Więźniowie polityczni III RP

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 25 lipca 2012

Trzeba przełamać schemat myślenia „w Polsce nie ma więźniów politycznych”, bo są. Jest ich wielu. Warto też naśladować tu działania Rosjan, mających w tej dziedzinie większe doświadczenie.

System III RP ewoluuje w kierunku Rosji Putina, gdzie parę lat temu powstał Komitet Solidarności z Więźniami Politycznymi wielce zasłużonego stowarzyszenia Memoriał. Co oni piszą na swojej stronie o tym, kto jest więźniem politycznym?

„Coraz częściej i częściej, w ostatnich latach spotykamy się z przykładami bezprawnych wyroków sądowych w sprawach kryminalnych, celowych fałszerstwach materiałów śledztwa i sądowych wg poleceń władzy wykonawczej.” (..) Niestety z czasem takich spraw jest coraz więcej.

O ile przedtem nie można było mówić o systemowości, rozpatrując każdy wypadek absolutnie indywidualnie, to teraz bez wspólnych kryteriów nie można się obejść. Dlatego, że teraz takich wypadków jest zbyt wiele, i nie o wszystkich takich nadużyciach władzy wiadomo”.
03.12.2008 Memoriał: kryteria „politzeka” (więźnia politycznego)

Definicja Siergieja Kowaliowa ( Chyba najbardziej znanego obrońcy praw człowieka w Rosji, tłumaczenie moje):Więźniem politycznym będziemy uznawać każdego więzionego w procesie kryminalnym, w którym realne znaczenie miały polityczne intencje władzy, niewątpliwie określoną rolę odegrały polityczne motywy władzy – i tylko takiego więźnia. Przy czym nie ma znaczenia, czy istnieją polityczne przyczyny działania wymienianego w charakterze przestępstwa. Ważna jest tylko wielkość politycznego wpływu na przebieg procesu o przestępstwo pospolite władzy wykonawczej, sądowej czy prokuratury.

O ile w sferze wymiaru prawa nie dopuszcza się bezprawnych ocen i osądów, polityczna motywacja w sądownictwie nieuchronnie ciągnie za sobą procesowe i materialne naruszenia na szkodę oskarżonych, takie jak:
– elementy fałszerstwa w oskarżeniu
– bezprawne oskarżenia
– bezpodstawnie ostre warunki przebywania w areszcie
– tendencyjność w ocenie dowodów oskarżenia i obrony
– zgody w przedstawieniu dowodów
– zastosowanie nieodpowiednich do sprawy norm prawa
– dyskredytujący charakter norm przyjętych w procesie, w porównaniu z analogicznymi przypadkami innych osób
– gorsze warunki przebywania w więzieniu, groźby, prześladowanie
– długość pobytu w wiezieniu jawnie nieproporcjonalna do popełnionego wykroczenia w którym dana osoba jest podejrzana lub osądzona

Definicja „europejska”
Pozbawienie wolności odbyło się z naruszeniem jednego z podstawowych praw Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
– aresztowanie nastąpiło z jawnie politycznych przyczyn. bez związku z jakimś naruszeniem prawa
– z politycznych przyczyn długość pobytu w więzieniu i jego warunki jawnie nie są proporcjonalne do naruszenia prawa, które dana osoba popełniła, lub była o nie podejrzana
– Osobę pozbawiano wolności z motywów politycznych, bez wystarczających podstaw w porównaniu z innymi osobami. (w dyskredytujący sposób)
Pozbawienie wolności odbywa się w wyniku jawnego naruszenia zasad procesowych w związku z motywami politycznymi
Niewątpliwie bardzo wiele spraw osądzonych w polskich sadach spełnia powyższe kryteria. Określenie przez Wildsteina, „Starucha” jako pierwszego więźnia politycznego III RP, jest tylko częściowo słuszne. On jest więźniem politycznym, ale nie pierwszym. W Rosji opozycja przekazała przed wyborami Miedwiediewowi listę ponad 30 więźniów politycznych. Ten ułaskawił jednego. Myślę że Komorowski mógłby dostać nie krótszą.

http://www.politzeky.ru/soyuz-solidarnosti/…
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siergiej_Kowalow_(polityk)

R.Zaleski • niepoprawni.pl

Reklama

Możliwość komentowania Więźniowie polityczni III RP została wyłączona

%d blogerów lubi to: