Robert Winnicki: Dyscyplina podstawą sukcesu ☚◙◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 27 września 2013

Jednym z elementów odróżniających dobrą formację narodową od innych form mniej lub bardziej niezorganizowanego patriotyzmu jest zasadniczy element, nad którym szkoła endecka, wszechpolska czy narodowo-radykalna każą pracować – jest nim dyscyplina.

Dyscyplina, jak mówi nam słownik języka polskiego, to: „rygorystyczne reguły postępowania, wprowadzane w grupie albo narzucane sobie samemu; też: podporządkowanie się tym regułom”.

Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ rozmawiając ostatnio z działaczami pewnej nowopowstałej organizacji, którzy pytali mnie o radę, ze zdumieniem stwierdziłem, że funkcjonowanie według zasad dyscypliny nie jest dla nich czymś wcale oczywistym. Ba! Niektórzy kontestowali dyscyplinę na rzecz „swobodnej ekspresji”, nieujętej w żadne karby powszechnie respektowanych procedur czy hierarchii decyzyjnej. Oczywiście, żadna organizacja, w której nie ma jasnej hierarchii i procedur, w której nie obowiązuje dyscyplina, nie będzie działać. A na pewno – nie będzie działać sprawnie.

Dyscyplina lub jej brak to w dużej mierze funkcja umysłowa, mentalna. Współgra m.in. z opanowaniem, logiką, poczuciem odpowiedzialności. Z uporządkowanym myśleniem o najwyższych wartościach, o najbliższym otoczeniu, wreszcie – o sprawach narodu i państwa. Dyscyplina to zarazem higiena umysłowa i duchowa – organizuje nasze myślenie, porządkuje relacje z najbliższym otoczeniem, daje pewne oparcie. Pozwala w sensowny sposób rozwiązywać konflikty.

Kiedy wchodzi się na zebranie jakiejś struktury, na pierwszy rzut oka można stwierdzić, czy panuje w niej dyscyplina, czy raczej rozprzężenie. W zdyscyplinowanej organizacji jasne jest: kto prowadzi spotkanie, jakie są poszczególne punkty programu, jaka jest kolejność obradowania, kto udziela głosu, kto i na jaki temat w danym momencie mówi. Zdyscyplinowana organizacja opiera się o odpowiedzialne przywództwo i kształtuje odpowiedzialne przywództwo. Jest szkołą liderów.

Zdyscyplinowani działacze mają wspólną podstawę ideową, programową. Dyskutują i prowadzą spory na najróżniejsze tematy w obszarze polityki, filozofii, gospodarki, historii, kultury czy religii, ale w oparciu o jasny kanon wartości. Dlatego np. w Młodzieży Wszechpolskiej, żeby zostać działaczem, trzeba zaliczyć zestaw obowiązkowych lektur. Czy to wyczerpuje formację intelektualną? Absolutnie nie – jest to zaledwie baza, którą obudowuje się referatami oraz dyskusjami na cotygodniowych spotkaniach, lekturą indywidualną i kolejnymi stopniami kanonu.

Człowiek zdyscyplinowany to człowiek konkretny, pewny siebie, skuteczny. Zdyscyplinowana organizacja to wspólnota odnosząca sukcesy. Dlatego warto walczyć z – tak bardzo rozpowszechnionym w naszym narodzie, anarchicznym, wybujałym indywidualizmem. Indywidualizm ubrany w ramy dyscypliny, wspólnoty, organizacji i hierarchii jest wartością twórczą, pozytywną, pożądaną. Egocentryczny, nieuporządkowany, pozbawiony klarownych norm działania prowadzi do chaosu, destrukcji, klęski.
„Przez zwycięstwo w sobie do zwycięstwa w narodzie” głosi stare hasło. Dlatego walczmy o dyscyplinę w każdym aspekcie naszej działalności!

Załącznik: Kanon lektur MW. Zdaję sobie sprawę, że każdy Czytelnik będzie miał swoje uwagi czy mnóstwo dodatkowych pomysłów na to, co powinno się w takim kanonie znaleźć. Ja tylko zwrócę uwagę, że ten zbiór jest pewnym podstawowym elementarzem, który każdy młody człowiek musi, na rozpoczęcie swojej przygody z organizacją narodową, przyswoić.

STOPIEŃ I (konieczny do zaliczenia):
1. „Wczoraj i Jutro” J. Mosdorf, rozdziały: „Dziedzictwo pokoleń”, „Między niewolą a wolnością” (historia Polski).
2. Konspekty szkoleniowe MW str.: 5-33, 53-66 (historia RN i MW)
3. Zeszyt Szkoleniowy „Życiorys Romana Dmowskiego” I. Chrzanowski, W. Konopczyński
4. „Myśli nowoczesnego Polaka” R. Dmowski
5. Zeszyt Szkoleniowy „Ojkofobia” J. Bartyzel
6. „Egoizm narodowy wobec etyki” Z. Balicki
7. Zeszyt Szkoleniowy „Oswald Spengler. Konserwatysta w obliczu upadku Europy” A. Wielomski
8. Zeszyt Szkoleniowy „Metody i cele pozytywizmu” S. Chruszcz

STOPIEŃ II
1. Karol Kaźmierczak „Powstanie państwa polskiego” (Zeszyt Szkoleniowy)
2. Jędrzej Giertych „Jędrzej Giertych o Unii polsko-litewskiej” (Zeszyt Szkoleniowy)
3. Władysław Konopczyński „Dzieje Polski nowożytnej” (Zeszyt Szkoleniowy)
4. Roman Dmowski „Polityka polska i odbudowanie państwa polskiego”
5. Krzysztof Bosak „Dywersja w świecie popkultury” (Zeszyt Szkoleniowy)
6. Konrad Bonisławski „Nadejdzie ten dzień. Pytania o tradycję, formy i treść ruchu” (Zeszyt Szkoleniowy)

Robert Winnicki • prawy.pl
Autor jest jednym z liderów Ruchu Narodowego, honorowym prezesem Młodzieży Wszechpolskiej.

Możliwość komentowania Robert Winnicki: Dyscyplina podstawą sukcesu ☚◙◙◙◙ została wyłączona

%d blogerów lubi to: