Deklaracja ideowa RUCHU NARODOWEGO ☚

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 27 marca 2013

„Największym bogactwem i gwarancją rozwoju Polski jest kilkadziesiąt milionów Polaków”

Dokument, który dzisiaj przedstawił dziennikarzom Ruch Narodowy zatytułowany jest – „Tożsamość, suwerenność, wolność”. Uważamy, że właśnie te wartości są dziś zagrożone, a stanowią fundament funkcjonowania nie tylko społeczeństwa, ale Polski jako takiej”- tłumaczył na konferencji Robert Winnicki – prezes Młodzieży Wszechpolskiej. 

Podkreślał, że Polsce zagrażają w tym momencie:

biurokracja brukselska, mocarstwa światowe i globalizm. (…) Poprzemy budowę Europy niepodległych narodów, opartej na dobrowolnej współpracy gospodarczej.

Winnicki zwracał uwagę, że w Polsce zagrożona jest nie tylko wolność obywatelska, poprzez wysoki wskaźnik podsłuchów:

Wolność dotyczy też gospodarowania, rozumianego nie jako dziki kapitalizm, ale jako zdolność
polskich przedsiębiorców, by dawać pracę, by wytwarzać dochód.

– ocenił. Winnicki zadeklarował, że Ruch Narodowy będzie walczyć z poprawnością polityczną „promującą degenerację godzącą w podstawy życia narodu”.

Deklaracja ideowa Ruchu Narodowego składa się z 9 punktów: tożsamość narodu, tożsamość rodziny, tożsamość osoby, suwerenność państwa, suwerenność kultury, suwerenność ekonomiczna, wolność słowa, gospodarowania i wolność osoby. Odczytał je na konferencji Artur Zawisza.

Ruch Narodowy za swój cel obiera obronę i umocnienie polskiej tożsamości narodowej, zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa (…). Podejmujemy walkę z promocją kosmopolityzmu i płytko pojętej nowoczesności, by na powrót uczynić nasz naród dumną i silną wspólnotą – podkreślono w deklaracji. – Ruch będzie bronił rodziny pojmowanej, jako małżeństwo kobiety i mężczyzny i zabiegał o prawo dzieci i młodzieży do patriotycznego wychowania w szkołach. Ruch Narodowy – zaznaczono – nie zgadza się na „poddawanie młodzieży eksperymentom edukacyjnym, ani na płynącą z mediów i instytucji kultury falę liberalno-lewicowej propagandy”.

Silne państwo samodzielnie kształtuje swoją politykę gospodarczą – przekonują członkowie Ruchu. „Własny pieniądz jest filarem niepodległości” – zaznaczają. Jak przekonywał Winnicki, Ruch Narodowy tym odróżnia się od PiS, że nie zamierza wprowadzać waluty euro w żadnych okolicznościach, podczas gdy – jego zdaniem – partia Jarosława Kaczyńskiego dopuszcza taką ewentualność w przyszłości.

Wszystkie punkty deklaracji – zapowiedział Winnicki – zostaną dopracowane i przedstawione na czerwcowym kongresie Ruchu. Jak przekonywał, w Polsce jest coraz więcej osób o przekonaniach narodowych, a Ruch Narodowy rośnie w siłę.

Żeby wywierać nacisk na władze nie trzeba być w parlamencie – zaznaczył.

Zbudowanie takiego lobby społecznego nacisku jest o wiele ważniejsze niż samo delegowanie ludzi do parlamentu. My chcemy takie lobby zorganizować – zaznaczył.

Ruch Narodowy tworzą ogólnopolskie organizacje prawicowe, m.in. Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Unia Polityki Realnej, Ruch Wolności oraz organizacje lokalne, takie jak Narodowy Szczecin, Narodowa Łódź itp.

Pełna treść deklaracji Ruchu Narodowego:

TOŻSAMOŚĆ – SUWERENNOŚĆ – WOLNOŚĆ
Deklaracja ideowa Ruchu Narodowego

1. Tożsamość narodu. Ruch Narodowy za swój podstawowy cel obiera obronę i umocnienie polskiej tożsamości narodowej. Największym bogactwem i gwarancją rozwoju Polski jest kilkadziesiąt milionów Polaków mieszkających w kraju, pozostawionych na Kresach i rozsianych na emigracji. To przed nami stoi wyzwanie kontynuacji – zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa – polskiej tożsamości, w całym jej historycznym i regionalnym bogactwie. Podejmiemy walkę z promocją kosmopolityzmu i płytko pojętej nowoczesności, by na powrót uczynić nasz naród dumną i silną wspólnotą.

2. Tożsamość rodziny. Rodzina jest fundamentem życia wspólnotowego. Ruch Narodowy będzie bronił rodziny pojmowanej jako małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz prawa do życia od momentu poczęcia. Zaproponujemy rozwiązania poprawiające warunki życia rodzin, by umożliwić rozwój demograficzny narodu. Ruch Narodowy będzie stać na straży autonomii rodziny i przeciwstawi się próbom ingerencji urzędniczej w życie rodzinne.

3. Tożsamość osoby. Polska będzie taka, jak uformowani zostaną młodzi Polacy. Dzieci i młodzież mają prawo do patriotycznego wychowania w szkołach, do wykształcenia formującego umysły w klasycznym duchu. Ruch Narodowy nie zgadza się na poddawanie młodzieży kolejnym eksperymentom edukacyjnym, ani na płynącą z mediów i instytucji kultury falę liberalno-lewicowej propagandy. Położymy także nacisk na upowszechnianie sportowego trybu życia.

4. Suwerenność państwa. Państwo jest podstawowym instrumentem realizacji interesów narodowych. Ruch Narodowy odzyska państwo z rąk realizujących obce interesy,  skorumpowanych elit, finansowych oligarchów oraz pasożytujących na nim klik oportunistów i ignorantów. Będziemy dążyć do naprawy Rzeczpospolitej, postawimy na odbudowę etosu służby publicznej. Chcemy twardo bronić polskich interesów wobec sił międzynarodowych i brukselskiej biurokracji. Poprzemy budowę Europy niepodległych narodów, opartej na dobrowolnej współpracy gospodarczej. Ruch Narodowy będzie zmierzał do odbudowy polskiego potencjału obronnego, aby zapewnić naszemu krajowi bezpieczeństwo.

5. Suwerenność kultury. Naród tylko wtedy jest niepodległy, kiedy myślenie jego elit jest niezależne od zewnętrznych ośrodków i zakorzenione w jego historii. Ruch Narodowy będzie rozwijał oryginalną, polską myśl polityczną. Przywróci powagę i wielkość polskiej kulturze, tak, by ponownie stała się atrakcyjna dla innych narodów, także jako gwarant uniwersalnych wartości.

6. Suwerenność ekonomiczna. Silne państwo samodzielnie kształtuje swoją politykę gospodarczą. Ruch Narodowy obroni polskiego złotego jako walutę narodową, ponieważ własny pieniądz jest jednym z filarów niepodległości. Powstrzymamy pogłębianie zadłużenia gospodarki i uprzywilejowanie obcych instytucji finansowych. Będziemy wspierać niezależność energetyczną Polski.

7. Wolność słowa. Naród rzeczywiście wolny posiada nie tylko własną myśl, ale i zdolność jej artykułowania. Ruch Narodowy będzie dążył do złamania dominacji elit okrągłostołowych w sferze medialnej. Staniemy w obronie grup atakowanych oraz inwigilowanych przez władzę. Podejmiemy walkę z poprawnością polityczną, która odbiera głos narodowcom, a uprzywilejowuje nową lewicę i promuje degenerację godzącą w podstawy życia narodu.

8. Wolność gospodarowania. Wolny naród ma możliwość samodzielnego budowania podstaw materialnych swojego życia i dysponowania owocami swej pracy. Obecny stan, w którym koszty utrzymania sektora publicznego spoczywają głównie na mniej zarabiających i drobnych przedsiębiorcach, jest nie do zaakceptowania. Zmusza on miliony Polaków do emigracji zarobkowej. Ruch Narodowy podejmie walkę z patologiami biurokracji i fiskalizmu, stanie w obronie praw podatnika. Będzie walczył o swobodę działania i dostęp do kapitału dla polskiego przedsiębiorcy, aby ten mógł tworzyć nowe miejsca pracy. Zadbamy o bezpieczeństwo socjalne Polaków proponując sprawiedliwy i prosty system emerytalny.

9. Wolność osoby. Człowiek może być prawdziwie wolny jedynie w ramach wspólnoty, dlatego Ruch Narodowy będzie bronić wolności przed zagrażającym jej liberalizmem. Jako Polacy mamy swoje własne, bogate tradycje myślenia o wolności. Chcemy z całą mocą głosić prawdę, że prawa bez obowiązków nie mają racji bytu. Dla każdego Polaka są to po pierwsze obowiązki wynikające z przynależności do wspólnoty narodowej. Będziemy zachęcać do oddolnej aktywności i tworzenia inicjatyw budujących silny i zorganizowany naród.

Ruch Narodowy, którego podstawową siłą jest świadomość i wola działania młodego pokolenia Polaków, w myśl powyższych zasad podejmuje pracę nad przemianą Ojczyzny. Osią myślenia politycznego jest dla nas idea narodu, rozumianego jako kulturowa wspólnota pokoleń – przeszłych, obecnych i przyszłych. Tak pojmowany naród jest jedynym prawowitym gospodarzem w swoim państwie. Dlatego będziemy walczyć o Polskę dla Polaków – dumną, silną, dostatnią i bezpieczną.

PAP, wpolityce.pl
fot. facebook.com/ruchnarodowy

Reklama

Możliwość komentowania Deklaracja ideowa RUCHU NARODOWEGO ☚ została wyłączona

%d blogerów lubi to: