Jego grób sprofanowali bolszewicy ☚◙◙◙ przeczytaj

Posted in ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 12 września 2013

97. rocznica śmierci Zygmunta Balickiego

Jego grób sprofanowali bolszewicy. 97. rocznica śmierci Zygmunta BalickiegoDziś przypada rocznica śmierci Zygmunta Balickiego, obok Romana Dmowskiego i Jana Ludwika Popławskiego, jednego z czołowych ideologów endecji, który w początkach swej działalności politycznej miał również epizod socjalistyczny.
Zygmunt Balicki urodził się 30 grudnia 1858 r. w Lublinie w rodzinie urzędnika ze szlacheckim rodowodem.

Po ukończeniu lubelskiego Gimnazjum Męskiego, rozpoczął w 1875 r. studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Petersburskiego. Zaangażował się wówczas w działalność środowisk socjalistycznych, zostając członkiem konspiracyjnej Gminy Socjalistów Polskich, reprezentującej kierunek patriotyczny w socjalizmie.

Po ukończeniu studiów powrócił do Polski i osiadł w Warszawie, gdzie pracował jako aplikant sądowy, prowadząc jednocześnie działalność polityczną wśród robotników. W 1881 r., wskutek śledztwa władz carskich, struktury Gminy zostały rozbite, a Balicki w obawie przed aresztowaniem wyjechał do Lwowa. Tu powołał socjalistyczno-niepodległościowe ugrupowanie „Lud Polski”.

W dalszym ciągu zagrożony aresztowaniem wyemigrował do Szwajcarii, gdzie kontynuował studia w Zurychu i Genewie, uzyskując w 1896 r. stopień doktora i stając się członkiem-korespondentem Międzynarodowego Instytutu Socjologicznego.

W Szwajcarii nawiązał współpracę z Zygmuntem Miłkowskim, politykiem i działaczem niepodległościowym od lat działającym na emigracji, początkowo biorąc udział w organizowaniu Ligi Polskiej, a następnie współtworząc jej koncepcje polityczne.

W latach 1886-1887 przebywał w Krakowie i w Warszawie, gdzie prowadził działalność konspiracyjną wśród młodzieży. W styczniu 1887 r. założył Związek Młodzieży Polskiej „Zet”, który rok później został podporządkowany Lidze Polskiej. W krótkim czasie stał się on kuźnią kadr obozu narodowo-demokratycznego.

W 1893 r. we współpracy z Romanem Dmowskim założył Ligę Narodową, organizację o programie bardziej jednolitym i nacechowanym ideą nacjonalizmu. Obok Romana Dmowskiego i Jana Ludwika Popławskiego, był on jednym z jej najważniejszych działaczy, stając się jednocześnie jednym z czołowych ideologów endecji.

W latach 1896-1898 mieszkał w Monachium, następnie powrócił do kraju i osiadł w Krakowie. Zajmował się publicystyką, był jednym z głównych autorów „Przeglądu Wszechpolskiego”.

Na Górnym Śląsku i w Poznańskiem organizował od podstaw struktury Ligi Narodowej oraz założonego w 1897 r. wraz z Dmowskim Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Pracował także w Towarzystwie Szkoły Ludowej i w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.

W 1905 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie stworzył i redagował „Przegląd Narodowy”, pozostający w latach 1908-1914 głównym organem prasowym Narodowej Demokracji.

Po wybuchu I wojny światowej opowiedział się po stronie państw Ententy, z ramienia Komitetu Narodowego Polskiego zajmował się organizacją polskich legionów (Legion Puławski) przy armii rosyjskiej. Pod koniec życia trafił jeszcze do Petersburga jako korespondent narodowo-demokratycznych gazet.

Zygmunt Balicki zmarł 12 września 1916 r., pochowany został w miejscowym kościele św. Katarzyny, jednak w czasie rewolucji bolszewicy sprofanowali grób, zabierając metalową trumnę. Ciało Balickiego razem z innymi pochowanymi tam pogrzebano w zbiorowej mogile.

Oprócz licznych tekstów publicystycznych Zygmunt Balicki był autorem cenionych prac socjologicznych i z teorii polityki, m.in. „Parlamentaryzm – zarys socjologiczny” (1900), „Egoizm narodowy wobec etyki” (1902) i „Psychologia społeczna” (1912).

źródło: endecja.pl, polskietradycje.pl

Paweł Brojek • prawy.pl

Możliwość komentowania Jego grób sprofanowali bolszewicy ☚◙◙◙ przeczytaj została wyłączona

%d blogerów lubi to: