Wyrok w sprawie Przemyka☚◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 5 listopada 2013

Europejski Trybunał Praw Człowieka jednogłośnie uznał skargę wniesioną przez Leopolda Przemyka, ojca Grzegorza Przemyka, który zmarł w 1983 roku po pobiciu przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 

zdjecie

Trybunał orzekł, że postępowanie przed polskimi sądami w sprawie młodego Polaka stanowiły pogwałcenia art 2. Konwencji Praw Człowieka. Zasądził też 20 tys. euro od państwa polskiego na rzecz wnoszącego skargę ojca Grzegorza Przemyka – podaje TVP Info.

Skargę złożył ojciec Przemyka, nie zgadzając się z polskimi sądami, że było to zwykłe przestępstwo, a nie zbrodnia popełniona przez funkcjonariuszy publicznych.

Według Leopolda Przemyka, sądy powinny były badać zabójstwo jego syna na podstawie art. 105 par. 2 kodeksu karnego, zgodnie z którym nie przedawnia się przestępstwo skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub ciężkim uszkodzeniem ciała, którego dopuścił się funkcjonariusz publiczny w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Polskie sądy uznały, że było to pobicie ze skutkiem śmiertelnym i stwierdziły, że doszło do przedawnienia jego karalności.

W skardze do Trybunału Leopold Przemyk podniósł, że polskie sądy nie przeprowadziły właściwego postępowania wyjaśniającego i tym samym naruszyły art. 2  Konwencji  o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który stwierdza, że „prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę”.

PAP, NASZ DZIENNIK
fot. arch

Możliwość komentowania Wyrok w sprawie Przemyka☚◙◙◙ została wyłączona

%d blogerów lubi to: