zbliżył sie do środowiska , które wydawało solidarnościowe pismo „Samorządność „ między innymi do Donalda Tuska.Spotykał sie z redaktorami pisma , przychodził na spotkania Klubu Myśli Politycznej im Konstytucji 3 Maja…tekst pochodzi z tygodnika Forum

Najważniejsza   refleksja jaka mi się pojawiła . Jakie  „wrażliwe”  materiały na Tuska i jego współpracowników zebrał Ruser/Henryk/

Oficjalnie ustalono jedynie część z ponad 500 Polaków , bedących agentami STASI i pracujących dla Niemiec Wschodnich. Jaka część tych agntów przejęły zjednoczone Niemcy. Czy „ zaginione” teczki są teraz jednym z najbardziej wartościowych aktywów niemieckich służb. Warto zwrócić uwagę na fakt infiltrowania środowiska Tuska ,a być może i jego samego przez agentów STASI. Jeśli CIA posiada pełna dokumentację , to dlaczego nie udostępniła  tych bardzo newralgicznych danych stronie polskiej. W jaki sposób amerykanie i Niemcy wykorzystuja agentów STASI. Gdzie w strukturach państwa   polskiego są ci agenci poustawiani. Czy są w Sejmie, rządzie, na kluczowych stanowiskach w administracji , kościele, wymiarze sprawiedliwości.

Czy agenci STASI uczestniczyli w pracach nad uchwaleniem wadliwej Konstytucji , czy mają wpływ na precedensowe orzecznictwo dotyczące zwrotu niemieckich  majątków . Czy funkcjonują w różnego rodzaju organizacjach lobbujących zgodnie z niemieckimi interesami.

Każdy system , a takim jest państwo polskie powinien dążyć do wykluczenie wpływów zewnętrznych, mogących doprowadzić do podejmowania  niekorzystnych decyzji. Dopuszczenie do  przejęcia przez podmioty zagraniczne  większości banków, mediów , telekomunikacji, przemysłu cementowego , hutniczego, upadku stoczni jest dowodem na istnienie  takiego lobby wykorzystującego również agentów STASI.

Do tego dochodzi zacofanie technologiczne Polski. Weźmy ostatni zwrot jaki dokonuje się w przemyśle samochodowym i energetycznym. Mówię o rewolucji samochodów elektrycznych .Rząd nie tylko nie pomaga w rozwoju rodzimego przemysłu, ale również opóźnia prace nad budową  elektrowni jądrowych , bez których ten przemysł nie będzie mógł się rozwinąć. Szerzej o skutkach wprowadzenia samochodów elektrycznych miedzy innymi dla miast ,energetyki ,  urbanistyki napisałem w poprzednich notkach.

Wszyscy politycy odmieniaja na różne sposoby słowo modernizacja. Zresztą słusznie. Polska jest krajem zacofanym. W  jakim stopniu działania niewykrytych agentów STASI przyczyniły sie do tegoż zacofania. I czy agenci ci dopuszczą do rozpoczęcia procesów modernizacyjnych Polski.

Prawdopodobnie najlepsza metodą była metoda jaką PiS zastosowała w sprawie WSI. Czyszczenie  do gołej ziemi. Również z agentów STASI. Tylko jak wyczyścić Sejm . Niemcy dostali od Amerykanów wykaz agentów , w tym członków Bundestagu. Może Amerykanie mogliby i nam przekazać wykaz polskich agentów STASI , w tym posłów na  Sejm i członków rządu.

Marek Mojsiewicz • nowyekran.pl

Reklama

Możliwość komentowania Agent STASI blisko Tuska została wyłączona

%d blogerów lubi to: