☞ Sowiecki i niemiecki agent patronem szkoły. Wydał matkę INKI ☚◙◙◙◙ przeczytaj

Posted in ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 30 listopada 2013

Jak wynika z dokumentów IPN, Aleksander Wołkowycki podejrzany był o współpracę z gestapo. To on wydał Niemcom matkę legendarnej Inki – Eugenię z Tymińskich, zamordowaną w 1943 r.

Po wojnie został członkiem PPR i białoruskim komunistą – przypomina w grudniowym numerze miesięcznik Moja Rodzina.

„Ustalenia dziennikarskie Roberta Wita Wyrostkiewicza oraz otrzymane przez nas «Stanowisko Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku w sprawie patrona Szkoły Podstawowej w Narewce» jednoznacznie wskazują, że Rada Miasta w Narewce, a zwłaszcza dyrekcja Szkoły Podstawowej w Narewce im. Aleksandra Wołkowyckiego łamią zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej i wchodzą w kolizję z Kodeksem Karnym. W związku z powyższym informujemy o sytuacji w Narewce tutejszą prokuraturę, prosząc o sprawdzenie, czy w sprawie ustawicznego pozostawiania dotychczasowego patrona szkoły, komunisty, prawdopodobnie także konfidenta gestapo, zlikwidowanego przez oddział Mjra Zygmunta Szendzielarza «Łupaszki» za zdradę Ojczyzny, nie doszło do wystąpienia przeciwko zapisom w prawie (art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 256 Kodeksu Karnego)” – napisał w piśmie do Prokuratury Rejonowej w Hajnówce ks. Ryszard Halwa SAC, redaktor naczelny miesięcznika „Moja Rodzina” i naszego portalu.
Mowa o szkole podstawowej w Narewce, w której uczy się około trzystu dzieci, a której patronem jest Aleksander Wołkowycki.

Od gestapo po UB?

Jak wynika z dokumentów IPN, Aleksander Wołkowycki podejrzany był o współpracę z gestapo. Po zmianie sytuacji na froncie został zagorzałym komunistą, członkiem Polskiej Partii Robotniczej i białoruskim aktywistą.
Już w lipcu 2011 r. „Nasz Dziennik” informował, że w Narewce – miejscowości na Podlasiu, w której spędziła dzieciństwo Danuta Siedzikówna „Inka”, bohaterska łączniczka majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK – patronem zespołu szkół jest Aleksander Wołkowycki: agent i donosiciel, mający na sumieniu m.in. matkę Siedzikówny Eugenię z Tymińskich, zamordowaną przez gestapo w 1943 r.
Po wyroku sądu podziemnego, wydanym na podstawie listy konfidentów sporządzonej przez komendanta obwodu AK-AKO, 17 kwietnia 1945 r. Aleksander Wołkowycki został zastrzelony przez oddział legendarnego majora „Łupaszki”.
Sprawa nagłaśniana jest od trzech lat, jednak do dzisiaj na stronie internetowej szkoły podstawowej w Narewce przeczytać można o Wołkowyckim, że „postać ta jest mocno związana ze szkołą i środowiskiem, świadczy o tym działalność w szerzeniu i propagowaniu oświaty i kultury w trudnych latach wojennych. Wpajał dzieciom i młodzieży wiarę w siłę i przyszłość nauki, oświaty i kultury”.
(przeczytaj: http://www.zs.narewka.pl/strona,,263,0,263.html i http://www.zs.narewka.pl/strona,,396,0,396.html).

(…)
Pełną treść artykułu m.in. o interwencji u dyrekcji szkoły przeczytasz w najnowszym grudniowym numerze miesięcznika „Moja Rodzina”.
Na zdjęciu: Rodzina Siedzików, pierwsza z lewej Eugenia z Tymiński – matka, druga – Danuta Siedzikówna – późniejsza „Inka”

Robert Wit Wyrostkiewicz

Sowiecki i niemiecki agent patronem szkoły. Wydał matkę INKI

Reklama

Możliwość komentowania ☞ Sowiecki i niemiecki agent patronem szkoły. Wydał matkę INKI ☚◙◙◙◙ przeczytaj została wyłączona

%d blogerów lubi to: