PROCES BRAUNA OD NOWA

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

Dzisiaj wrocławski Sąd zdecydował o uznaniu zażalenia prokuratury na wcześniejsze umorzenie procesu
Grzegorza Brauna, oskarżonego o czynną napaść i znieważenie policjantów.
W związku z tym proces ponownie wróci do I instancji. (more…)

Możliwość komentowania PROCES BRAUNA OD NOWA została wyłączona

Obiecywał buńczucznie dla Polski krzesło przy głównym stole

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

A tu nawet ni zydelka, ani taborecika! I jeszcze 300 mld za frico. (more…)

Możliwość komentowania Obiecywał buńczucznie dla Polski krzesło przy głównym stole została wyłączona

PO, czyli POlska Poniżona i Ośmieszona

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

Czy można wmówić komuś o fizjonomii, dzwonnika z Notre Dame, Quasimodo, że jest nie tylko jak najbardziej normalny, ale nawet obdarzony urodą ponadprzeciętną ? (more…)

Możliwość komentowania PO, czyli POlska Poniżona i Ośmieszona została wyłączona

Japońskie wydanie „Anny Solidarność” Sławomira Cenckiewicza !

Posted in ■ aktualności, Walentynowicz Anna by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

„Przez długie lata również oni podlegali propagandowej inżynierii” (more…)

Możliwość komentowania Japońskie wydanie „Anny Solidarność” Sławomira Cenckiewicza ! została wyłączona

Był „ostatnią ofiarą komunizmu”

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

23. rocznica śmierci ks. Suchowolca (more…)

Możliwość komentowania Był „ostatnią ofiarą komunizmu” została wyłączona

PSL – Skradziona tożsamość

Posted in ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

Prawdziwa i niepoprawna politycznie historia PSL (Polskiego Stronnictwa Ludwego).
Podaj dalej, bo w reżimowej TV tego nie wyemitują … (more…)

Możliwość komentowania PSL – Skradziona tożsamość została wyłączona

Karnawałowy kabaret w polityce

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

Czy Państwo zwrócili uwagę na nowy etap w polskim życiu politycznym ? Bo od paru tygodni wszelkim wydarzeniom na polskiej scenie politycznej nieodłącznie towarzyszy element komizmu, najprawdopodobniej niezamierzonego ani uświadomionego. (more…)

Możliwość komentowania Karnawałowy kabaret w polityce została wyłączona

Do Ryszarda Opary na Facebook – wezwanie

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

wielce nieszanowny panie Ryszardzie Opara (more…)

Możliwość komentowania Do Ryszarda Opary na Facebook – wezwanie została wyłączona

Kłamali o manifestacjach i kłamią teraz

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

Kłamali o manifestacjach na 10 kwietnia, na 11 listopada, o manifestacjach kibiców, kłamią i teraz (more…)

Możliwość komentowania Kłamali o manifestacjach i kłamią teraz została wyłączona

CO DA­LEJ ?

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

Gdy za kil­ka dni po­ja­wią się „son­da­że” wska­zu­ją­ce na wzrost po­par­cia dla rzą­du a ośrod­ki pro­pa­gan­dy przy­kry­ją sens opi­nii bie­głych war­stwą łgarstw i te­ma­tów za­stęp­czych, gdy wspól­ne po­sie­dze­nia pol­skich i ro­syj­skich pro­ku­ra­to­rów przy­wró­cą „po­rzą­dek” w śledz­twie smo­leń­skim a „przy­jaźń” Mo­skwy i War­sza­wy do­peł­ni się w pro­jek­tach wy­pra­co­wa­nych w pre­zy­denc­kim BBN-ie – wszy­scy sta­nie­my wo­bec nie­uchron­nych kon­se­kwen­cji py­ta­nia: co da­lej? (more…)

Reklama

Możliwość komentowania CO DA­LEJ ? została wyłączona

Zwią­zek prze­stęp­czy o cha­rak­te­rze zbroj­nym na sa­lo­nach III RP

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

Szcze­rze mó­wiąc, Kisz­czak bar­dziej by ów wy­rok od­czuł, gdy­by sąd ska­zał go na zro­bie­nie dwóch pom­pek i trzech przy­sia­dów, lub „in­ter­no­wa­nie” w ośrod­ku wy­po­czyn­ko­wym „Wil­ga” w Ja­wo­rzu, gdzie zor­ga­ni­zo­wał w tym­że 81 ro­ku spo­tka­nie in­te­gra­cyj­ne dla póź­niej­szych „au­to­ry­te­tów”. (more…)

Możliwość komentowania Zwią­zek prze­stęp­czy o cha­rak­te­rze zbroj­nym na sa­lo­nach III RP została wyłączona

Żebyśmy się nie zdziwili

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

Natłok zdarzeń zaczyna sprawiać wrażenie celowej roboty mającej na celu odwrócenie uwagi społecznej od rzeczy dużo grubszych niż to co pojawia się na czołowkach gazet, jedynkach serwisów internetowych i w innych miejscach. (more…)

Możliwość komentowania Żebyśmy się nie zdziwili została wyłączona

ACTA stop! Protest pod Stadionem Narodowym !

Posted in ■ aktualności, ■ relacje by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

Pod Stadionem Narodowym przy prawie 10 stopniowym mrozie dobył się protest przeciwko umowie ACTA podpisanej przez rząd Platformy Obywatelskiej. Dostało się też dziennikarzom TVN. (more…)

Możliwość komentowania ACTA stop! Protest pod Stadionem Narodowym ! została wyłączona

W Paryżu też demonstrują

Posted in ■ aktualności, ■ relacje by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

28 stycznia maski Anonimus pojawiły się na ulicach Paryża i Lyonu. w Paryżu w manifestacji wzięło udział
ok. 3 tys osób. (more…)

Możliwość komentowania W Paryżu też demonstrują została wyłączona

„Gazeta Polska” ujawnia kolejne taśmy Klicha

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

– Zostałem wpakowany w gówno – mówił kilkanaście dni po katastrofie Edmund Klich do współpracowniczki z Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Polski akredytowany przy MAK oburzał się, że zasady pracy komisji zmuszają go do współpracy z polską prokuraturą wojskową, wbrew temu, co sobie życzyli Rosjanie.  (more…)

Możliwość komentowania „Gazeta Polska” ujawnia kolejne taśmy Klicha została wyłączona

Guziki – jedyny pomnik na ich grobie

Posted in ■ aktualności, ■ historia by Maciejewski Kazimierz on 30 stycznia 2012

Czy i u nas pomniki bohaterów będą patrzeć na pomniki oprawców ? (more…)

Możliwość komentowania Guziki – jedyny pomnik na ich grobie została wyłączona