UB zakatowało go w czasie śledztwa

Posted in ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 10 czerwca 2012

66 lat temu został aresztowany, a następnie zakatowany przez bezpiekę Tadeusz Łabędzki – redaktor naczelny „Wszechpolaka”, jeden z przywódców Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej, przywódca warszawskiej MW podczas okupacji. Wuj Stefana Niesiołowskiego.

Tadeusz Łabędzki Urodził się 23 grudnia 1917 r. w Filadelfii w USA. Jego ojciec Bronisław Łabędzki za zorganizowanie strajku szkolnego w 1905 r. został zesłany na Sybir, z którego udało się mu uciec i wyjechać do Stanów Zjednoczonych.

W 1919 r. Łabędzki powrócił wraz z rodziną do Polski. Uczęszczał do Gimnazjum im. M. Kopernika w Łodzi, tam też działał Narodowej Organizacji Gimnazjalnej.

W 1936 r. zdał maturę, po czym rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie brał udział w wielu akcjach i manifestacjach młodzieży narodowej, głównie na terenie Warszawy.

W okresie międzywojennym działał w Stronnictwie Narodowym. W latach 1937–1939 pełnił funkcję redaktora naczelnego tygodnika „Wszechpolak”, organu prasowego Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska”.

Po kampanii wrześniowej 1939 r. włączył się w działalność konspiracyjną. Był współorganizatorem i jednym z przywódców Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej, będącej ośrodkiem konkurencyjnym dla „oficjalnego” Stronnictwa Narodowego i jego organizacji wojskowej.
W 1941 r. powrócił do SN.

W 1944 r. utworzona została jednolita konspiracyjna Młodzież Wszechpolska podzielona na chorągwie. Łabędzki stanął na czele tej najbardziej znaczącej ze wszystkich – Chorągwi Warszawskiej. W tym samym roku wskrzesił „Wszechpolaka”, do wybuchu powstania warszawskiego ukazało się 6 numerów gazety.

Obszarem działania MW były przede wszystkim ośrodki tajnego nauczania, jej programem zaś przygotowanie młodzieży do przeciwstawienia się komunistycznej ideologii.

W latach 1945–1946 Łabędzki walczył w szeregach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 7 kwietnia 1946 r. został aresztowany podczas przygotowanej przez Urząd Bezpieczeństwa zasadzki. Został zamordowany 9 czerwca 1946 r. w czasie śledztwa przeprowadzonego w stolicy.Jego ciało złożono w nieznanym miejscu.

Symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze „Na Łączce”.

Tadeusz Łabędzki był wujem polityka i posła, Stefana Niesiołowskiego.

Paweł Zbrojewicz • prawy.pl
źr. endecja.pl

Reklamy

Możliwość komentowania UB zakatowało go w czasie śledztwa została wyłączona