Zmarła Maryla Płońska – działaczka WZZ

Posted in ■ aktualności, Wyszkowski Krzysztof by Maciejewski Kazimierz on 30 listopada 2011

Dzisiaj zmarła w Gdańsku Maryla Płońska, była działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża,
bohaterka, która dnia 16 sierpnia 1980 r. ratowała strajk razem z Anną Walentynowicz i Aliną Pienkowską.
Chora na raka wegetowała za 477 zł.

Krzysztof WyszkowskiMaryla Płońska, ur. 19 VIII 1957 w Gdańsku. Ukończyła Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku (1978), 1979-1980 studentka Politechniki Gdańskiej, Wydz. Chemii. Pod koniec l. 70. współpracowniczka ROPCiO, 1978-1980 działaczka WZZ Wybrzeża, 1979-1980 współzałożycielka, członek redakcji i autorka niezależnego pisma WZZ Wybrzeża „Robotnik Wybrzeża”, 1978-1979 współorganizatorka niezależnych obchodów rocznicy Grudnia ’70 w Gdańsku: 18 XII 1979 przemawiała w imieniu WZZ Wybrzeża podczas uroczystości pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 7 VIII 1980 współautorka (z Bogdanem Borusewiczem, Janem Karandziejem, Joanną i Andrzejem Gwiazdami, Aliną Pienkowską i Lechem Wałęsą) odezwy wzywającej stoczniowców do obrony zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz; od 14 VIII uczestniczka strajku w SG, pocz. sekretarz w pracach MKS (brała udział
w formułowaniu 21 postulatów), nast. organizatorka biura tłumaczeń dla dziennikarzy zagranicznych. Zniechęcona konfliktami w kierownictwie „S” wycofała się z działalności związkowej. Na pocz. l. 80. pracowała dorywczo, m.in. udzielała korepetycji, wykonywała tłumaczenia oraz prace kreślarskie, 1984-1987 bibliotekarka na Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, w 1988 w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki w Gdańsku, 1988/1989 Intakom Sp. z o.o. Od 1989 na rencie (I grupa inwalidzka). 27 X 1978 – 27 XII 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOR/SOS krypt. Godot/Maszynistka.

Arkadiusz Kazański • encyklopedia-solidarnosci.pl


Reklamy

Możliwość komentowania Zmarła Maryla Płońska – działaczka WZZ została wyłączona