OBYWATELE EUROPY I USA CHCĄ PRZYWRÓCENIA KARY ŚMIERCI. LEWACKIE RZĄDY MÓWIĄ: NIE

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 28 listopada 2011

PiS chce przywrócenia kary śmierci za szczególnie drastyczne zabójstwa.


Jarosław Kaczyński zapowiedział, że projekt zmiany w Kodeksie karnym w najbliższym czasie trafi do sejmu oraz że PIS zaproponuje też zakaz przedterminowego zwalniania za zabójstwa, zmianę definicji pobicia ze skutkiem śmiertelnym oraz zaostrzenie przepisów dotyczących gwałtów. PIS chce się w kwestii przywrócenia kary śmierci odwołać do referendum. Jak wiadomo 2/3 Polaków jest za przywróceniem kary smierci.

Wrzask, jaki podniosły na to nasze lewackie media, wskazywałby chyba na to, że czują się zagrożeni.

A przecież kara śmierci znajdowała się w obowiązujących prawach ludzkości na przestrzeni całej znanej historii
– dopiero w XX wieku zaczęto ją znosić.

W 1977 lewacka organizacja Amnesty International rozpoczęła kampanię przeciwko karze śmierci. Do końca XX wieku większość państw demokratycznych zniosła karę śmierci wobec zbrodniarzy. Jednoczesnie wiek XX charakteryzował się wprowadzeniem aborcji i eutanazji, czyli kary smierci dla niewinnych.

Jednym z warunków członkostwa w UE było zniesienie kary śmierci. Przywrócenie jej przez którykolwiek z krajów wiązałoby się więc z koniecznością opuszczenia Wspólnoty

Nawet Kościół katolicki, niechętny orzekaniu kary śmierci, dopuszcza jej stosowanie w wyjątkowych przypadkach.
W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy:

– Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji prawowita władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć napadających na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności. (KKK 2265)

– Wysiłek państwa, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zachowań, które łamią prawa człowieka i podstawowe zasady obywatelskiego życia wspólnego, odpowiada wymaganiu ochrony dobra wspólnego. Prawowita władza publiczna ma prawo i obowiązek wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa (…) (KKK 2266)

– Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem.
Jeżeli jednak środki bezkrwawe wystarczą do obrony i zachowania bezpieczeństwa osób przed napastnikiem, władza powinna ograniczyć się do tych środków, ponieważ są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej.

W encyklice „Evangelium vitae” papież Jan Paweł II wyraził stanowisko, że kara śmierci nie powinna być stosowana poza przypadkami absolutnej konieczności, gdy nie ma innych sposobów obrony społeczeństwa

UE sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci w każdej sytuacji, dotyczy to również stanu wojny. Pomimo to – jedno z państw członkowskich – Łotwa zachowała karę śmierci za morderstwa dokonane podczas konfliktu zbrojnego. Dalsze trzy kraje członkowskie zachowały teoretyczną możliwość wprowadzenia kary śmierci na wypadek wojny: są to Francja, Włochy, Polska (nie ratyfikowały one protokołu 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).
Według badań CBOS poparcie dla kary śmierci w Polsce w 2004 roku wynosiło w polskim społeczeństwie 77%

Uważa się, że kara śmierci powinna być stosowana, gdyż:
-odstrasza potencjalnych przestępców
-uniemożliwia ucieczkę lub zwolnienie przez nowy reżim państwowy;
-uniemożliwia popełnianie dalszych przestępstw;
-jest tania – tańsza niż dożywotnie utrzymywanie przestępcy;
-uniemożliwia szantaż (najczęściej porwania lub zamachy terrorystyczne) przez wspólników będących na wolności;
-jest dopuszczana przez Katechizm Kościoła Katolickiego, Biblię i Koran;
-nieetyczna i sprzeczna z poczuciem sprawiedliwości jest sytuacja, w której w sposób pośredni społeczeństwo, a zwłaszcza krewni ofiary zmuszeni są do partycypowania w kosztach utrzymania mordercy bliskiej osoby;
-w odczuciu wielu ludzi jest to sprawiedliwa forma odpłaty za pozbawienie życia (zasada talionu);
-powoduje równoprawność ofiary i mordercy;
-obecne metody wykonywania ograniczają cierpienie fizyczne do minimum;
-„bezwzględne dożywocie”, proponowane jako alternatywa dla KŚ sprawia, że skazany na nie człowiek staje się „nietykalny”, tj. kolejne popełniane przez niego przestępstwa, także zabójstwa współwięźniów lub strażników więziennych nie mają żadnego wpływu na jego sytuację prawną

Dwie trzecie Amerykanów popiera karę śmierci – wynika z opublikowanego w 2010 roku sondażu Gallupa. Za egzekucjami przestępców opowiada się większość zarówno kobiet jak i mężczyzn. Jest to tendencja trwała od 75 lat.

Ostatnio rząd szwajcarski zezwolił na zbieranie podpisów na rzecz rozpisania referendum w sprawie przywrócenia kary śmierci. Według komunikatu, dokumenty złożone przez działaczy opowiadających się za przywróceniem w Szwajcarii po 70 latach kary śmierci spełniają wymogi formalne.
Grupa działaczy ma teraz czas do 24 lutego 2012 r. na zebranie 100 tys. podpisów za przywróceniem kary śmierci za zabójstwa połączone z przemocą seksualną. Rzecznik rządu Andre Simonazzi zaznaczył, że władze muszą jeszcze ustalić, czy kara śmierci byłaby zgodna ze szwajcarską konstytucją i zobowiązaniami międzynarodowymi Szwajcarii

W 2008 roku Łotysze zażądali przywrócenia kary śmierci.
. – Referendum powinno zostać zorganizowane, a jeśli naród opowie się za przywróceniem kary śmierci, nie spowoduje to wykluczenia nas z UE – oświadczyła była minister obrony Linda Murniece. Pomysł poparli ministrowie sprawiedliwości Gaidis Berzins i spraw wewnętrznych Mareks Seglins.

Nad Tamizą też zadano pytanie, czy w Wielkiej Brytanii powinna być przywrócona kara śmierci? 50% Brytyjczyków odpowiedziało „tak”. W Internecie zwolenników było o 15% więcej.

Kara śmierci jest też coraz bardziej popularna w Czechach. Według jednego z ostatnich sondaży popiera ją 62% Czechów.

Zwolenników przybywa też we Włoszech. W 2008 było ich 31%, a trzy lata temu było ich tylko 26%.

Za przywróceniem kary śmierci opowiadał się też ś.p.Lech Kaczyński.
16 czerwca 2006 roku ministrowie spraw zagranicznych UE podpisali wspólne oświadczenie wzywające do zniesienia kary śmierci na całym świecie. W 2005 chcieli ustanowić Europejski Dzień przeciwko Karze Śmierci. Nie udało im się z powodu sprzeciwu Polski. Już wcześniej prezydent Lech Kaczyński wzywał do europejskiej dyskusji na temat kary śmierci.
– Myślę, że UE zmieni kiedyś stanowisko w tej sprawie – mówił, a jego słowa cytowały europejskie media.

Niestety wbrew woli większości społeczeństw europejskich, które jak wskazują sondaże opowiadają się za przywróceniem kary śmierci, elity polityczne państw europejskich odrzucają możliwość publicznej debaty oraz przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

Wiadomo, demokracja obowiązuje, ale tylko wtedy, gdy lud ma takie samo zdanie jak rządzący. Jeśli lud śmie mieć inne zdanie, tym gorzej dla ludu.

Bardzo ładnie ten temat rozwinął nicek:
http://www.nicek.info/2011/11/26/czapa

sigma • niepoprawni.pl

Reklama

Możliwość komentowania OBYWATELE EUROPY I USA CHCĄ PRZYWRÓCENIA KARY ŚMIERCI. LEWACKIE RZĄDY MÓWIĄ: NIE została wyłączona

%d blogerów lubi to: