Jan Karandziej dołączył do głodujących w Częstochowie

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, Karandziej Jan by Maciejewski Kazimierz on 29 kwietnia 2012

W niedzielę, 29 kwietnia przyjechał do Częstochowy i rozpoczął protest głodowy w obronie polskiej szkoły Jan Karandziej – członek Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, współredaktor i sygnatariusz apelu o obronę Anny Walentynowicz, kolportowanej w dniu rozpoczęcia Gdańskiego „Sierpnia” 1980, wielokrotnie aresztowany i zwalniany z pracy. W czasie sierpnia 1980 przewodniczący komitetu strajkowego w G.P.R.I. w Gdańsku. Uczestnik głodówki w Podkowie Leśnej w maju 1980 o uwolnienie więźniów politycznych, internowany w Strzebielinku.

w imieniu protestujących

Ewa Kiślak
Witold Korona
Jerzy Andrzej Zimny
Krzysztof Musialski

Jan Karandziej, ur. 15 V 1955 w Waczy (Karelia). Ukończył Zasadniczą Szkołę Przemysłu Szklarskiego w Szczytnej Śl. (1973), hutnik szkła; 1979-1981 uczeń kursów wieczorowych w V LO w Gdańsku, w ostatnim roku nauki internowany, nie otrzymał zgody na kontynuowanie nauki. IX 1973 – IV 1974 pracownik Huty Szkła Gospodarczego w Tarnowie, 1976-1977 Huty Szkła Sudety w Szczytnej Śl., 1977-1979 Kudowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. III 1979 – I 1980 Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Od 2. poł. 1979 zaangażowany w działalność WZZ Wybrzeża, od V 1980 członek. W I 1980 zwolniony z pracy za udział w strajku oraz działalność związkową. W III 1980, przed wyborami do Sejmu PRL, uczestnik akcji ulotkowej pod kościołami Gdańska i Słupska, nawołującej do bojkotu wyborów, plakatowej przeciw inwazji sowieckiej na Afganistan, malowania haseł na murach; uczestnik akcji ulotkowej po uwięzieniu Dariusza Kobzdeja i Tadeusza Szczudłowskiego 3 V 1980, uczestnik modlitw w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w intencji ich uwolnienia; 7-17 V 1980 w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej uczestnik głodówki solidarnościowej z głodującymi w więzieniu Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem oraz w proteście przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach działaczy opozycji. Kolporter pism niezależnych „Bratniak”, „Robotnik”, także książek, ulotek ROPCiO i KPN; uczestnik obchodów 3 V i rocznicy Grudnia ’70.

Po zwolnieniu 7 VIII 1980 Anny Walentynowicz z pracy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina współautor Listu do stoczniowców w jej obronie; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom. VIII-IX 1980 zatrudniony w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych. 14 VIII 1980 rozdawał jadącym do pracy stoczniowcom ulotki w obronie A. Walentynowicz, nawołujące do rozpoczęcia strajku; organizator strajku w GPRI, przewodniczący KS, uczestnik strajku na terenie SG, członek delegacji, która ubiegała się u I sekretarza PZPR w Gdańsku, wojewody i bp. gdańskiego o zgodę na odprawienie przez ks. Henryka Jankowskiego pierwszej mszy św. podczas strajku. X-XII 1980 pracownik drukarni MKZ „S”. XII 1980 – IX 1981 ponownie zatrudniony w Stoczni Północnej (pod naciskiem załogi, po spotkaniu z Bogdanem Borusewiczem), spawacz; III-VI 1981 na urlopie bezpłatnym, pracował w drukarni MKZ „S”; 1 X – 19 XII 1981 zatrudniony w KZ „S” przy Zarządzie Portu Gdańsk, drukarz; 13-19 XII 1981 uczestnik strajku w ZPG. 30 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 24 VII 1982.

Po wyjściu bez zatrudnienia. Od III 1983 na emigracji w RFN (Berlin Zachodni), nast. w Pittsburgu w USA; współwydawca biuletynu polityczno-informacyjnego „Wiadomości”; spawacz w Concord, Hayword, Bostonie, Los Angeles. Od 1989 w Polsce; dwukrotnie wyjeżdżał do pracy w USA. W 1992 zatrudniony w Nadleśnictwie Zdroje w Szczytnej, nast. w Zakładzie Usługowym Robót Instalacji Sanitarnych w Kudowie-Zdroju; 1994-1995 przy pracach interwencyjnych, robotach publicznych w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich tamże, w 1997 robotnik przy pracach drogowo-brukarskich, 1998-2000 w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej w Kudowie, 2000-2004 monter w Kudowskich Zakładach Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 2006-2007 spawacz w Wemeco Poland Sp.z o.o., 2007 tkacz w APM Gama Sp.z o.o., VIII 2007 – V 2008 bezrobotny, nast. pracownik obsługi w firmie Usługi Informatyczne Ryszard Graliński. 15 I 1980 – 9 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS/SOR krypt. Uczeń. źródło

Jadwiga Chmielowska • niepoprawni.pl

Do
Pana Jana Dworaka
Przewodniczącego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
w Warszawie


Żądam natychmiastowego przyznania Telewizji ” Trwam miejsca” na pierwszym multiplexie.
                 
Jan Karandziej

Reklama

Możliwość komentowania Jan Karandziej dołączył do głodujących w Częstochowie została wyłączona

%d blogerów lubi to: