Babcie i dziadkowie stabilizują życie rodzinne

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 22 stycznia 2012

Blisko trzy czwarte dorosłych Polaków ma poczucie, że coś zawdzięcza swojej babci lub dziadkowi – podało Centrum Badania Opinii Społecznej. Prawie dwie piąte respondentów oceniło, że dziadkowie mieli duży wpływ na ich poglądy i postawy życiowe. Z badań wynika, że rola dziadków wzrasta, zaś w porównaniu z minionymi latami, zdecydowanie więcej badanych deklaruje, że odczuwa wobec nich wdzięczność.

Badania pokazują, że dziadkowie to znaczące postacie w życiu większości z nas. Co piąty dorosły Polak żyje w rodzinie wielopokoleniowej składającej się z rodziców, dzieci i dziadków, a dla co czwartego byłby to preferowany model rodziny.

Ponad połowa badanych twierdzi, iż widywała swoich dziadków bardzo często, a co czwarty dość często. Co ósmy dorosły Polak przyznaje, że w dzieciństwie rzadko spotykał się ze swoimi dziadkami, a niewielka grupa w ogóle ich nie widywała lub nie znała.

Zdecydowana większość badanych, którzy znali swoich dziadków (86 proc.), określiła stosunki z nimi jako bliskie a tylko 12 proc. jako niezbyt bliskie lub całkowicie pozbawione bliskości.

Blisko trzy czwarte dorosłych Polaków (72 proc.) ma poczucie, że coś zawdzięcza swojej babci lub dziadkowi, 16 proc. twierdzi, że nie ma im nic do zawdzięczenia, a 8 proc. nigdy nie poznało lub nie pamięta swoich dziadków. Obecnie zdecydowanie więcej badanych niż w 2000 i w 2007 roku deklaruje, że odczuwa wobec nich wdzięczność.

Badania potwierdzają wyrażaną już wcześniej opinię, że w Polsce wzrasta rola dziadków. Zdaniem CBOS dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że zwiększa się ich udział w wychowaniu wnuków.

Niemal powszechne jest przekonanie o długu wdzięczności wobec dziadków wśród ludzi młodych, poniżej 35. roku życia (choć także wśród nieco starszych większość przyznaje, że zawdzięcza coś swojej babci lub dziadkowi).

Wdzięczność badanych najczęściej wypływa z uznania roli, jaką dziadkowie odegrali w wychowaniu i opiece nad nimi (65 proc.) oraz z otaczania ich miłością (64 proc.). Ponad połowa zawdzięcza im znajomość dziejów rodziny (57 proc.), wpojenie zasad moralnych (57 proc.) i wiarę religijną (54 proc.).

Kluczowe wydaje się zaangażowanie dziadków w opiekę nad wnukami – zwraca uwagę CBOS. Aż 83 proc. badanych, którzy doświadczyli takiej opieki określiło swoje relacje z dziadkami jako bardzo bliskie.

W porównaniu z wcześniejszymi badaniami wzrosła rola dziadków jako opiekunów swoich wnuków – w latach 2000 i 2007 swój dług wdzięczności wobec babci i dziadka za swoje wychowanie odczuwała mniej niż połowa respondentów. Natomiast nieco częściej niż obecnie badani wskazywali na rozbudzenie miłości do ojczyzny, znajomość wiedzy historycznej i wiarę religijną jako to, co zawdzięczają dziadkom.

Badanie przeprowadzono w dniach 5–11 stycznia 2012 roku na liczącej 1058 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

KAI, fronda.pl

Reklama

Możliwość komentowania Babcie i dziadkowie stabilizują życie rodzinne została wyłączona

%d blogerów lubi to: