Akcja. Przyłącz się do protestu „Historii Do Rzeczy” przeciwko zniesławianiu Armii Krajowej. Napisz do „Bilda”

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 22 marca 2013

Niemiecki tabloid „Bild“ zamieścił kilka dni temu notkę, w której żołnierze Armii Krajowej zostali nazwani „nacjonalistami“ i „antysemitami“. Wszystkich mieszkańców Europy Wschodniej oskarżono natomiast o „powszechny antysemityzm“, który miał ułatwić „nazistom“ wymordowanie Żydów. 

topCałosciMiesiecznikHistoriaDoRzeczy_JPG

Notka ukazała się pod recenzją emitowanego w niemieckiej telewizji ZDF filmu filmu „Unsere Mütter, unsere Väter“ („Nasze matki, nasi ojcowie”), który opowiada o żołnierzach Wehrmachtu.

Mimo protestów notatkę wciąż można znaleźć na stronie internetowej „Bilda“ pod adresem: http://www.bild.de/unterhaltung/tv/unsere-muetter-unsere-vaeter/waren-deutsche-soldaten-wirklich-so-grausam-29562878.bild.html

Zamieszczamy jej tłumaczenie:

Czy polscy partyzanci rzeczywiście byli takimi antysemitami?
Partyzanci w filmie („Unsere Mütter, unsere Väter“ – przyp. tłum.) to członkowie tak zwanej polskiej Armii Krajowej, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Armia Krajowa, której jednostki działały jako oddziały partyzanckie, składała się z polskich nacjonalistów. Antysemityzm był w jej szeregach ekstremalnie rozpowszechniony. W ogóle antysemityzm był mocno rozpowszechniony w Europie Wschodniej, co ułatwiło nazistom wymordowanie europejskich Żydów.

„Historia Do Rzeczy“ rozpoczyna akcję wysyłania protestów do redakcji „Bilda“. Poniżej znajdą Państwo wzór e-maila z prośbą o usunięcie notki ze strony internetowej bild.de i zamieszczenie sprostowania. E-maila można wysyłać na adres info@bild.de i zamieszczać na facebookowym profilu „Bilda“ http://www.facebook.com/bild?fref=ts

Wzór e-maila:

Sehr geehrte Damen und Herren,
Auf der Internetseite bild.de befindet sich ein Artikel in dem Sie behaupten, die während des Zweiten Weltkrieges gegen die deutsche Besatzung im Untergrund kämpfende polnische Heimatarmee (Armia Krajowa) bestand aus „Nationalisten“ und der Antisemitismus sei unter ihren Soldaten „extrem verbreitet“ gewesen. Solche Formulierungen bezeugen einen elementaren Mangel an historischem Wissen, es sei denn der Autor dieser Behauptungen handelte in böser Absicht.
Die Heimatarmee unterstand der polnischen Exilregierung in London und wurde von ihr strikt angewiesen das um sich greifende, kriegsbedingte Banditentum, u. a. auch Erpresser und Zuträger, die sich versteckenden Juden und ihnen helfenden Polen, Geld abnötigten oder sie denunzierten, hart zu bestrafen. Zumeist wurden sie von Untergrundgerichten in Abwesenheit zum Tode verurteilt und bei passender Gelegenheit erschossen. Die Heimatarmee gab regelmäβig Informationen über die tragische Situation der Juden im besetzten Polen an die Exilregierung und damit an die westlichen Alliierten weiter. Sie gründete zu dem eine Untergrundstruktur mit dem Kodenamen „Zegota“, deren Aufgabe es war Juden zu helfen.
Ich bitte den o. e. Artikel von ihrer Internetseite zu entfernen und eine Richtigstellung zu veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüssen

Tłumaczenie tekstu:

Szanowni Państwo,
Na stronie internetowej bild.de znajduje się artykuł, w którym piszą Państwo, że polska podziemna Armia Krajowa, która w czasie II wojny światowej walczyła z niemieckim okupantem, składała się z „nacjonalistów“, oraz że wśród jej żołnierzy „ekstremalnie rozpowszechniony“ był antysemityzm. Takie sformułowania świadczą o braku elementarnej wiedzy historycznej lub o złych intencjach autora.
Armia Krajowa podlegała polskiemu rządowi na uchodźstwie w Londynie. Zgodnie z jego wytycznymi zwalczała szerzący się w warunkach wojennych bandytyzm i surowo karała szantażystów i donosicieli, którzy żądali pieniędzy od ukrywających się Żydów i pomagających im Polaków, lub denuncjonowali ich. Sądy podziemne skazywały ich często na karę śmierci, a wyroki były wykonywane przy nadarzającej się okazji. Armia Krajowa regularnie informowała polski rząd na uchodźstwie, a tym samym mocarstwa zachodnie, o tragicznej sytuacji Żydów w okupowanej Polsce. Stworzyła również podziemną organizację o nazwie „Żegota“, której zadaniem było niesienie pomocy Żydom.
Proszę o usunięcie wzmiankowanego artykułu z Państwa strony internetowej i opublikowanie sprostowania.
Łączę pozdrowienia

Działajmy!

dorzeczy.pl

Reklama

Możliwość komentowania Akcja. Przyłącz się do protestu „Historii Do Rzeczy” przeciwko zniesławianiu Armii Krajowej. Napisz do „Bilda” została wyłączona

%d blogerów lubi to: