Zadośćuczynienie dla działaczy opozycji w PRL ☚◙◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 10 listopada 2013

Osoby, które w PRL w latach 1956-1986 z powodu represji za działalność polityczną utraciły pracę, będą miały ten okres zaliczony do kategorii okresów składkowych, podczas precyzowania prawa do renty czy emerytury.

Aktualnie czas pozostawania bez pracy, wywołany prześladowaniami politycznymi traktowany jest jako okres nieskładkowy w wymiarze, który nie przekracza pięciu lat. 

Projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS został przygotowany przez senatorów. Ma on na celu rekompensatę działaczom opozycji z lat 1956-1986, którzy z powodu swojej aktywności byli usuwani z pracy z wilczym biletem, co sprawiało, że nie mogli ponownie znaleźć zatrudnienia.

– Większość z tych, którzy walczyli o naszą wolność, żyje w biedzie. Nie ma na lekarstwa, opłaty i wyżywienie, bo żyje z zasiłków, rent czy niskich emerytur. Padli ofiarą swoich zasług dla Polski, które doprowadziły ich do więzień, bezrobocia, niejednokrotnie rozbitego życia rodzinnego. Jesteśmy im winni spłatę tego długu – zwracali się z apelem w lipcu dawni działacze opozycji, skupieni wokół Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Wiśnia • narodowcy.net
fot. poznan.ipn.gov.pl

Możliwość komentowania Zadośćuczynienie dla działaczy opozycji w PRL ☚◙◙◙◙ została wyłączona

%d blogerów lubi to: