Oświadczenie w sprawie narastania przejawów autorytaryzmu w życiu publicznym w Polsce

Posted in ■ aktualności, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 19 lutego 2012

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie zaniepokojenie narastaniem przejawów autorytaryzmu w funkcjonowaniu państwa polskiego.

Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie narastania elementów autorytaryzmu w życiu publicznym w Polsce

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie zaniepokojenie narastaniem przejawów autorytaryzmu w funkcjonowaniu państwa polskiego. W państwie, które rządzi się zasadami i regułami demokratycznymi jest to zjawisko groźne, bowiem prowadzi do zerwania więzi, które winny łączyć władze państwa pochodzące z demokratycznych wyborów z ogółem obywateli. Zerwanie tych więzi powoduje destrukcję reguł demokratycznego sprawowania władzy. Przejawy tego niebezpiecznego trendu obserwujemy od dłuższego czasu w wielu sferach życia publicznego w Polsce.
W sferze politycznej szczególnie groźne jest ograniczanie praw opozycji do kontrolowania instytucji państwa, jego funkcjonariuszy, a zwłaszcza do informowania opinii publicznej o nieprawidłowościach i naruszeniach prawa, między innymi przez:
– odebranie partiom opozycyjnym możliwości swobodnego delegowania swoich posłów do ważnych komisji sejmowych stałych i nadzwyczajnych, a zwłaszcza odmowa wyznaczania przez najsilniejszą partię opozycyjną przewodniczącego Komisji d. s. służb specjalnych, co w krajach demokratycznych jest normą , a i do niedawna było normą w Polsce,
– uniemożliwianie powołania sejmowych komisji śledczych w ważnych sprawach społecznych i państwowych, np. dotyczących katastrofy smoleńskiej, a w komisjach powołanych takie kształtowanie ich składu i przewodnictwa, by opozycja nie miała realnej możliwości wpływania na ustalanie wyników ich prac,
– przemilczanie wyników badań katastrofy smoleńskiej niezależnych od komisji rządowej ekspertów, uniemożliwianie polskim uczonym prowadzenia badań przyczyn tej katastrofy poprzez odmowę ich finansowania, zaniechanie uzyskania wsparcia w tej sprawie sojuszniczych rządów, a wręcz szykanowanie osób, które tego wsparcia szukały, bojkotowanie przez prokuraturę i instytucje państwowe prac i ustaleń sejmowej Komisji d. s. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej,
– nękanie procesami lub groźbami ich wytoczenia posłów i dziennikarzy starających się wyjaśnić różnorodne patologie życia publicznego w Polsce,
– obsadzanie kadr kierowniczych instytucji państwowych oraz spółek i zakładów pracy należących do państwa przez osoby należące do partii sprawujących władzę, co zakłóca ich merytoryczne funkcjonowanie i wytwarza stany napięcia i zastraszenia osób pracujących w tych instytucjach i zakładach pracy,
– osłabianie pozycji i możliwości realnego kontrolowania instytucji i wyższych urzędników państwowych przez CBA i NIK.
Niezwykle groźne dla normalnego funkcjonowania państwa demokratycznego jest takie kształtowanie ładu medialnego i sposobu komunikowania się władzy i opozycji ze społeczeństwem, które zniekształca i zafałszowuje rzeczywiste relacje, a propagowany obraz funkcjonowania państwa i życia publicznego jest nieprawdziwy. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której:
– wyrzuca się z publicznych mediów (telewizji i radia) wszystkich dziennikarzy krytycznie oceniających działania rządu lub „tylko” promujących tradycyjny system wartości w życiu publicznym – doprowadziło to do skrajnego upartyjnienia tych mediów znanego wcześniej z czasów PRL-u,
– administracyjnie wyklucza się z rynku medialnego katolickie media: Radio Maryja i telewizję TRWAM,
– pojawia się ponownie i narasta zjawisko „drugiego obiegu” medialnego i kulturalnego; nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której znaczna część produkcji artystycznej i dokumentalnej może być udostępniana społeczeństwu tylko drogą pokazów w domach prywatnych i kościołach (jak w stanie wojennym) – przykładem są filmy „półkowniki” związane z katastrofą smoleńską i manifestacjami na Krakowskim Przedmieściu, takie jak Mgła, Krzyż, Przebudzenie czy film o „Roju”,
– ogranicza się wolność wypowiedzi w Internecie poprzez wprowadzanie administracyjnej cenzury,
– zdecydowanej katolickiej większości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ogranicza się w przestrzeni publicznej manifestowanie swojej przynależności religijnej (incydent w LOT traktujemy jako swego rodzaju test władzy jak daleko można się w tej sprawie posunąć),
– nastąpiło realne upolitycznienie rynku reklamy – czasopisma prawicowe praktycznie zostały pozbawione możliwości pozyskiwania reklamodawców, co zdecydowanie utrudnia im ekonomiczne przetrwanie na rynku medialnym; finansowego wsparcia pozbawione zostały „niszowe”, kulturowe, ale ważne dla kształtowania myśli politycznej i obywatelskiej, zespoły redakcyjne i środowiska prawicowe, przy równoczesnym silnym wsparciu środowisk lewicowych, lewackich i liberalnych.
Wszystkie te – tylko przykładowo wymienione – aspekty funkcjonowania państwa, jego instytucji, obiegu informacji, sposobu traktowania różnych grup obywateli i środowisk bardzo poważnie osłabiają polskie państwo, uniemożliwiają milionom obywateli identyfikowanie się z nim. Dystansowanie się dużych grup Polaków od własnego państwa jest dla kraju i narodu polskiego destrukcyjne i potencjalnie bardzo groźne.
Wzywamy aktualne władze Rzeczypospolitej Polskiej do radykalnej zmiany postawy wobec ogółu obywateli, do przywrócenia prawdziwie demokratycznych reguł rządzenia i sprawowania władzy. Tylko władza realnie kontrolowana przez opozycję i obywateli jest w stanie uczciwie i praworządnie organizować życie państwa i rządzić w interesie narodu.

1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
7. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
8. dr Roman Andrzejewski
9. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
10. dr Róża Antkowiak – UAM
11. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
12. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN
13. dr Adam Babula – UAM
14. dr Lidia Banowska – UAM
15. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
17. mgr Janina Błaszak – PP
18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
20. dr Paweł Binek – UP Kraków
21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
25. dr inż. Krzysztof Borowiak
26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
29. dr Krystyna Celichowska – lekarz
30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
32. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
33. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
34. dr Ewa Ciosek – UAM
35. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
36. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
37. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
38. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
39. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
40. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
41. dr Mirosława Dabert – UAM
42. mgr Jan Dasiewicz – UAM
43. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
44. mgr inż. Maria Dolata – architekt
45. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
46. inż. Józef Drausowski
47. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
48. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
49. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
50. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
51. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
52. mgr Agata Fischbach
53. dr Jerzy Fischbach
54. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Pol. Rzeszowska
55. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
56. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
57. mgr Bogdan Freytag
58. dr hab. Jerzy Galina – PAN
59. mgr Witold Gedymin – UE
60. dr Grzegorz Gertig – U Med
61. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
62. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski
63. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
64. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk
65. dr Michał Haake – UAM
66. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .
67. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
68. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
69. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
70. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
71. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
72. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
73. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
74. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
75. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
76. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
77. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
78. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
79. mgr inż. Andrzej Judek
80. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
81. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
82. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
83. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
84. dr Zofia Karaszkiewicz
85. dr Anna Kasprzyk – UAM
86. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
87. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
88. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
89. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
90. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
91. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
92. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM
93. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP
94. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
95. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
96. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
97. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
98. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
99. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
100. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
101. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
102. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
103. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
104. inż. Julian Kulczyński – rolnik
105. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
106. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
107. dr Katarzyna Kulińska – PAN
108. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
109. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.
110. dr Przemysław Lehmann – PAN
111. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
112. dr Maria Leśniewicz – PP
113. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
114. dr Jarosław Liberek – UAM
115. mgr Jolanta Lisiak – architekt
116. mgr Rafał Lisiak – architekt
117. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
118. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
119. dr Eryk Łon – UE
120. mgr Małgorzata Łośko – UAM
121. dr Piotr Łukasiak – PP
122. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
123. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
124. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
125. ks. inż. Jan Majchrzak
126. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
127. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
128. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
129. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
130. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
131. mgr Jan Martini – artysta muzyk
132. mgr Helena Materny – nauczyciel
133. mgr Ryszard Materny
134. mgr Maria Matysiak – UAM
135. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
136. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM
137. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Pol. Gdańska
138. dr Jerzy Michalik – UAM
139. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
140. dr Bożena Mikołajczak – UAM
141. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
142. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
143. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
144. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
145. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
146. mgr Danuta Namysłowska
147. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
148. mgr Wilhelmina Nowak
149. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
150. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
151. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
152. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
153. Włodzimiera Pajewska – UAM
154. inż. Ryszard Paprzycki
155. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
156. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
157. dr Andrzej Pawuła – UAM
158. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
159. dr Barbara Peplińska – UAM
160. dr Ryszard Piasek – reżyser
161. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
162. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
163. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
164. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
165. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
166. mgr Maria Przybylska – UAM
167. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
168. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
169. dr Jacek Radomski – UAM
170. dr Wiesław Ratajczak – UAM
171. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
172. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
173. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
174. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
175. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
176. dr Lech Różański
177. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
178. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
179. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
180. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
181. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
182. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
183. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
184. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
185. mgr Janusz Smólski
186. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
187. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
188. mgr Zygmunt Sporny – UAM
189. dr Teresa Stanek – UAM
190. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
191. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
192. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
193. mgr Gabriela Stępczak
194. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
195. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
196. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
197. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
198. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
199. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
200. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
201. dr Anna Szukalska – PP
202. mgr inż. Edwin Szukalski
203. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
204. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
205. dr Mirosław Szulczyński – UAM
206. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
207. dr Hanna Szweycer
208. prof. dr hab. Michał Szweycer
209. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
210. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
211. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
212. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
213. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
214. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
215. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
216. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
217. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
218. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
219. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
220. mgr Jacek Tuchołka
221. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM
222. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
223. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
224. dr Marek Wedemann – UAM
225. dr Maria Wejchan-Judek – PP
226. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP
227. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
228. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
229. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
230. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
231. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
232. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
233. prof. dr hab. Andrzej Wybrański
234. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
235. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
236. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
237. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
238. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
239. dr Franciszek Zerbe – lekarz
240. dr Jerzy Zerbe – UAM
241. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
242. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
243. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
244. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
245. Jerzy Żarnowski – em. HCP
246. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
247. dr Jakub Żmidziński – UAP

Reklama

Możliwość komentowania Oświadczenie w sprawie narastania przejawów autorytaryzmu w życiu publicznym w Polsce została wyłączona

%d blogerów lubi to: