Sąd: Winy esbeków się przedawniły ☚◙◙◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 28 sierpnia 2013

Na skutek przedawnienia wysocy funkcjonariusze MSW, Władysław Ciastoń i Józef Sasin, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej za bezprawne powołanie w trakcie trwania stanu wojennego działaczy NSZZ „Solidarność” na ćwiczenia wojskowe. 

Zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej, na przełomie 1982 i 1983 r. oskarżeni dopuścili się stosowania na grupie 304 żołnierzy rezerwy represji ze względu na poglądy polityczne i działalność opozycyjną. Powołano ich na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe do 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie. Rzekome działania były tylko pretekstem do odizolowania działaczy opozycji i NSZZ „Solidarność”, którzy nie podlegali internowaniu lub aresztowaniu.

„Wbrew obowiązującym wówczas przepisom prawa poddano pokrzywdzonych represjom, intensywnej reedukacji społecznej na poligonie w warunkach dyscypliny i porządku wojskowego, która łączyła się ze szczególnym udręczeniem wcielonych na ćwiczenia” – napisano w  uzasadnieniu aktu oskarżenia. Prawdziwy cel umieszczenia rezerwistów w jednostce ujawniono dzięki dokumentom znajdującym się w zbiorach Instytutu.

Wczoraj, po dwudziestu latach, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uznał, że postępowanie należy umorzyć, albowiem czyny, jakich dopuścili się oskarżeni, przedawniły się w… 1993r.

Postanowienie sędzi Katarzyny Kruk nie jest prawomocne.

Część obecnej na sali publiczności rzucała w stronę sądu drobnymi monetami i krzyczała „Białoruś, Białoruś”.

– Oczywiście złożone zostanie zażalenie do warszawskiego Sądu Okręgowego. Od marca 2012 roku, kiedy został złożony akt oskarżenia, następują ciągłe przepychanki, spychanie tej sprawy i oddalenie jej w czasie. Niestety trzeba także zauważyć, że sprawę o znaczeniu państwowym i politycznym rozpatruje sąd rejonowy, a orzekają osoby, które nie mają zielonego pojęcia o czasach PRL, ponieważ nie pamiętają tego czasu. A żeby zrozumieć pokrzywdzonych i mechanizmy działania tego systemu, trzeba było w tym czasie żyć – podkreślił Tadeusz Antkowiak, przewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982″, które w 2008 roku doprowadziło do wszczęcia postępowania w tej sprawie przez pion śledczy IPN.

Akt oskarżenia trafił w marcu 2012 r. do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Oskarżeni zostali Florian Siwicki (szef Sztabu Generalnego WP z lat 80.), Ciastoń (szef SB) i Sasin (wysoki funkcjonariusz m.in. Departamentu III MSW). W listopadzie 2012 r. WSO uznał, że Siwicki jest zbyt chory, aby mógł być sądzony w tej sprawie, i wyłączył go z procesu, Siwicki zmarł w marcu br. Sprawa potem trafiła do sądu powszechnego dla stołecznego Mokotowa.

źródło: PAP / naszdziennik.pl
Krzysztof Rudzki • narodowcy.net
fot. wpolityce.pl

Możliwość komentowania Sąd: Winy esbeków się przedawniły ☚◙◙◙◙◙ została wyłączona