■■ STRAJK sierpniowy w Fabryce Urządzeń Okrętowych „TECHMET“ w Pruszczu Gdańskim • 14 – 31.08.1980 r.

Posted in ■ historia, ■ relacje, Maciejewski Kazimierz by Maciejewski Kazimierz on 14 sierpnia 2013

W czwartek 14 sierpnia 1980 roku wybucha strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

O wybuchu tego strajku dowiadujemy się jeszcze tego samego dnia, ponieważ pracownicy naszego serwisu gwarancyjnego prawie codziennie przebywają w Stoczniach Gdańska i Gdyni, dla których produkujemy maszyny i urządzenia przetwórstwa rybnego.

Zbieramy się w kilkuosobowe grupy i dyskutujemy wydarzenia. Pomimo nalegań kierownictwa, tylko niewielu pracowników przystępuje do pracy. Po krótkim czasie, również oni pracę przerywają i dyskusje wybuchają od nowa. Tak mija ten dzień.

Nazajutrz, 15 sierpnia około godziny 10-tej, Adam Dziwisz – ślusarz, który razem z kolegami z grupy serwisowej wrócił ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina – zaczyna opowiadać w hali nr. 1 o wydarzeniach w Stoczni. Po kilku minutach zbiera się prawie cała załoga fabryki.

Nikt już nie pracuje.

Adam Dziwisz praktycznie wywołuje strajk. Zostaje wybrany przewodniczącym Komitetu Strajkowego, a jego zastępcą zostaje Franciszek Malec.

Odbywa się to bardzo spontanicznie. Ktoś rzuca propozycję, aby do Komitetu Strajkowego weszli wszyscy mężowie zaufania istniejącego związku zawodowego metalowców. … Nikt się temu nie sprzeciwia i dochodzi do pierwszego zebrania tego Komitetu w małym pomieszczeniu na pierwszym piętrze budynku „biurowca”.

Zostaje sformułowana lista 7 postulatów.

19800818_postulaty_techmet
W sobotę 16 sierpnia redagujemy oficjalne pismo do dyrekcji FUO „Techmet”, informujące o wybuchu strajku solidarnościowego ze Stocznią im. Lenina i powstaniu 13-osobowego Komitetu Strajkowego, obejmującego wszystkie działy FUO „Techmet“.

1980.08.21.Techmet.1

1980.08.21.Techmet.2

Przekazujemy listę postulatów z 15 sierpnia i rozszerzamy tę listę do 16-tu postulatów, precyzując ich treść. Żądamy pisemnego potwierdzenia – ustnego zapewnienia Dyrektora Naczelnego inż. Zbigniewa Więckowskiego – o zabezpieczeniu zakładu w okresie strajku poza godzinami pracy tj. 16 sierpnia 1980 od godziny 13-tej do dnia 18 sierpnia 1980 godziny 6-tej. Żądamy również pisemnego zapewnienia wejścia całej załogi na teren zakładu w dniu 18 sierpnia 1980.

19800816_strajk_techmet-119800816_strajk_techmet-2
W poniedziałek 18 sierpnia postanawiamy kontynuować strajk.

W związku z powstaniem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego wysyłamy do Stoczni im. Lenina, miejsca obrad MKS, delegację w składzie: Grudzień Eugeniusz, Troka Henryk, Siemiński Mieczysław, Malec Franciszek i Piekarski Marian.

Marian Piekarski (Przepustka MKS Nr. 00010) i Adam Dziwisz zostają delegatami FUO „Techmet” do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Jeszcze tego samego dnia na zebraniu całej załogi FUO „Techmet” o godzinie 13.40 podejmujemy decyzję o proklamowaniu Strajku okupacyjnego przedsiębiorstwa. Powołujemy 16 osobową Służbę Porządkową dla ochrony zakładu na czas trwania Strajku okupacyjnego. Jej szefem zostaje Władysław Żurek. Poszerzamy skład Komitetu Strajkowego do 23 osób. Zostaję wybrany do pełnienia funkcji sekretarza Komitetu Strajkowego i szefa propagandy. Komitet Strajkowy, wraz z załogą przejmuje odpowiedzialność za ochronę mienia, oraz za zapewnienie porządku i dyscypliny w zakładzie pracy.

19800818_strajk_techmet-119800818_strajk_techmet-2
Pierwsze kroki kieruję do pomieszczeń: zakładowego radiowęzła, telefaksu i pomieszczenia, w którym znajduje się kopiarka „Xerox”. Rekwiruję klucze do tych pomieszczeń od pracowników, za obsługę tych urządzeń odpowiedzialnych. Od tego dnia kopiuję i kolportuję drukowany w Stoczni Gdańskiej »Biuletyn Strajkowy«, oraz wszystkie komunikaty i ulotki w nakładzie około 500-600 egzemplarzy dziennie.

1980 Strajk Xerox KM

1980.08.27.Techmet.Biuletyn.Strajkowy.Kazimierz.Maciejewski

Od dnia 24 sierpnia 1980 redaguję i moderuję codzienną audycję »Kwadrans z Solidarnością«, emitowaną przez zakładowy radiowęzeł. W audycjach tych informuję o wydarzeniach w Stoczni im. Lenina, gdzie obraduje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, o przebiegu strajku w innych miastach Pomorza i całej Polski. Po kilku dniach sąsiadujące z naszą fabryką zakłady pracy podłączają się do radiowęzła. Audycja nadawana jest codziennie, aż do czasu ogłoszenia „stanu wojennego”.

1980 Strajk Radio KM

Strajk kończymy 31 sierpnia 1980 roku, po podpisaniu Porozumienia Delegacji Rządowej z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Kazimierz Maciejewski
działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

Możliwość komentowania ■■ STRAJK sierpniowy w Fabryce Urządzeń Okrętowych „TECHMET“ w Pruszczu Gdańskim • 14 – 31.08.1980 r. została wyłączona

%d blogerów lubi to: