Święto fałszywych wyzwolicieli

Posted in ■ aktualności, ■ historia by Maciejewski Kazimierz on 8 Maj 2011

Nie mam zamiaru nawet w telewizji oglądać moskiewskiej defilady w dniu 9 maja, bo to nie jest rocznica
naszego zwycięstwa, lecz rocznica wprowadzenia w Europie Środkowej i Wschodniej nowego totalitaryzmu,
któremu było na imię stalinizm .
Rajmund Pollak

9 maja 1945 roku nie zakończyła się Druga Wojna Światowa, a kapitulacja hitlerowskich Niemiec
nastąpiła już dzień wcześniej, w dniu 8 maja 1945roku.

Znowu próbuje się fałszować historię w celach odbudowy wielkorosyjskich interesów .

Najważniejszymi świętami totalitaryzmu komunistycznego była rocznica Rewolucji Październikowej i 9 maja .

Przez cały okres PRL-u wmawiano nam, że Armia Czerwona wyzwoliła nas od faszyzmu i że 9 maja 1945roku dzięki Związkowi Radzieckiemu zakończyła się II Wojna Światowa.

9 maja nie może być rocznicą zwycięstwa wyzwolicieli, bo Związek Radziecki rozpoczął „wyzwalanie” Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej już 17 września 1939 roku i pierwsze zwycięstwo Armii Czerwonej święcił wraz z hitlerowcami defiladą w Brześciu nad Bugiem .

Potem było stalinowskie „wyzwalanie” oficerów polskich w Katyniu przez strzały w tył głowy , wywózki setek tysięcy bezbronnych polskich rodzin z okupowanych terenów RP na Sybir i rabunek ich majątków w ramach „wyzwalania” Kresów Wschodnich Polski od elementów wrogich socjalizmowi . Wyzwalano również kościoły katolickie zamieniając je w ZSRR na stajnie, magazyny , chlewnie i inne świeckie osiągnięcia socjalizmu.

Gdy Polacy z Armii Krajowej sami wyzwolili Wilno od hitlerowskiej okupacji, to wkrótce potem zostali rozbrojeni przez Armię Czerwoną i wielu naszych bohaterów nie doczekało końca wojny ginąc z ręki stalinowskich oprawców.

22 lipca 1944 roku utworzono proradziecki rząd komunistyczny dla przyszłego PRL-u i na bagnetach Armii Czerwonej „wyzwoliciele” zaczęli wprowadzać sowiecki ład w PRL-u.

Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, to Stalin nie pozwolił nawet Armii Berlinga wspomóc walczącą stolicę i cynicznie wstrzymał ofensywę na Wiśle, aby Warszawę mogli swobodnie zniszczyć hitlerowcy, niedawni sojusznicy ZSRR-u.

Gdy Armia Czerwona weszła na Śląsk, to Rosjanie rabowali wszystko co napotkali na drodze, nawet całe zakłady przemysłowe.
Moja śp. babcia Paulina opowiadała mi jak weszli w lutym 1945r czerwonoarmiejcy do jej mieszkania w Bielsku i jeden mierzył do niej pepeszą , a drugi zapytał czy podaruje mu zegarek poległego we wrześniu 1939 roku męża, jaki miała na ręce i… podarowała.

W bestialski sposób NKWD i UB mordowało AK-owców i przedwojennych policjantów.

Kapitulacja Niemiec wobec aliantów koalicji antyhitlerowskiej miała miejsce 8 maja 1945roku, ale Stalin chciał mieć dla celów propagandowych indywidualny sukces ZSRR i dlatego hitlerowcy skapitulowali ponownie 9 maja 1945 roku już po pierwszej kapitulacji.

Kłamstwem jest , że 9 maja zakończyła się II Wojna Światowa, bo trwała ona nadal w Azji, a w Moskwie na Łubiance więziono przywódców Polski Podziemnej i przedstawicieli prawdziwego Rządu Polskiego.

Nawet w PRL-u nie zakończyły się 9 maja walki, bo Narodowe Siły Zbrojne walczyły nadal z nowym okupantem, który cynicznie określił samego siebie jako „wyzwoliciela” . NKWD I UB nadal prowadziły wojnę przeciw inteligencji polskiej nastawionej wrogo do socjalizmu, obszarnikom, latyfundystom, włascicielom fabryk , a przede wszystkim patriotom polskim. Mordowano AK-owców, chłopów, księży , nauczycieli . żolnierzy NSZ i każdego kto ośmielił się przeciwstawiać nowemu totalitaryzmowi spod znaku sierpa i młota .

Potem w ramach komunistycznych porządków strzelano do robotników w Poznaniu w 1956 roku, bito pałami studentów w 1968roku. Mordowano bezbronnych stoczniowców na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, a potem bito robotników Ursusa i Radomia w 1976roku .

W 1981 roku wprowadzono stan wojenny dla obrony interesów „wyzwolicieli” ze wschodu , zamordowano górników z kopalni „Wujek” potem księdza Jerzego Popiełuszkę i 100 innych „działaczy antysocjalistycznych”, ale nie przeszkadzało to Jaruzelskiemu i Kiszczakowi regularnie świętować 9 maja .

Nie mam zamiaru nawet w telewizji oglądać moskiewskiej defilady w dniu 9 maja, bo to nie jest rocznica naszego zwycięstwa, lecz rocznica wprowadzenia w Europie Środkowej i Wschodniej nowego totalitaryzmu,
któremu było na imię stalinizm .

Zwycięstwo nad faszyzmem powinno być świętowane na Westerplatte 1 września i w Warszawie 1 sierpnia, bo Polska jako pierwsza zbrojnie przeciwstawiła się hitleryzmowi, a Powstanie Warszawskie było największym antyfaszystowskim zrywem powstańczym w okupowanej Europie !

pomniksmolensk.pl

Reklama

Możliwość komentowania Święto fałszywych wyzwolicieli została wyłączona

%d blogerów lubi to: