Skandal w Stoczni Gdańskiej!

Posted in ■ aktualności, ■ historia by Maciejewski Kazimierz on 5 lipca 2012

Zabytkowe budynki są równane z ziemią. Trwa obywatelska walka o ocalenie historycznych budowli. 

Na terenie Stoczni Gdańskiej mają miejsce skandaliczne działania. Jak poinformował portal wPolityce.pl nasz Czytelnik, zabytkowe budynki są wyburzane bez żadnych konsekwencji. O sprawie pisały lokalne media, ale nie wpłynęło to na zmianę decyzji władz.

Kolejne historyczne budynki Stoczni Gdańskiej są burzone. Na razie nic nie powstanie w ich miejsce. We wtorek wyburzono budynek dawnej modelarni na terenie Stoczni Gdańskiej. Do 20 lipca zniknie stojący przy ul. Jana z Kolna budynek dawnego stoczniowego biura projektowego. To kolejny z etapów przygotowania terenu do budowy Młodego Miasta, do którego budowy na razie nikt się nie pali. Jak na ironię w tym samym czasie Stocznia Gdańska została nominowana do konkursu „7 Nowych Cudów Polski”

– alarmował przed kilkoma dniami portal trojmiasto.pl.

W obronie przeznaczonego do rozbiórki budynku dawnego stoczniowego biura projektowego, stanęli członkowie Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, którzy stanowczo sprzeciwili się wyburzeniu budynku przy ul Jana z Kolna. Wystosowali w tej sprawie list otwarty, pod którą podpisało się dotychczas blisko 150 osób.

Apelujemy o wstrzymanie planów rozbiórki postoczniowego budynku zlokalizowanego przy ul. Jana z Kolna 31 w Gdańsku (tzw. wzorcowni). Uważamy, że jego zniszczenie będzie stanowiło niepowetowaną stratę dla dziedzictwa historycznego oraz krajobrazu architektonicznego miasta Gdańska

– piszą.

Budynek dawnej wzorcowni jest obiektem historycznym, powstałym w latach 90-tych XIX w. jako zaplecze biurowe nowopowstałego wydziału elbląskiej Stoczni Schichaua. W tamtym czasie było to jedno z najbardziej prężnych przedsiębiorstw stoczniowych w naszej części Europy. Obejmowało swym zasięgiem, poza Elblągiem i Gdańskiem, również Piławę, Królewiec i Rygę. Zabudowania przy obecnej ul. Jana z Kolna służyły jako biuro projektowe i konstrukcyjne gdańskiego zakładu produkcyjnego. Opracowywano i dopracowywano w nich projekty inżynieryjne szeregu frachtowców handlowych, statków pasażerskich oraz okrętów wojennych (przede wszystkim torpedowców, a w późniejszych czasach również pancerników i okrętów podwodnych). O wyjątkowości budynku świadczy fakt, iż spośród kompleksu zabudowań dawnej stoczni, wzorcownia jest budowlą najbardziej okazałą i wyeksponowaną.

Budynek swoją funkcję pełnił również po wojnie i utworzeniu upaństwowionej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W tym czasie był świadkiem i tłem dla przełomowych wydarzeń ważnych dla historii naszego kraju: strajków w latach ’70 i ’80, funkcjonowania Solidarności oraz przemian społecznych i politycznych, które doprowadziły do powstania III Rzeczypospolitej Polskiej.

Oprócz wartości historycznej, budynek wzorcowni posiada również niezaprzeczalne walory architektoniczne. Jest dobrze zachowanym przykładem dziewiętnastowiecznej niemieckiej architektury przemysłowej. Jego ceglana elewacja, wysokie kondygnacje i okna rytmicznie ustawione w długich rzędach, oszczędny ale elegancki detal w nadprożach i gzymsach są atutami, które tworzą niepowtarzalny klimat industrialnego miasta. Dodatkowo budynek stoi w pierzei ul. Jana z Kolna, tworząc dla niej udaną urbanistyczną oprawę”, z której wyrastają monumentalne stoczniowe dźwigi – przestrzeń na stałe wpisaną w krajobraz Gdańska i panoramę gdańskiej stoczni.

Mając powyższe na uwadze, uważamy, iż architektura osadzona w kontekście wielkich wydarzeń historycznych powinna zostać zachowana, gdyż jest bezpośrednim, materialnym spoiwem łączącym teraźniejszość z historią. Bezrefleksyjne niszczenie postoczniowych zabudowań sprawi, iż bezpowrotnie zostanie utracona tożsamość przyszłych terenów Młodego Miasta, samego Gdańska oraz całej aglomeracji.

Mamy świadomość, że budynek nie podlega żadnej ochronie prawnej. Nie znajduje się ani w rejestrze, ani w ewidencji zabytków, jego ochrony nie przewiduje też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Apelujemy jednak do firmy Drewnica Development o to, co organy władzy rządowej i samorządowej zignorowały – o dostrzeżenie wartości tej zabytkowej budowli oraz otoczenia jej ochroną na jaką zasługuje. Wnosimy o rezygnację z planów rozbiórki, o rewitalizację obiektu, o jego należyte wkomponowanie w nowoczesną tkankę powstającego centrum biznesowego Aglomeracji Gdańskiej. Takie przykłady jak Canary Wharf w Londynie, HafenCity w Hamburgu czy Titanic Quarter w Belfascie pokazują, iż zrewitalizowane obiekty postoczniowe, osadzone wśród nowoczesnej zabudowy, podnoszą jej prestiż i atrakcyjność, wpływają na niepowtarzalność założenia urbanistycznego, tworząc z dzielnicy unikatową wizytówkę miasta i regionu. Mamy głęboką nadzieję, że Młode Miasto będzie mogło kiedyś być taką wizytówką.

Apelujemy także do wszystkich zainteresowanych stron o dobrą wolę, kooperację oraz wspólny wysiłek na rzecz realizacji założenia Młodego Miasta, z uwzględnieniem zachowania oryginalnej tkanki terenów postoczniowych oraz jej dziedzictwa architektonicznego, kulturowego i historycznego

– apelują sygnatariusze listu otwartego, zachęcając do jego podpisywania na stronie petycjeonline.pl.

Bierność rządu i władz miasta, które nie wykazują najmniejszej troski o architektoniczne dziedzictwo narodowe jest skandaliczna. Kolejny raz obywatele muszą brać sprawy w swoje ręce. To nie pierwszy przypadek wyburzeń zabytkowych budynków w Gdańsku. Zniszczony już został budynek stoczniowej stołówki, w której miały miejsce historyczne rozmowy, a w jej miejsce powstało „Europejskie Centrum Solidarności”.

trojmiasto.pl, mall • niepoprawni.pl
fot. skyscrapercity.com

Reklama

Możliwość komentowania Skandal w Stoczni Gdańskiej! została wyłączona

%d blogerów lubi to: