Protest Stowarzyszenia „Godność”

Posted in ■ aktualności, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 22 czerwca 2011

Nigdy na przestrzeni ostatnich 21 lat wolnej Polski wymiar sprawiedliwości nie posłużył się lekarzami psychiatrami do zwalczania działaczy opozycji. Są to metody bolszewickie. To postanowienie jest hańbą dla całego wymiaru sprawiedliwości. Mamy nadzieję ,że lekarze psychiatrzy odmówią udziału w tej sądowej farsie.

Gdańsk, dnia 22.06.2011 r.

Minister Sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa

P r o t e s t

W ostatnich dniach Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o dopuszczeniu dowodu opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów, którzy mają określić, czy zdrowie psychiczne prezesa PIS, posła na Sejm Jarosława Kaczyńskiego pozwoli na udział w postępowaniu sądowym.

W imieniu członków Stowarzyszenia Godność zrzeszającego na Wybrzeżu byłych działaczy NSZZ Solidarność i więźniów politycznych z lat 1980-98 składamy protest wobec decyzji sędziego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Nigdy na przestrzeni ostatnich 21 lat wolnej Polski wymiar sprawiedliwości nie posłużył się lekarzami psychiatrami do zwalczania działaczy opozycji. Są to metody bolszewickie. To postanowienie jest hańbą dla całego wymiaru sprawiedliwości. Mamy nadzieję ,że lekarze psychiatrzy odmówią udziału w tej sądowej farsie.

W latach Solidarności i po wprowadzeniu stanu wojennego aż do 1989 r. walczyliśmy o Polskę wolną i demokratyczną w tym o niezależne sądownictwo. Na przestrzeni ostatnich 20 lat zwracaliśmy uwagę rządzącym, że polski wymiar funkcjonuje opieszale na co wskazują procesy ciągnące się przez dziesiątki lat. W polskim wymiarze funkcjonują nadal sędziowie i prokuratorzy, którzy brali udział w procesach politycznych w PRL. Zajmują nadal wysokie stanowiska zarówno w sądach jak i prokuraturze przeciwko czemu protestowaliśmy kilkakrotnie.

Ten przypadek powinien obudzić polski Sejm i Senat by uchwalić takie prawo, które usprawni działanie najgorzej działającego w Unii Europejskiej wymiaru sprawiedliwości. Zwracamy się szczególnie do senatorów wywodzących się z Solidarności tj. Bogdana Borusewicza, Zbigniewa Romaszewskiego, Jana Rulewskiego, Piotra Andrzejewskiego z apelem o obronę Jarosława Kaczyńskiego przed znieważaniem przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy.
Panowie Senatorowie, pamiętajcie skąd Wasze korzenie.

Czesław Nowak – Prezes Stowarzyszenia Godność
Stanisław Fudakowski –Sekretarz Stowarzyszenia Godność

Do wiadomości:
Senat i Sejm
Środki masowego przekazu

Stowarzyszenie „Godność” zrzesza byłych działaczy NSZZ Solidarność
i byłych więźniów politycznych z lat 1980-89.

Reklama

Możliwość komentowania Protest Stowarzyszenia „Godność” została wyłączona

%d blogerów lubi to: