SB w MSZ

Posted in ■ aktualności, ■ historia by Maciejewski Kazimierz on 28 lipca 2011

Lista członków służby zagranicznej, którzy przyznali się do służby lub współpracy z komunistycznymi służbami specjalnymi oraz osób, które IPN podejrzewa o kłamstwo lustracyjne

Nazwisko i imię Jednostka Stanowisko służbowe, funkcja kierownicza

1 Adamczyk Roman Konsulat Generalny Lyon radca
2 Adamiec Leszek Ambasada Bagdad II sekretarzAmbasada Bogota I sekretarz
3 A ntecki Janusz Protokół Dyplomatyczny główny specjalista
4 Antoniewicz Przemysław Departament Współpracy Rozwojowej radca-minister
5 Badowski Sławomir Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych główny specjalista
6 Baranowski Marek AmbasadaTokio inspektor
7 Belka Leszek Ambasada Moskwa attache
8 Białkowski Edward Centrum Operacyjne radca
9 Białokozowicz Mirosław Ambasada Sztokholm attache
10 Biedecki Karol Konsulat Generalny Lyon wicekonsul Konsulat Generalny Ostrawa I radca
11 Bis Henryk Biuro Administracji kierowca samochodu osobowego
12 Bocianowski Bogdan Ambasada Moskwa I radca
13 Bojanowicz Bogusław Konsulat Generalny Odessa I sekretarz
14 Bojanowski Longin Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych starszy ekspert
15 Borek Stanisław Departament Dyplomacji Ekonomicznej ambasador tytularny
16 Braiter Andrzej Centrum Rozwoju Zawodowego ambasador tytularny, dyrektor
17 Brański Jerzy Dyspozycja Biura Spraw Osobowych starszy radca ministra
18 Buśko Juliusz Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
19 Bykowski Marek Protokół Dyplomatyczny starszy radca Departament Systemu Informacji I radca
20 Chałaczkiewicz Roman Departament Afryki i Bliskiego Wschodu ambasador tytularny
21 Chmura Adam Konsulat Generalny Grodno I radca
22 Cibulla Jan Ambasada Bruksela radca
23 Cieleszyńska Urszula Biuro Informatyki i Telekomunikacji inspektor
24 Czaplicki Krzysztof Ambasada Madryt radca-minister, kierownik wydziału konsularnego
25 Czarkowski Zbigniew Ambasada Paryż attache Dyspozycja Biura Spraw Osobowych starszy ekspert
26 Czarnecki Wojciech Dyspozycja Biura Spraw Osobowych inspektor
27 Czerwiński Witold Ambasada Hawana attache
28 Czyż Józef Ambasada Berno I sekretarz
29 Dawidowicz Janusz Ambasada Ryga radca-minister, kierownik wydziału konsularnego
30 Derwich Piotr Departament Współpracy Rozwojowej I radca
31 xxx
32 Dobrowolska Grażyna Biuro Administracji naczelnik wydziału
33 Dobrowolski Henryk Biuro Infrastruktury I sekretarz
34 Domagalski Józef Ambasada Oslo radca-minister, kierownik wydziału politycznoekonomicznego
35 Drozd Jarosław Konsulat Generalny Sankt Petersburg ambasador tytularny, kierownik placówki
36 Falszewska Barbara Ambasada Waszyngton attache
37 Firkowski Krzysztof Departament Polityki Bezpieczeństwa radca ministra
38 Fordon Kazimierz Konsulat Generalny Kolonia I radca
39 Gasek Zenon Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją inspektor
40 Gecewicz Ryszard Ambasada Oslo referent
41 Gecewicz Barbara Ambasada Oslo attache
42 Giernaszewski Jerzy Ambasada Londyn starszyinspektor
43 Giwer Eugeniusz Ambasada Madryt III sekretarz Ambasada Buenos-Aires III sekretarz
44 Giżowski Sylwin Urlop bezpłatny starszy radca ministra
45 Gołębiak Mirosław Ambasada New Delhi referent Ambasada New Delhi II sekretarz
46 Górka Jerzy Ambasada Budapeszt kierownik kancelarii tajnej
47 Górski Krzysztof Ambasada Praga radca
48 Górski Maciej Ambasada Rzym ambasador Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia starszy radca ministra
49 Gryc Włodzimierz
50 Grzeszczyk Mariusz Konsulat Generalny Nowy Jork radca
51 Guział Andrzej Ambasada Wiedeń radca-minister
52 Harasimczuk Sławomir Dyspozycja Biura Spraw Osobowych inspektor
53 Hardej Walenty Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
54 Harko Waldemar Ambasada Ryga III sekretarz
55 Horak Jarosław Departament Konsularny I radca
56 Jaśkiewicz Rajmund Ambasada Bonn attache Ambasada Moskwa II sekretarz Ambasada Lublana III sekretarz
57 Jesionek Janusz Dysp. BSO-C ambasador tytularny
58 Jeziorski Marek Departament Polityki Europejskiej radca-minister
59 Kabaciński Tadeusz Ambasada Mińsk attache Ambasada Islamabad attache
60 Kaczmarek Jerzy Centrum Operacyjne radca
61 Kaczorowski Andrzej Centrum Operacyjne ambasador tytularny, zastępca dyrektora
62 Karczewski Zbigniew Ambasada Ateny attache Ambasada Tokio III sekretarz Dyspozycja Biura Spraw Osobowych radca ministra
63 Kasprzyk Marek MKKN Wietnam tłumacz
Kasprzyk Marek Centrum Operacyjne radca ministra
64 Kaszyński Tomasz ONZ Nowy Jork radca
65 Kazimierczak Waldemar Ambasada Taszkent I sekretarz
66 Kępińska Stanisława Ambasada Pekin attache
67 Kiliański Stanisław Ambasada Ułan Bator attache Dyspozycja Biura Spraw Osobowych inspektor
68 Knapp Marcin Ambasada Waszyngton I radca
69 Kniaź Jan Departament Współpracy z Polonią I radca
70 Knyziak Andrzej Biuro Informatyki i Telekomunikacji starszy ekspert
71 Kobierowski Henryk Urlop bezpłatny radca-minister
72 Kondeja Krystyna Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
73 Kostecki Zbigniew Ambasada Berlin I radca
74 Kowalczyk Zbigniew Ambasada Teheran attache
75 Kowalska Grażyna Konsulat Generalny Hamburg referent
76 Kowalski Eugeniusz Konsulat Generalny Lille wicekonsul Rada Europy Strasburg II sekretarz Konsulat Generalny Lille I sekretarz
77 Kowalski Waldemar Ambasada Belgrad II sekretarz Konsulat Generalny Lwów I sekretarz
78 Kozłowski Stanisław Departament Azji i Pacyfiku radca-minister
79 Kozłowski Tomasz Urlop bezpłatny ambasador tytularny
80 Kraj Wojciech Ambasada Sztokholm I radca
81 Krawczyk Andrzej Ambasada Bratysława ambasador tytularny, kierownik placówki
82 Kręcisz Stefan Ambasada Bruksela – Wydz. Ekonomiczno-Handlowy I radca – pracownik Ministerstwa Gospodarki
83 Krętowski Andrzej Departament Konsularny I radca
84 Kruk Andrzej Ambasada Canberra attache Ambasada Londyn II sekretarz Biuro Dyrektora Generalnego radca ministra
85 Krynicka Aurelia Ambasada Praga I radca, kierownik wydz.konsularnego
86 Kryński Marek Dyspozycja Departament Personalnego ekspert Konsulat Generalny Sao Paulo radca-minister
87 Krzemień Włodzimierz Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego inspektor
88 Krzyśków Ryszard Ambasada Rabat II sekretarz Konsulat Generalny Lyon konsul Departament Konsularny i Polonii I radca
89 Kucharski Marek AmbasadaMoskwa starszyspecjalista
90 Kulesza Czesław Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych I sekretarz
91 Kurstak Mirosław Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
92 Kuźma Andrzej Konsulat Generalny Hamburg I radca, kierownik wydz.paszportowego
93 Lech Wacław Konsulat Generalny Kaliningrad konsul Konsulat Generalny Lipsk I sekretarz Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia inspektor
94 Lewandowski Maciej Unia Europ. Bruksela radca-minister
95 Lipińska Teresa Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
96 Lodowski Edward Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
97 Łada Władysław Ambasada Londyn zastępca attache wojskowego
Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych radca ministra
Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych referendarz
98 Łaska Dariusz Departament Polityki Europejskiej radca-minister, zastępca dyrektora
99 Łącki Mileniusz Dyspozycja Biura Kadr i Szkolenia ekspert
100 Łukasik Lucjan Dyspozycja Biura Kadr i Szkolenia główny specjalista
101 Madej Marek Departament Prawno-Traktatowy radca-minister
102 Majsterek Włodzimierz Ambasada Belgrad III sekretarz
103 Malinowski Piotr Protokół Dyplomatyczny radca-minister
104 Mantykiewicz Janusz Biuro Infrastruktury radca
105 Mańczyk Dariusz Ambasada Ottawa radca-minister
106 Marciniak Dariusz NATO Bruksela attache
107 Mastalerz Lech Departament Prawno-Traktatowy radca-minister
108 Matryba Mieczysław Dyspozycja Biura Spraw Osobowych i Szkolenia inspektor
109 Matuszewski Zbigniew Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją ambasador tytularny
110 Miaśkiewicz Zbigniew Urlop bezpłatny starszy referent Ambasada Dakar I sekretarz
111 Michalak Tomasz Ambasada Moskwa inspektor
112 Michalski Grzegorz Urlop bezpłatny radca-minister
113 Michałowski Jan Departament Prawno-Traktatowy ambasador tytularny
114 Mierzwa Michał Ambasada Ankara – Wydz. Ekonomiczno-Handlowy I radca – pracownik Ministerstwa Gospodarki
115 Mirosławska Eliza NATO Bruksela radca
116 Niesyto Janusz Protokół Dyplomatyczny ambasador tytularny, zastępca dyrektora
117 Niewczas Julian Ambasada Kabul attache Dyspozycja Biura Spraw Osobowych i Szkolenia ekspert
118 Nowakowska-Szaniawska Ewa Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
119 Nowakowski Bogusław Biuro Finansów radca-minister
120 Nowicki Wiesław Dyspozycja Biura Spraw Osobowych radca-minister
121 Obidowski Zbigniew Ambasada Praga I sekretarz Protokół Dyplomatyczny radca ministra
122 Ochodek Bogusław Ramallah radca-minister, kierownik placówki
123 Ociepka Marek Ambasada Moskwa Wydz. Ekonomiczno-Handlowy radca-minister – pracownik Ministerstwa
Gospodarki
124 Odziemczyk Krzysztof Unia Europ. Bruksela attache
125 Olejnicki Ireneusz Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
126 Ostrowski Leszek Ambasada Mińsk I sekretarz
127 Pietras Zbigniew Ambasada Paryż inspektor
128 Pikałło Piotr NATO Bruksela inspektor
129 Pindur Edward dysp. inspektor
130 Podlecki Zbigniew Ambasada Pekin attache Ambasada Kijów attache Ambasada Helsinki attache
131 Poliksza Dariusz Biuro Informatyki i Łączności starszy referent Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych starszy referent
132 Posiej Grażyna Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
133 Potocki Ryszard Ambasada Erewań I radca
134 Prusak Mirosław Ambasada Canberra attache
135 Przygoda Elżbieta Ambasada Kair – Wydz. Ekonomiczno-Handlowy ekspert – pracownik Ministerstwa Gospodarki
136 Przygoda Tomasz Ambasada Kair – Wydz. Ekonomiczno-Handlowy I sekretarz – pracownik Ministerstwa Gospodarki
137 Purowski Marek Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej I radca
138 Pyłka Anna Ambasada Rzym attache
139 Raczyńska Jolanta Ambasada Praga attache
140 Ratajczyk Joanna Ambasada Phenian III sekretarz
141 Rembalski Wiesław Dyspozycja Biura Spraw Osobowych inspektor
142 Rodzim Renata Ambasada Tel Aviv attache
143 Romański Kazimierz Urlop bezpłatny ambasador tytularny
144 Ruciński Zbigniew Ambasada Dublin radca
145 Rusiński Michał Ambasada Zagrzeb radca-minister
146 Ruszkiewicz Włodzimierz Ambasada Kuala Lampur attache
147 Rutkowska Jolanta Ambasada Bratysława attache
148 Rybacki Eriusz Dyspozycja Biura Spraw Osobowych radca-minister
149 Rydz Janusz Protokół Dyplomatyczny I radca
150 Rydzkowski Janusz Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka ambasador tytularny
151 Rynkowski Bogumił Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych podreferendarz
152 Rzepka Małgorzata Konsulat Generalny Sankt Petersburg attache
153 Sacewicz Elżbieta Ambasada Lublana sekretarka Ambasada Ryga starszy referent
154 Sadowski Michał Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
155 Sadzik Włodzimierz Ambasada Waszyngton – Wydz. Ekonomiczno-Handlowy I sekretarz – pracownik Ministerstwa Gospodarki
156 Sałyga Zbigniew Ambasada Luanda attache Ambasada Santiago de Chile wicekonsul Ambasada Caracas III sekretarz
157 Siatkowski Waldemar Konsulat Generalny Nowy Jork inspektor
158 Siwicki Piotr Dyspozycja Biura Spraw Osobowych i Szkolenia radca
159 Skałecki Adam Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
160 Skawina Stefan Departament Konsularny starszy radca ministra
161 Skolimowski Janusz Ambasada Wilno ambasador tytularny, kierownik placówki
162 Skowroński Andrzej Konsulat Generalny Lille I sekretarz
163 Skrybant Adam Departament Dyplomacji Ekonomicznej ambasador tytularny
164 Smalcerz Czesław Instytut Polski Berlin I sekretarz Konsulat Generalny Kolonia I sekretarz
165 Smoleń Stanisław Ambasada Bagdad ambasador tytularny, kierownik placówki
166 Smuga Zbigniew Dyspozycja Biura Spraw Osobowych radca
167 Sobczak Andrzej Dyspozycja Biura Spraw Osobowych I radca
168 Sosiński Ryszard Konsulat Generalny Kaliningrad I radca
169 Sosnowski Ryszard Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego radca ministra
170 Sośnicki Zdzisław Departament Współpracy Rozwojowej radca-minister
171 Stachelski Tadeusz Protokół Dyplomatyczny główny specjalista
172 Stachura Elżbieta Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych naczelnik wydziału
173 Starzyński Piotr Ambasada Tel Aviv I radca, kierownik wydziału konsularnego
174 Staszewski Marian Urlop bezpłatny doradca ministra
175 Stebelski Stanisław Biuro Dyrektora Generalnego ambasador tytularny, zastępca dyrektora
176 Strejczek Jarosław Unia Europ. Bruksela I radca
177 Stronczyński Krzysztof Dyspozycja Biura Spraw Osobowych radca-minister
178 Styś Elżbieta Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
179 Suda Andrzej Departament Polityki Bezpieczeństwa I radca
180 Swoboda Grzegorz Konsulat Generalny Nowy Jork radca
181 Sypniewski Dariusz Ambasada Berlin III sekretarz
182 Szczeniowski Jacek Konsulat Generalny Kurytyba I sekretarz
183 Szczepkowski Stanisław Ambasada Berlin I sekretarz
184 Szklany Ryszard Ambasada Berlin radca-minister
185 Szlęk Zbigniew ONZ Nowy Jork I radca
186 Szoka Romuald Ambasada Wiedeń radca-minister, zastępca kierownika placówki
187 Szostak Sylwester Konsulat Generalny Łuck radca-minister, kierownik wydziału ruchu osobowego
188 Szymański Jan Ambasada Bukareszt attache Ambasada San Jose attache Ambasada Londyn attache
189 Ślusarski Witold Ambasada Baku attache
190 Śmiałek Tadeusz Ambasada Santiago de Chile attache
191 Świątkowski Krzysztof Zarząd Obsługi MSZ kierowca
192 Świętach Piotr Departament Polityki Ekonomicznej radca
193 Traczyk Janina Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
194 Usiądek Zbigniew Ambasada Tel Aviv inspektor
195 Wach Janusz Konsulat Generalny Mumbaj radca-minister, kierownik placówki
196 Wachowicz Edward Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych podreferendarz
197 Walczak Iwona Ambasada Madryt III sekretarz
198 Walkiewicz Jan Ambasada Berno – Wydz. Ekonomiczno-Handlowy I sekretarz – pracownik Ministerstwa Gospodarki
199 Wanat Leszek Konsulat Generalny Ałmaty I sekretarz
200 Wasilewski Tomasz Stałe Przedstawicielstwo przy Współnotach Europ. Bruksela radca Dyspozycja Biura Spraw Osobowych i Szkolenia ambasador tytularny
201 Wejsis-Gołębiak Małgorzata Ambasada New Delhi I radca, kierownik wydziału kulturalnego
202 Wera Kazimierz Misja Wojskowa Berlin II sekretarz Ambasada Kair I sekretarz Ambasada Kair I sekretarz
203 Wężowski Tadeusz Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
204 Wicki Roman Ambasada Praga attache Ambasada Bonn II sekretarz Ambasada Wiedeń attache
205 Więckowski Wojciech Departament Strategii i Planowania ambasador tytularny
206 Więcław Jerzy Departament Azji i Pacyfiku ambasador tytularny
207 Wiktorowicz Zbigniew Ambasada Aszchabad attache
208 Wilk Witold Ambasada Kijów radca
209 Winiarski Jan staż zagraniczny stażysta Departament Personalny starszy ekspert Dyspozycja Biura Kadr i Szkolenia radca
210 Wiśniewski Janusz Ambasada Mińsk III sekretarz
211 Wojtal Ryszard ONZ Wiedeń radca-minister
212 Wolski Jakub Departament Prawno-Traktatowy ambasador tytularny
213 Woźniak Mariusz Biuro Zarządzania Informacją radca-minister
214 Wrotniak Sławomir Ambasada Kijów I radca
215 Zaręba Zbigniew Urlop bezpłatny radca-minister
216 Zganiacz Kazimierz Ambasada Kopenhaga inspektor
217 Zmaczyński Zbigniew Ambasada Berlin kierowca
218 Żmijewski Rafał Konsulat Generalny Kolonia radca
219 Żołądkowska Marzenna Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych inspektor
220 Żołnierczyk Urszula Biuro Spraw Osobowych główny specjalista
221 Żuraw Tadeusz Ambasada Haga technik Ambasada Rzym starszy technik Konsulat Generalny Mediolan starszy referent
222 Żydak Stanisław Biuro Informatyki i Telekomunikacji inspektor
223 Kowalski Mieczysław Karol Dyspozycja Biura Spraw Osobowych radca
224 Piątkowski Wojciech Marcin Ambasada Doha radca-minister
225 Gryta Mirosław Ambasada Mińsk II sekretarz Konsulat Generalny Lwów I sekretarz
226 Szumski Krzysztof Dyspozycja Biura Spraw Osobowych ambasador tytularny
227 Muszyński Leszek Biuro Infrastruktury inspektor
228 Lewiński Mirosław Ambasada Sztokholm I radca
229 Turowski Tomasz Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej ambasador tytularny Ambasada Moskwa ambasador tytularny
230 Raczkowski Witold Konsulat Generalny Grodno I sekretarz
231 Kozłowski Maciej Departament Afryki i Bliskiego Wschodu ambasador tytularny
232 Towpik Andrzej Dyspozycja Biura Spraw Osobowych radca generalny
234 Suszek Zbigniew Roman Konsulat Generalny Hamburg konsul Departament Poliryki Europejskiej I radca
235 Zdunowski Włodzimierz Ambasada Ottawa radca-minister
236 Spyra Jarosław Protokół Dyplomatyczny ambasador tytularny
237 Biernacka Janina Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją inspektor

źródło: Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych

swkatowice.mojeforum.net

Możliwość komentowania SB w MSZ została wyłączona

%d blogerów lubi to: