† Odeszła Krysia Bojanowska – cicha bohaterka podziemnej Solidarności ☚◙◙◙◙◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 22 października 2013

19 października br. odeszła do wieczności, po nagłej chorobie, nasza przyjaciółka Krystyna Bojanowska.
Miała 59 lat.

Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą
ks. Jan Twardowski

Krystyna Bojanowska

W latach osiemdziesiątych czynnie zaangażowana była w działalność podziemnej Solidarności w Tczewie. W jej domu wybudowana została podziemna drukarnia, gdzie zrodziła się podziemna Gazeta Tczewska – najstarsze w Polsce pismo podziemne do dzisiaj wydawane, zasłużone dla wolności, niepodległości i demokracji.

Trzeba podkreślić, że decyzja o umiejscowieniu drukarni w swoim i męża Romana domu, była aktem ogromnej odwagi i poświęcenia się ideałom Solidarności. W tamtym czasie groziło to utratą wolności, licznymi represjami i konfiskatą domu przez władzę komunistyczną.

W 1984 r., kiedy Służba Bezpieczeństwa aresztowała Jej męża Romana – drukarza Gazety Tczewskiej i działacza podziemnej Solidarności, została sama z czwórką małych dziewczynek w wieku od 4 do 11 lat.

Szczególnie podkreślić należy, że to z inicjatywy Krystyny Bojanowskiej w okresie stanu wojennego zorganizowana została akcja charytatywna – paczki świąteczne dla dzieci osób internowanych i represjonowanych w Tczewie. Paczki te były dystrybuowane przez siatkę kolportażową podziemnej GT i podziemne komisje zakładowe Solidarności.

Śp. Krystyna sama wówczas organizowała zakup produktów żywnościowych do paczek (należy pamiętać, że wszystko w tamtym czasie było na kartki żywnościowe).

W 1987 r. dla uczczenia pielgrzymki Jana Pawła II do Gdańska, wspólnie z innymi osobami osobiście, bezinteresownie uszyła kilka tysięcy czapek biało-żółtych z opozycyjnym napisem, które były rozdawane wśród uczestników pamiętnej mszy św. na Zaspie.

Śp. Krystyna Bojanowska zawsze swoją postawą wspierała wszelkie inicjatywy patriotyczne.

Odznaczała się wyjątkową skromnością i kulturą osobistą, była niekwestionowaną bohaterką podziemnej tczewskiej Solidarności. Przykre jest to, że kiedy z okazji 30-lecia Gazety Tczewskiej wystąpiono o nadanie dla Śp. Krystyny Bojanowskiej odznaczenia za zasługi dla wolności i niepodległości, Kancelaria Prezydenta RP na początku tego roku odpowiedziała, że wniosek jest mało uzasadniony.

Śp. Krystyna nie doczekała się za swojego życia żadnego uznania czy podziękowania przez władze demokratyczne państwowe czy lokalne, które są beneficjentem Jej poświęcenia i działalności.

Śp. Krystyna Bojanowska odeszła w dzień i godzinę porwania Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, którego męczeńską śmierć bardzo przeżywała wraz z mężem, który uczestniczył w pamiętnych uroczystościach pogrzebowych bł. księdza Jerzego w listopadzie 1984 r.

Odchodząc z tego świata w ostatnich swoich słowach dała świadectwo wiary w Jezusa.

Śp. Krystyna Bojanowska pozostawiła w bólu i żałobie najbliższą rodzinę – męża Romana, cztery córki, cztery wnuczki i czterech wnuków oraz liczne grono swoich przyjaciół.

Niech Dobry Bóg przyjmie
Śp. Krystynę Bojanowską
do Wiecznej Chwały!

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

Czesław Czyżewski • Gazeta Tczewska

Więcej wspomnień o Śp. Krystynie Bojanowskiej w najnowszym wydaniu tygodnika Gazeta Tczewska
dostępnym w punktach sprzedaży prasy na terenie powiatu tczewskiego.

Reklama

Możliwość komentowania † Odeszła Krysia Bojanowska – cicha bohaterka podziemnej Solidarności ☚◙◙◙◙◙◙◙ została wyłączona

%d blogerów lubi to: