Jak odzyskać Polskę

Posted in ■ aktualności, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 22 lutego 2013

Aresztować w trybie natychmiastowym, wszystkich winnych zdrady stanu i zbrodni przeciwko narodowi i państwu polskiemu od 1944 roku do dnia dzisiejszego.

* * *  M E M O R I A Ł  * * *

Program naprawy POLSKI

Aby POLSKA …była Polska

I.    W trybie nadzyczajnym i natychmiastowym powołać Trybunał Narodowy

II.   Zamknąć szczelnie wszystkie granice państwowe  (celem uniemożliwienia ucieczki zdrajcom i zbrodniarzom)

III.   Zawiesić Konstytucję do czasu ustanowienia nowej, właściwej poskiej racji stanu – opracować i ustanowić nową Konstytucję POLSKĄ , w polskiej Konstytucji nie może być kwestii sprzecznych i niezgodnych z interesem polskim,

IV. Ogłosić Stan Wyjątkowy na terenie całego kraju   (do czasu ustanowienia nowej Konstytucji, oraz usunięcia i unieszkodliwienia wrogich Polsce elementów)

V.   Ustanowić równe prawa, obowiązki i przywileje dla wszystkich obywateli,(wszyscy są równi i nie ma „równiejszych”) i legalnie zamieszkujących osób, bez wyróżniania na tak zwane „mniejszości”, itp.

VI.   Zaostrzyć prawo karne, przywrócić „karę śmierci”, za zdradę, zbrodnie i tak zwane „afery gospodarcze” – grabież majatku narodowego, karać najwyższym wyrokiem, bez możliwości odwołania, czy przedawnienia.

VII.   Aresztować w trybie natychmiastowym, wszystkich winnych zdrady stanu i zbrodni przeciwko narodowi i państwu polskiemu od 1944 roku do dnia dzisiejszego

VIII.   Oskarżać  i osądzać przed Trybunałem Narodowym wszystkich winnych zdrady i zbrodni, przeciwko polskiej racji stanu,  przeciwko narodowi i państwu polskiemu.

IX.   W zależności od ciężaru przewinienia, odbierać zagrabiony majątek, pozbawiać praw publicznych,  odbierać odznaczenia i tytuły, degradować, skazywać do kary śmierci włącznie, mniej groźnych wypędzać z kraju, bez możliwości powrotu czy przedawnienia.

X.   Odebrane majątki i własność – przekazywać do kasy skarbu narodowego

XI.   Unieważnić i zdelegalizować wszelkie porozumienia, umowy, transakcje, sprzedaże, prywatyzacje niezgodne z polskim interesem narodowym

XII.   Zdelegalizować na zawsze, uznać za przestępcze i zbrodnicze wszelkie organizacje, partie, fundacje działające na szkodę polskiego interesu narodowego i państwa polskiego – komunistyczne, socjaldemokratyczne, lewicowe, nazistowskie, masońskie itd.

XIII.   Zdelegalizować, zlikwidować i pod groźbą ciężkiej kary zabronić wszelkiej wrogiej, antypolskiej, antynarodowej, antykatolickiej propagandy  ; (np.: komunistyczne, masońskie, socjaldemokratyczne, wszelkie judaizujące, lewackie i lewicujące ‚wariacje’, żydowskie) itp., itd.

XIV.  Odagenturalizować, odżydzić i odkomunizować Polskę i Kościół Katolicki, armię i policję, wszystkie urzędy państwowe i publiczne, banki, szkoły i uczelnie, itd.

XV.   Zdelegalizować i zabronić pod groźbą ciężkiej kary: pornografii, prostytucji, lichwy, aborcji, związków homoseksualnych  (aborcje dopuszczać tylko w szczególnych przypadkach: gwalt, groźba – śmierć matki, ciężkie uszkodzenie płodu, itp)

XVI.   Ustanowić prawo i zbudować system ochrony – potrzebującym i słabszym, w zależności od potrzeb  (dzieci i młodzież, kobiety w ciąży, samotnie wychowujący dzieci, chorzy, inwalidzi, niepełnosprawni, renciści, emeryci, starcy,  itp.)

XVII. Odkłamać historię Polski, usunąć i zniszczyc z bibliotek, księgarń i szkół kłamliwe podręczniki i książki;  wybrać do opracowania uczciwych  i nie lewicujących naukowców, historyków, historiozofów itd.  i napisać prawdziwą historię Polski, bez ‚tabu’, fałszów, przemilczeń i pomijania

XVIII.  Ustanowić prawo i zbudować według jak najlepszych wzorów system szkolnictwa, nauki i oświaty obejmujący cały kraj

XIX.   Pod groźbą ciężkiej kary zabronić wszelkich samosądów, niszczenia mienia, rozbojów, kradzieży, itp.

XX.   Zlikwidować wszelkie organizacje przestępcze, pozbawiać praw i majątku,  w zależności od ciężaru przewinienia, zbrodni, karać do kary śmierci włącznie

XXI.   Nawiązać bliską współpracę i prowadzić politykę zbliżania i otwarcia, ze wszystkimi państwami narodów słowiańskich, słowian zachodnich: Czesi i Słowacy (i my-Polacy), słowian południowych: Słoweńcy, Serbowie i Chorwaci, Macedończycy i Bułgarzy, słowian wschodnich: Ukraińcy, Białorusini – po uprzednim uregulowaniu granic, (wyłączając Rosję, aż do czasu całkowitego odrzucenia komunizmu, zadośćuczynienia i nawrócenia), a także z Irlandią, Portugalią, Włochami, Hiszpanią, Meksykiem, Argentyną, Brazylią, Peru, Chile itd.

XXII.   Rewizja i rewindykacja granicy wschodniej, restytucja ziem południowych Kresów Wschodnich – polskie ziemie południowych Kresów Wschodnich z Lwowem muszą wrócić do Polski (!), bez względu na jakiekolwiek wcześniejsze (nielegalne, zdradzieckie i zbrodnicze) ustalenia i umowy międzynarodowe.

XXIII.   Zdelegalizowanie, Rewizja i rewindykacja wszelkich umów międzynarodowych, dokonanych od 1943 roku, do dzisiaj

XXIV.   Postawić w stan oskarżenia i żądać wielomiliardowych odszkodowań za zniszczenia, potworne pogromy, ludobójstwa, zbrodnie przeciwko narodowi i państwu polskiemu, od Rosji, Niemiec, Izraela, Ukrainy, a także za zdradę i złamanie paktów i umów międzynarodowych od Anglii, Francji, USA.

XXV.  Odbudowa Niepodległego i Suwerennego, Praworządnego, Chrześcijańskiego Państwa Polskiego.

XXVI. Ustanowić prawo, zbudować i rozwijać system społdzielczości, rzemiosła, iniciatywy indywidualnej,

XXVII. Zbudować silne państwo, kontrolujące emisje i przepływ pieniędzy

XXVIII.  Utworzenie Unii (oczywiście o ile i na ile będzie to możliwe) –  Federacja Państw Słowiańskich.

kolejne ekipy żydłactwa odliczają następne fazy „Rzeczpospolitej”  – ale tak naprawdę  III Rzeczpospolita jeszcze nie powstała, wszystkie twory, które powstawały od 1944 roku do chwili obecnej, to tylko kolejne przepoczwarzanie się żydo-PRLu, nie mające nic wspólnego, z Wolną i Niepodległą Rzeczypospolitą Polską.

Nie możemy budować Czwartej Rzeczypospolitej skoro nie mamy i nigdy nie mieliśmy Trzeciej…

III Rzeczpospolitą będziemy mieć wtedy, kiedy stworzymy konsekwentną i pełną ciągłość z niepodległą i suwerenną II Rzeczpospolitą

– nigdy nie było rozliczeń okresu PRL

– nigdy nie było oficjalnego rozliczenia i osądzenia winnych zbrodni

– nigdy nie było oficjalnego rozliczenia i osądzenia systemu stalinizmu i komunizmu

– nigdy nie było oficjalnego rozliczenia i osądzenia zbrodniczych organizacji: PPR/PZPR, MBP, UB/SB

Od 1989 roku mamy ciągłe przebudowywanie systemu na strukturach PRL, na strukturach PZPR i SB, co jest podstawową cechą „polskiej” transformacji, tak w obszarze polityki i gospodarki, jak i w obszarze moralno-psychologicznym.

Tajne układy w Magdalence, „okrągły stół” i „Gruba krecha” pozwoliły bezkarnie ujść zbrodniarzom i przepoczwarzyć się z bandytów, marksistów, stalinowców, sb-eków i komunistów w krwiożerczych i antypolskich „kapitalistów”, oni za swe zbrodnie teraz są opływającymi w dobrobyt kanaliami, a Polacy dalej bici są w dupę, są upokarzani i zmuszani do emigracji za pracą, lepszym życiem i chlebem, …

Konieczny jest proces oczyszczenia aparatu państwowego, społecznego, lustracja, także gospodarcza – dekomunizacja, deagenturalizacja i odżydzenie pod każdym wzgędem, wszelkich struktur społecznych i państwowych

– Nowa Konstytucja Rrzeczypospolitej Polskiii

– Weryfikacja i oczyszczenie systemu politycznego i prawnego

– Weryfikacja i oczyszczenie systemu polskiej armii i policji

– Weryfikacja i oczyszczenie systemu polskiej kultury i sztukiki

Polityka własnościowa i związana z tym cała problematyka gospodarki.Dotychczasowy model transformacji zakładał bandyckie przejmowanie majątku narodowego poprzez zawłaszczenie przez ludzi komunistycznej, PZPR-owskiej i SB-ckiej nomenklatury.Ten proces musi być zatrzymany i odwrócony!!  Powyższe punkty, zawarte w Memoriale, są tylko działaniem wstępnym, niezbędnym i koniecznym dla przeprowadzenia naprawy, odbudowy i odrodzenia niepodległego i suwerennego państwa Polskiego, bez spełnienia powyższych punktów nie może być mowy o jakiejkolwiek naprawie i jakichkolwiek zmianach na lepsze mądrzy powinni zrozumieć, …a o zdrajców, głupców, „europejczyków”-folksdojczy, oportunistów i ignorantów zdanie nie dbamy …i pogardzamy  Trzeba to powiedzieć głośno, wyraźnie i jasno:bez zbrodni Katynia, Miednoje, Charkowa, bez deportacji, wyniszczenia i odebrania nam Kresów Wschodnich, ludobójstw dokonanych przez żydobolszewie, przez NKWD, KGB, UB, SB, nie było by  45u lat PRLu,  nie było by  Bierutów, Gieremków, Kwaśniewskich, Michników, Urbanów, Jaruzelskich, Wałęsów, Kociołków, Mazowieckich, Kiszczaków, Tusków, Kuroniów, Bermanów, Borowskich, Rokitów,  …itd.,  nie było by  szamba żydokomunizmu, niszczącego i pożerającego wszystko co Polskie, patriotyczne i narodowe,  nie było by  ‚Magdalenki’ i masońskiego ‚okrągłego stołu’, nie było by  przewrotnego żydo-liberalizmu, ‚poprawności politycznej’, żydo-tolerancji,  pseudo-kultury sodomizmu i pederastwa, żydo-ekumenizmu i katolewicy, nie było by   agenturalności i zdrady, nędzy i bezrobocia, ‚unii żydoeuropejskiej’ i folksdojczy – ‚żydoeuropejczyków’ …  …a co by było, … była by Wolna, Silna, Niepodległa, Chrześcijańska i DostatniaIII Rzeczypospolita Polska

A tym którzy maja jakiekolwiek obiekcje , maja zakusy na cenzurę tej strony
całej bandzie wszelakich bolków,donków,bronków, etc.

Memorandum wolności słowa i myślenia


Miroslaw Mrozewski • salon24.pl

Reklama

Możliwość komentowania Jak odzyskać Polskę została wyłączona

%d blogerów lubi to: