W imieniu Grupy Roboczej ☚ list

Posted in ■ aktualności, ■ listy, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 26 kwietnia 2013

O objęcie przez państwo należną opieką i świadczeniami weteranów opozycji antykomunistycznej.

Warszawa, 24 kwietnia 2013 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
W imieniu Grupy Roboczej powołanej w 2012 r. na ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszeń działaczy opozycji antykomunistycznej z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, która powstała na zaproszenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej informujemy, że powołana Grupa Robocza, spotyka się cyklicznie w siedzibie IPN i zajmuje się różnymi problemami, dotyczącymi środowisk dawnej opozycji.

Najważniejszą sprawą jest przygotowanie społecznego projektu ustawy, która spowodowałaby objęcie przez państwo należną opieką i świadczeniami weteranów opozycji antykomunistycznej.

W tym celu Grupa Robocza wyłoniła niżej podpisany zespół, który stworzył projekt ustawy „o statusie Weterana Opozycji wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1971-1989 oraz Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej”. Pracę naszą wspomagają prawnicy IPN. W ostatnich dniach media doniosły, że Pan Marszałek oraz doradcy w Kancelarii Prezydenta RP przejawiają aktywność w tym samym temacie, dotyczącym środowisk opozycji antykomunistycznej.

W związku z tym prosimy Pana Marszałka o spotkanie z naszym zespołem, który w imieniu Grupy zapozna Pana oraz innych parlamentarzystów z przygotowanym przez nas projektem ustawy. Naszą intencją jest wprowadzenie statusu weterana opozycji antykomunistycznej, a wraz z nim przyznanie pakietu określonych i niezbędnych świadczeń społecznych wszystkim walczącym o niepodległy byt Państwa Polskiego.

Wojciech Borowik – współpracownik KOR, Robotnika, Nowej 1977-89, internowany 13.12.1981, 1982-89 redaktor miesięcznika społeczno-politycznego Vacat, prezes SWS,

Janusz Olewiński współtwórca NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981, więzień polit., Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych;

Andrzej Rozpłochowski – współtwórca NSZZ „Solidarność” i przew. MKZ Katowice w latach 1980-1981 oraz więzień polit.;

Andrzej Sobieraj – współtwórca NSZZ „Solidarność” i przew. MKZ Radom w latach 1980-1981 oraz więzień polit.;

Do wiadomości:
Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Jan Wyrowiński Wicemarszałek Senatu RP
Pan Łukasz Kamiński Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Pan Jan Ciechanowski Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Możliwość komentowania W imieniu Grupy Roboczej ☚ list została wyłączona

%d blogerów lubi to: