Trąbo nasza wrogom grzmij ☚◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 29 sierpnia 2013

Zaczyna się !!!  Czas zburzyć ten sowiecki burdel. Zrównać z ziemią antypolskie i antypaństwowe instytucje.
Czas wyrzucić na zbity pysk kolaborantów rosyjskich i niemieckich.

Czas rozpocząć budowę Nowoczesnej Polski.

Tym którym marzy się naprawianie tego postsowieckiego tworu zwanego III RP powiadam, iż gówno nawet POperfumowane śmierdzi i cuchnie.

Nie ma tu u nas demokracji, nie ma polskiej myśli, nie ma polskich rozwiązań, nie ma polskiej polityki zagranicznej.

My tu mamy teraz „władców” z nadania Berlina i Moskwy panoszących się na polskiej ziemi.

Nie ma w Polsce gospodarza, który troszczył by się o obywateli i rodziny, dbał o nich jak o największe dobro tej ziemi.

Nie ma tu serca ani pomyślunku jest zaś rabunek i terror urzędniczy. Miliony zarządzeń i rozporządzeń, miliony bzdurnych i idiotycznych przepisów, które sprawiają że człowiek czuje się jak w obozie koncentracyjnym.

Polak z opaską na ręku z literą „P”  traktowany jest jak tania siła robocza przez europejskie i polskojęzyczne kaPO obozowe.

Zadłużyli tą naszą Polskę tak, iż nasze wnuki będą jeszcze spłacać tą celową eksterminacje naszego narodu.Tak, nazwijmy to po imieniu, to nie są błędy tych tzw. polityków to celowa i przemyślana strategia żeby z Polski uczynić Rumuna Europy.

Pełzający zamach na Polskę dobiega końca, pełzający zamach na Polaków i ich majątek jest na finiszu tego obłąkanego marszu.

Popatrzcie wstecz i przeanalizujcie te działania.

Od 89 roku przygotowany przez Gorbaczowa i komunę okrągły stół zmienił sowieckich genseków w kapitalistów. Ta sowiecka swołocz wykorzystując niewyedukowane społeczeństwo najpierw nas okradła a teraz wynaradawia.

Polska nie ma już przemysłu , nie ma swoich banków a administracja państwa zwija się na naszych oczach.

Komunistom i Postkomunistom udało się wypchać za granice miliony młodych Polaków, którzy byliby zaczynem do budowania nowej Polski.

Liberało–komuchy czynią z nas chłopów pańszczyźnianych, którzy z braku linii kolejowych nie dojadą nigdzie. Są za to drogi ekspresowe na zachód europy lecz brak połączeń mniejszych miejscowości z miastami gdzie można by szukać pracy.

Tak, tak … ta pustynia z trawą na zielonej wyspie to nasza Polska, spustoszona i ograbiona a obywatele zaszczuci  i sterroryzowani przez urzędników.

Minister zdrowia winien być sądzony za spowodowanie śmierci poprzez nieudzielenie pomocy osobom chorym, skazany na podwójną karę śmierci za podwyżkę cen lekarstw na które nie stać ludzi biednych. Więc umierają po cichu nie mając się komu poskarżyć.

Nie ma polskiej armii, nie ma żołnierzy którzy broniliby Polski. Byle armia może wkroczyć na nasze terytorium i zająć cały kraj. Za te działania ludziom, którzy to uczynili należy się tylko jedno….. PLUTON EGZEKUCYJNY. Jesteśmy tak słabi że nawet nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się komukolwiek, tak zadłużeni że pewnie musielibyśmy oddać wierzycielom Śląsk, Pomorze … itd by pospłacać zaciągnięte długi.

KaPO obozowe miast zarabiać nauczyło się żyć z żebraniny w Unii Europejskiej zadłużając nas celowo do dziesiątego pokolenia.

Cóż więc robić????

Po pierwsze trzeba im tu zrobić Węgry, Bułgarię, Grecję czy też Rumunię i odzyskać Polskę, przejąć władzę i zrobić remanent.
Winnych ukarać i rozp….lić cały ten sowiecki burdel.
Zażądać od Niemiec i Rosji reparacji wojennych ( to wystarczy na kapitał początkowy).
Zlikwidować mniejszość niemiecką jako organizacje wrogą Polsce.
Przestać dotować organizacje Litwinów Ukraińców.
Zdelegalizować SLD, RPP,PSL i platformę.
Znacjonalizować ukradzione przez komunistów majątki.
Zdelegalizować wrogie Polsce stacje telewizyjne, radiowe oraz prasę.
Przeprowadzić śledztwa ws. prywatyzacji od 89 roku i tam gdzie zostały majątki przejęte w sposób przestępczy winnych osadzić a majątek skonfiskować na rzecz skarbu Państwa.
Opodatkować banki zagraniczne i Hitlermarkety.
Zabrać ziemie tym, którzy nabyli ją podstępnie na rzecz Niemców i innych obcokrajowców.
Wziąć za dupę baronów z PSL z ich latyfundiami.
I tak dalej, I tak dalej … aż do skutku.

Wybór należy do nas, bo odzyskanie Polski to dopiero początek walki o Polskę.

Trzeba nam zbudować od nowa państwo które będzie dla Polaków.
Trzeba nam siły i wytrwałości połączonej z determinacją aby dokończyć dzieła.
Trzeba nam wszystkich agentów zlustrować i wywalić na zbity pysk.
Trzeba nam od początku budować polskie sądownictwo, szkolnictwo, przemysł, administracje, wojsko, policję …

Ale przedtem trzeba zrównać z ziemią cały ten postsowiecki burdel.

Tak więc jeżeli chcecie żyć w Polsce, będziecie 11 września w Warszawie … aż do zwycięstwa …

TRĄBO NASZA WROGOM GRZMIJ !!!


kat • naszeblogi.pl
Aż się rozpadnie w proch i pył sowiecka zawierucha

fot. internet

PAP › Wiadomości › Warszawa › Kraj
Związkowcy z „Solidarności” o szczegółach wrześniowego protestu

W so­bo­tę 14 wrze­śnia w War­sza­wie od­bę­dzie się naj­więk­sza od 1989 r. ma­ni­fe­sta­cja – za­po­wia­da rzecz­nik pra­so­wy NSZZ „So­li­dar­ność” Marek Le­wan­dow­ski. Od środy 11 do so­bo­ty 14 wrze­śnia w War­sza­wie pro­te­sto­wać będą związ­kow­cy nie­za­do­wo­le­ni z po­li­ty­ki rządu.

Po spo­tka­niu szta­bu pro­te­sta­cyj­ne­go „So­li­dar­no­ści” Le­wan­dow­ski po­wie­dział, że
za­pla­no­wa­na na so­bo­tę 14 wrze­śnia kul­mi­na­cja pro­te­stu
zgro­ma­dzi naj­wię­cej osób od 1989 r
. (link)

Możliwość komentowania Trąbo nasza wrogom grzmij ☚◙◙ została wyłączona

%d blogerów lubi to: