Protest przeciw barbarzyństwu władzy

Posted in ■ aktualności, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 16 marca 2011

Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
w sprawie usuwania zniczy po manifestacji 10 marca

Portale internetowe upowszechniły w ostatnich dniach bulwersujący film, którego autorowi udało się zarejestrować, jak późnym wieczorem 10 marca służby porządkowe pod nadzorem straży miejskiej miasta stołecznego Warszawy usuwają znicze ustawione przez uczestników uroczystości upamiętniającej ofiary tragedii smoleńskiej. Bulwersujący jest nie sam fakt usuwania zniczy – znicze wypalone trzeba sprzątać. Bulwersuje to, że zdmuchiwano płonące lampki, jeszcze gorące znicze wywożono na śmietnik. Ponieważ zaś znaczna część z nich była ułożona w kształt powstańczej kotwicy, sprofanowano przy tym ważny narodowy symbol.

Gaszenie zniczy i demonstracyjne wywożenie ich na wysypisko wraz ze złożonymi obok kwiatami i wizerunkami zmarłych, ignorowanie próśb i apeli zebranych tam osób, stanowi pokaz siły i pogwałcenie odwiecznego prawa ludzi do czczenia swoich zmarłych. Jest to zarazem niepojęte dla wszystkich Polaków przywiązanych do tradycji wolnej Rzeczypospolitej, barbarzyńskie naruszenie sfery symbolicznej, na jakie dotąd w naszej historii pozwalała sobie jedynie władza obca lub przez obcych narzucona.

Przypomina to zarówno restrykcje zaborców rosyjskich podczas manifestacji patriotycznych w Warszawie dokładnie sto pięćdziesiąt lat temu, kiedy to karano nawet za noszenie żałoby, jak i wymazywanie symboli Polski podziemnej na murach walczącej stolicy. Przypomina to także zachowania komunistycznych przywódców w latach stanu wojennego, którzy nakazywali niszczenie krzyży, układanych przez ludzi z kwiatów i zniczy na znak pamięci o „owym wielkim wołaniu z głębi tysiąclecia”, które uprzytomnił rodakom Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa.
W osobach pamiętających PRL budzi to również szereg innych fatalnych asocjacji, trudno bowiem zapomnieć tak haniebne praktyki, jak ta, gdy po procesjach Bożego Ciała, kiedy już cofnięto zakaz ich odbywania, wysyłano na ulice polskich miast polewaczki, by zmyć do rynsztoków wszelki ślad po manifestacji uczuć sprzecznych z partyjną ideologią.

Pytamy zatem, kto imiennie odpowiada za działania służb porządkowych 10 marca bieżącego roku: sam pan Prezydent RP, pani prezydent Warszawy czy też urzędnicy niższego szczebla, a jeśli oni, to czy zostaną za swoją nadgorliwość przynajmniej napomniani i czy zostanie to podane do wiadomości publicznej? A może – w co nie chce się wierzyć – władzom dzisiejszej Polski nie zależy na kontynuowaniu tradycji niepodległościowej? Trudno zrozumieć, że przestają się one nawet starać o to, by ich postępowanie nie wywoływało skojarzeń z tym, co robili zaborcy, okupanci, kolaboranci czy choćby kunktatorzy.

Jeżeli tak jest rzeczywiście, jeżeli kryje się za tym rachuba na doraźne czy długofalowe panowanie nad krajem i wyobraźnią zbiorową Polaków, to warto przypomnieć, że w długowiekowej historii Polski próby skrępowania wolnego ducha narodu prędzej czy później okazywały się nieskuteczne. Dzisiaj też nie uda się wyprzeć z naszej pamięci ofiar tragedii smoleńskiej, zmusić do zapomnienia o ich zasługach dla Ojczyzny, zakazać ich czczenia w miejscach publicznych. Tak działając każdy musi się liczyć z przegraną i surowym osądem historii.

W naszej cywilizacji od czasów starożytnych hańbi samego siebie, kto nie pozwala na uczczenie pamięci zmarłych!
W imię tych zasad i w imię naszej tysiącletniej kultury i obyczaju wyrażamy nasz głęboki protest przeciwko niszczeniu oznak czci dla patriotów polskich, którzy ponieśli śmierć pod Smoleńskiem, i w ogóle przeciw pogardzie dla tradycji niepodległościowej i patriotycznej. Nie możemy milczeć, kiedy arogancja i pogarda władz powołujących się na demokratyczny mandat rujnuje podstawy naszej narodowej wspólnoty.

Zabieramy głos również dlatego, że środki masowego przekazu, powołane do tego, by w takich sytuacjach alarmować opinię publiczną, wybierają wygodne milczenie.

Wzywamy władze państwowe i władze miasta Warszawy – zwłaszcza w obliczu nadchodzącej rocznicy tragedii smoleńskiej – do zrezygnowania z takich praktyk i zaniechania podobnych działań, jak ten barbarzyński akt z 10 marca.

1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
4. mgr Krystyna Andrzejewska UAM
5. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – U Szczeciński
6. dr Róża Antkowiak – UAM
7. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
8. dr Adam Babula – UAM
9. dr Lidia Banowska – UAM
10. prof. dr hab. Czesław Błaszak – UAM
11. prof. dr hab. Jacek Błażewicz – PP
12. dr Paweł Binek – U Wrocławski
13. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
14. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
15. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
16. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
17. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
18. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
19. dr Ewa Ciosek – UAM
20. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
21. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
22. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
23. dr Mirosława Dabert – UAM
24. mgr Jan Dasiewicz – UAM
25. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
26. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
27. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
28. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
29. dr Tadeusz Dziuba – radny Miasta Poznania
30. dr Jerzy Fischbach
31. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
32. mgr Bogdan Freytag
33. dr hab. Jerzy Galina – PAN
34. mgr Witold Gedymin
35. dr Grzegorz Gertig
36. prof. dr hab. Henryk Gertig – UMed
37. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
38. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
39. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad.
40. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
41. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
42. prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
43. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
44. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
45. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
46. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
47. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
48. mgr Andrzej Judek
49. prof. dr hab. Stefan Jurga – UAM
50. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
51. dr Anna Kasprzyk – UAM
52. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
53. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
54. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
55. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
56. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
57. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM
58. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP
59. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski
60. prof. dr hab. Henryka Kramarz – UPed Kraków
61. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
62. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – UWarszawski
63. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
64. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
65. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
66. dr Katarzyna Kulińska UP
67. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – UP
68. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.
69. dr Przemysław Lehmann
70. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
71. dr Maria Leśniewicz
72. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski- UAM
73. dr Jarosław Liberek – UAM
74. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
75. dr Eryk Łon – UE
76. mgr Małgorzata Łośko – UAM
77. dr Piotr Łukasiak – PP
78. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
79. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
80. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
81. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
82. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
83. mgr Jan Martini – artysta muzyk
84. mgr Barbara Materny – nauczyciel
85. mgr Ryszard Materny
86. mgr Anna Matysiak – UAM
87. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
88. dr Bożena Mikołajczak – UAM
89. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – AMuz
90. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
91. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
92. prof. dr hab. Czesław Muśnicki UP
93. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
94. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
95. inż. Ryszard Paprzycki
96. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
97. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
98. dr Andrzej Pawuła – UAM
99. dr Ryszard Piasek – reżyser
100. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Rogalin
101. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
102. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
103. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
104. mgr Maria Przybylska – UAM
105. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
106. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
107. dr Jacek Radomski – UAM
108. dr Wiesław Ratajczak – UAM
109. prof. dr hab. Lucyna Rempulska
110. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
111. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
112. dr Lech Różański
113. Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
114. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
115. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
116. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
117. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
118. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
119. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
120. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
121. mgr Janusz Smólski
122. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
123. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
124. dr Teresa Stanek – UAM
125. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
126. prof. dr hab. Wojciech Stankowski- UAM
127. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
128. mgr Gabriela Stępczak
129. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
130. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
131. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
132. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
133. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – U Łódź
134. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
135. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
136. lek Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
137. dr Hanna Szweycer – UP
138. prof. dr hab. Michał Szweycer – UP
139. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
140. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
141. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
142. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
143. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
144. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
145. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
146. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
147. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
148. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM
149. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł
150. dr Marek Wedemann – UAM
151.dr Maria Wejchan-Judek – PP
152. prof. dr hab. Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
153. dr Jerzy Wierzchowiecki –Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
154. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
155. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
156. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
157. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
158. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
159. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
160. dr Franciszek Zerbe – lekarz
161. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
162. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
163. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
164. Jerzy Żarnowski
165. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
166. dr Jakub Żmidziński – PP

Poznań, 15.03.2011

Reklama

Możliwość komentowania Protest przeciw barbarzyństwu władzy została wyłączona

%d blogerów lubi to: