Nieukarany zbrodniarz. Kim był kat Powstania Warszawskiego? ☚

Posted in ■ aktualności, ■ historia by Maciejewski Kazimierz on 5 sierpnia 2013

… nie wszyscy mordercy ponieśli zasłużoną karę, w tym Erich von dem Bach „Kat Powstania Warszawskiego”.

Nieukarany zbrodniarz. Kim był kat Powstania Warszawskiego?

1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie zbrojne, mające na celu odbicie polskiej stolicy z rąk niemieckiego okupanta. Hitlerowcy byli przekonani, że szybko uporają się z akcją podjętą przez Polaków. Nie docenili jednak determinacji i bohaterstwa żołnierzy Armii Krajowej, którzy stawiali dzielnie opór silniejszemu i lepiej uzbrojonemu przeciwnikowi przez 63 dni. Do stłumienia powstania Niemcy musieli zaangażować coraz większe siły wojskowe, na których czele stanął zgodnie z dyrektywą wydaną przez Hitlera Erich von dem Bach Zelewski. Kim był ów człowiek?

Urodził się 1 marca 1899 roku w Lęborku, wówczas był to teren Prus. Był synem Ottona Jana von Zelewskiego oraz Elżbiety Szymańskiej. Uczęszczał do szkół w Chojnicach, Wejherowie i Brodnicy, co jak twierdzą niektórzy Historycy może sugerować, że von dem Bach znał język kaszubski lub język polski. Póki co żadne dostępne źródła tego nie potwierdzają. Pewne jest jednak to że przyszły oficer SS miał polskie korzenie, opinię tą podziela Marek Dzięcieleski, biograf von dem Bacha. Sam Erich również był świadomy swojego polskiego pochodzenia, dowodem na to jest list napisany do Heinricha Himmlera w październiku 1940 roku. Von dem Bach pisze w nim:  ”Podjąłem badania genealogiczne, aby przestać nosić drugie polsko brzmiące nazwisko. Przywiązuję wagę do tego aby moi potomkowie mogli w przyszłości wstąpić do SS i w każdej chwili mogli wykazać działania przodka przeciwko Polsce”. 28 listopada 1940 roku Erich von dem Bach uzyskał zgodę na zmianę nazwiska, nie używał on już członu Zelewski. W 1914 roku młody Erich wstąpił jako ochotnik do carskiej armii. Podczas wojny był dwukrotnie ranny, otrzymał również Krzyż Rycerski I i II klasy. Po wojnie pełnił służbę wojskową w Reichswehrze, by w roku 1924 przenieść się do niemieckiej straży granicznej. Członkiem NSDAP został w lutym 1930 roku. Był bardzo rzetelnym działaczem partyjnym, o sporej wiedzy politycznej, a co najważniejsze miał bardzo dobre kontakty z Hitlerem i Himmlerem który mówił o von dem Bachu: „Bach- Zelewski jest jednym z najinteligentniejszych ludzi jakich znam, nawet w NSDAP powierzam mu zadania najtrudniejsze”. Jednym z takich zadań było zabójstwo Antona von Hohberga w 1934 roku. O wiele trudniejsze zadanie czekało jednak von dem Bacha w Warszawie. Do tłumienia powstania został on wyznaczony nie przez przypadek, gdyż oficer ten posiadał już „doświadczenie” odpowiednie do tego by spacyfikować powstanie i odpowiednio ukarać ludzi biorących w nim udział.

Wybuch powstania zastał SS-Obergruppenfuhrera w Sopocie. O rozpoczęciu walk w Warszawie dowiedział się z radia, był wściekły, że nie został od razu wezwany do rozprawy z powstańcami. Rozgniewany von dem Bach złapał za telefon, zadzwonił do kwatery polowej Hitlera, odbył rozmowę z Hermanem Fegeleinem, szwagrem Ewy Braun, któremu oświadczył, że jest gotów w każdej chwili przejąć dowództwo na wojskami niemieckimi w polskiej stolicy. Fegelein uspokoił von dem Bacha, że nie ma potrzeby by angażować do walki z powstańcami tak wysokiego rangą oficera SS. Kilka dni później Fegelein zmienił zdanie i osobiście zadzwonił do von dem Bacha prosząc go o przejęcie dowodzenia w Warszawie. Do stolicy przybył prawdopodobnie 5 sierpnia. Oddziały SS dowodzone przez von dem Bacha dopuściły się wielu zbrodni wojennych na cywilach zamieszkujących w Warszawę(rzeź Woli i Ochoty). Historycy podają że w masowych egzekucjach w czasie Powstania Warszawskiego zginęło około 65 tysięcy osób. Co istotne von dem Bach podczas przesłuchania przed polskim prokuratorem potwierdził swoją odpowiedzialność za zbrodnie dokonane przez Niemców podczas pacyfikacji powstania.

3 października 1944 roku Powstanie Warszawskie zakończyło się. Za stłumienie zrywu Polaków von dem Bach otrzymał Krzyż Rycerski. Kilka dni po zakończeniu powstania SS-Obergruppenfuhrer został  przeniesiony do Budapesztu.

Erich von dem Bach widział nadchodzą klęskę III Rzeszy, w związku z czym próbował się ukryć, trzeba przyznać dość nieudolnie gdyż 1 sierpnia 1945 roku został złapany przez Amerykanów, co w mojej ocenie było darem losu dla niemieckiego zbrodniarza. Von dem Bach w zamian za obciążenie swoich niemieckich przyjaciół w Norymberdze, dostał zapewnienie, że nie zostanie przekazany do Polski lub Związku Sowieckiego. Zeznania obciążające swoich kompanów Bach złożył 7 stycznia 1946 roku w Norymberdze. Sam zaś został skazany dopiero 31 marca 1951 roku przez monachijski sąd na 10 lat  specjalnych robót, co owocowało tym że krwawy pacyfikator Białorusi i Warszawy przebywał w areszcie domowym we własnej posiadłości znajdującej się we Frankonii. Byli koledzy von dem Bacha nie zapomnieli mu „norymberskiej zdrady” przypominając o jego udziale w „Nocy Długich Noży”. Za udział w tym wydarzeniu von dem Bach został skazany na cztery lata więzienia. Karę zaczął odbywać w roku 1958. Nie był to koniec procesów oficera SS. W 1962 roku został skazany na dożywocie za zamordowanie w roku 1962 sześciu członków KPD. Zmarł w szpitalu więziennym, 8 marca 1972 roku. Co do życia rodzinnego SS-Obergruppenfuhrera, wiado mo jedynie, że był   on żonaty z niejaką Ruth Apfled, z którą miał trzech synów i dwie córki. Erich von dem Bach nigdy nie odpowiedział za zbrodnie dokonane w Polsce nie tylko podczas Powstania Warszawskiego ale i w okresie wcześniejszym. Nigdy również nie usłyszał zarzutu wobec swoich zbrodniczych działań prowadzonych w ZSRR. Tą ucieczkę od odpowiedzialności zapewnili bliskiemu współpracownikowi Himmlera, Amerykanie. Niestety nie wszyscy mordercy ponieśli zasłużoną karę, w tym Erich von dem Bach „Kat Powstania Warszawskiego”.

Artur Chomicz • wmeritum.pl
fot. alixofhesse.deviantart.com

przeczytaj:
„Każdego mieszkańca zabić, nie brać żadnych jeńców”. RZEŹ WOLI

Możliwość komentowania Nieukarany zbrodniarz. Kim był kat Powstania Warszawskiego? ☚ została wyłączona

%d blogerów lubi to: