Naimski: Transformacja pod kontrolą służb ☚ polecam

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ wywiady by Maciejewski Kazimierz on 6 czerwca 2013

Rozmowa z Piotrem Naimskim posłem PiS, byłym szefem UOP.

Stefczyk.info: 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce wybory, które były jednym z pierwszych elementów tzw. polskiej transformacji. Do dziś jednak nie wiemy, jaką rolę w procesie przemian politycznych miały służby specjalne PRL, a także ZSRS. Co ten brak wiedzy o kulisach zmian w Polsce oznacza dziś? Czy to jest aktualny problem?

Piotr Naimski: W sposób oczywisty ten problem jest aktualny. Brak porządnego opracowania historycznego dotyczącego tego, co w Polsce działo się w latach 80. i na przełomie lat 80. i 90. powoduje, że bardzo trudno opisać to, co w Polsce dzieje się dzisiaj, co jest przedmiotem naszej troski i kłopotów. Czesław Kiszczak po obaleniu rządu Jana Olszewskiego przez „koalicję strachu” udzielił wywiadu „Sztandarowi Młodych”. Zwracając się do t.zw. „strony społecznej” rozmów przy Okrągłym Stole mówił: oddaliśmy Wam władzę na złotym talerzu, a wy nawet jej nie potrafiliście utrzymać. To była jego reakcja na obalenie rządu Olszewskiego, to było odreagowanie strachu, w którym on i jego środowisko trwali po utworzeniu rządu Olszewskiego. Premier Jan Olszewski przystąpił bowiem do działania z planem wyjścia poza porozumienie z Magdalenki i Okrągłego Stołu. I dlatego został obalony.

Znów wracamy do pytania o rolę służb w procesie transformacji. Kto stał za przyjętym modelem zmian?

Pytanie o rolę służb jest właściwie pytaniem retorycznym. Przecież konstruktorem całego procesu, jego planistą i nadzorcą był gen. Czesław Kiszczak. On łączył w tamtym czasie w unii personalnej szefostwo nad cywilnymi i wojskowymi służbami specjalnymi. Opisanie tego, co się stało w czasie zmian, co je zapoczątkowało, jest dziś możliwe. Jednak na dobrą sprawę nikt tego jeszcze w całości nie zrobił. Są pewne elementy, które nam się co jakiś czas odsłaniają, ale one nie dają pełnego obrazu przemian. Przede wszystkim brakuje opracowania, które pokazywałoby przemiany w sferze gospodarczej.

Co przemiany w tym obszarze oznaczały?

Chodzi o prowadzony proces uwłaszczenia zasadniczej części nomenklatury na majątku społecznym, publicznym, określanym jako „państwowy”. To było przejście od komunistycznego systemu gospodarki „państwowej” do „systemu wolnorynkowego”. Jednak gracze na tym wolnym rynku zostali wyznaczeni przez, mówiąc obrazowo, gen. Kiszczaka. Po takiej przemianie nastąpił szereg kroków legislacyjnych. Wprowadzono system prawny, który nazwano ogólnie „państwem prawa”. Ten system zacementował rezultaty nomenklaturowej transformacji. Beneficjenci tego rodzaju transformacji zaczęli bronić swoich pozycji w oparciu o „państwo prawa”. W przewrotny sposób wykorzystano nowe regulacje prawne do obrony nabytków z pokrętnej transformacji. Przecież w państwie prawa nie można niczego odebrać, kontrolować, pociągać do odpowiedzialności za działania „zgodne z ówczesnym prawem” itd., czyż nie tak?

Wydaje się, że ci beneficjenci na stałe zdominowali Polskę. Jaki kraj oni są w stanie budować? Jakiej Polski oni potrzebują?

Oni potrzebują Polski szarej, potrzebują Polski „mętnej wody”. Potrzebują kraju bez suwerennej władzy, która byłaby w stanie prawa Narodu, państwa polskiego wyegzekwować. Ta mętna woda w Polsce dodatkowo łączy się z tym, co dzieje się w Unii Europejskiej. W UE mamy sytuację, w której ogranicza się suwerenność rządów, władztwo państw narodowych nad gospodarką. Beneficjenci zmian w Polsce potrzebują kraju, w którym można robić swoje interesy na miarę małej stabilizacji, na miarę małego dorobkiewiczostwa, wspierając się jednocześnie na przepisach czy ustaleniach prawnych, które faktycznie niewiele mają wspólnego z dbaniem o dobro wspólne. To jest stan państwa polskiego, polskiej gospodarki, w którym kolejne pokolenie beneficjentów transformacji może czerpać korzyści z tego, co dokonało się w czasie tzw. przemian ustrojowych.

Rozmawiał Stanisław Żaryn • stefczyk.info
fot. Youtube.pl

Możliwość komentowania Naimski: Transformacja pod kontrolą służb ☚ polecam została wyłączona

%d blogerów lubi to: