✈ ☞ Oświadczenie AKO w sprawie dyskredytowania uczonych badających katastrofę smoleńską ☚◙◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 3 grudnia 2013

…oczekujemy od polskich władz państwowych, zwłaszcza od władz zarządzających polską nauką, stworzenia polskim instytucjom naukowym i polskim uczonym organizacyjnych i finansowych warunków do szybkiego podjęcia badań nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności, przyczyn i przebiegu tragedii smoleńskiej.

Poznań, 2 grudnia 2013 r.

Oświadczenie AKO
w sprawie dyskredytowania uczonych
badających katastrofę smoleńską

ako-logo

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z zaniepokojeniem i dezaprobatą obserwuje zachowanie establishmentu medialnego, politycznego i naukowego związane z dążeniem do wyjaśniania katastrofy smoleńskiej przez niezależnych polskich i zagranicznych uczonych. W miesiąc po zakończeniu II Konferencji Smoleńskiej (21-22 X 2013) jej uczestnicy nie przestają być celem skandalicznej nagonki, szkalowania, negowania kompetencji, a nawet zastraszania.

II Konferencja Smoleńska, podobnie jak ubiegłoroczna, miała charakter stricte naukowy i została zorganizowana zgodnie z najlepszymi zasadami proceduralnymi i za pieniądze jej uczestników. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczonych, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach: z Polski, USA, Australii, Kanady i Danii. Mimo zaproszeń skierowanych m.in. do komisji rządowej oraz PAN, nie podjęto żadnej dyskusji merytorycznej ani z uczestnikami konferencji, ani z przedstawionymi wynikami ich prac, co więcej, wcześniej storpedowano inicjatywę Prezesa PAN wspólnej konferencji komisji rządowej i niezależnych ekspertów.

Zamiast tego przeciwnicy polityczni (naukowi niestety się nie objawili) uciekają się do prób ośmieszania i dyskredytowania uczestników, odbierania im dobrego imienia oraz wywierania presji na władze ich macierzystych uczelni. Intrygi sięgnęły nawet za ocean, mając na celu uniemożliwienie polskim uczonym z USA ich dalszych prac, a zasłużony badacz katastrofy smoleńskiej dr Kazimierz Nowaczyk został wyrzucony z University of Maryland w Baltimore.

Najnowszym działaniem wymierzonym w uczonych jest potępiające stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk. Należy zauważyć, że ostre słowa potępienia wypowiedziane przez niego, zostały skierowane zdecydowanie pod niewłaściwym adresem: do ludzi ślepo wierzących w ideologię i niekompetentnych. Nie są takimi z pewnością eksperci uczestniczący w Konferencji Smoleńskiej, którzy prezentowali wyniki swych prac ściśle z zakresu własnych specjalizacji i kompetencji naukowych. Tego samego nie można powiedzieć o ich krytykach, którzy bez naukowej refleksji, a często również bez odpowiedniej wiedzy, przyjmują treści medialne oraz przekaz zawarty w raporcie MAK.

Bezprecedensowy i zastanawiający jest fakt opublikowania stanowiska Komisji ds. Etyki w Nauce jedynie w postaci gazetowego wywiadu, podczas gdy tekstu próżno było wówczas szukać na stronach internetowych PAN. Wykorzystanie w tym celu medium reprezentującego zdecydowaną linię polityczną sugeruje, że mamy do czynienia z praktyką przepływu informacji od gazety do Komisji PAN.

Od „etyków establishmentu” oczekujemy zajęcia się rzeczywistymi „kłamcami smoleńskimi” mówiącymi o przekopaniu każdego skrawka ziemi w miejscu katastrofy na metr głęboko, o pracy polskich patomorfologów ramię w ramię z „rosyjskimi kolegami”, o naciskach Prezydenta na pilotów, o pijanym generale, niedouczonych pilotach itd.

Wszystkim uczonym, którzy odważyli się podjąć badania zmierzające do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej i opublikować wyniki swych prac, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyraża głęboką wdzięczność, uznanie i solidarność. Doceniamy wysoki poziom naukowy II Konferencji Smoleńskiej oraz wielką pracę jej uczestników. Głęboko ubolewamy nad faktem, że zarówno badania, jak i ich prezentacja odbywają się w atmosferze niegodnych, pozanaukowych ataków ze strony przeciwników utrudniających dążenie do poznania prawdy. Ataki te przywodzą na myśl praktyki stosowane w PRL, gdy rzetelność i autonomia badań naukowych była poddawana dyktatowi ideologicznemu rządzącej partii.

Zdecydowanie protestujemy przeciw zastępowaniu dyskusji o faktach lawiną obraźliwych insynuacji i inwektyw. Taki sposób prowadzenia sporu pokazuje, jak dalece fasadowa jest w Polsce demokracja, jak iluzoryczna wolność słowa i swoboda badań naukowych. Odrzucenie „moralnego szantażu” jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem wszystkich środowisk akademickich.

Nadal oczekujemy od polskich władz państwowych, zwłaszcza od władz zarządzających polską nauką, stworzenia polskim instytucjom naukowym i polskim uczonym organizacyjnych i finansowych warunków do szybkiego podjęcia badań nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności, przyczyn i przebiegu tragedii smoleńskiej.

AKO – Poznań

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, Przewodniczący AKO Poznań
 2. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 7. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 8. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 9. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 10. dr Adam Babula – UAM Poznań
 11. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 12. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 13. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 14. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 16. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 19. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 20. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 21. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 22. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 23. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 24. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 25. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 26. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 27. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 28. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 29. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 30. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 31. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 32. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 33. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 34. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 35. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 36. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 37. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 38. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 39. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 40. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 41. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 42. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 43. dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
 44. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 45. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 46. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 47. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 48. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 49. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 50. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 51. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 52. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 53. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 54. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 55. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 56. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 57. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 58. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 59. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 60. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
 61. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 62. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 63. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 64. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 65. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 66. mgr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 67. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 68. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 69. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 70. dr hab. inż Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 71. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 72. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 73. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 74. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 75. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
 76. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 77. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 78. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 79. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 80. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 81. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 82. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 83. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 84. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 85. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 86. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 87. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 88. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
 89. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 90. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 91. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 92. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 93. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 94. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 95. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 96. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 97. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM Poznań
 98. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 99. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 100. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 101. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 102. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 103. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 104. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 105. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 106. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 107. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 108. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 109. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 110. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
 111. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
 112. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 113. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 114. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 115. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 116. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 117. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 118. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 119. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 120. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 121. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 122. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 123. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 124. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 125. dr hab. inż Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 126. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 127. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 128. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 129. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 130. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 131. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 132. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 133. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 134. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 135. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 136. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 137. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 138. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 139. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 140. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 141. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 142. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
 143. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 144. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 145. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 146. mgr Ryszard Materny – Poznań
 147. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 148. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 149. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 150. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 151. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 152. dr Jerzy Michalik – UAM Poznań
 153. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 154. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 155. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 156. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 157. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 158. mgr Paulina Molska – Poznań
 159. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 160. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 161. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 162. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 163. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 164. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 165. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 166. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 167. Maciej Neuman – Poznań
 168. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 169. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 170. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 171. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 172. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
 173. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 174. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 175. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 176. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 177. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 178. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 179. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 180. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 181. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 182. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 183. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 184. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 185. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 186. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 187. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 188. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 189. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 190. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 191. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 192. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 193. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 194. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 195. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
 196. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 197. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 198. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 199. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 200. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 201. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 202. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 203. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 204. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 205. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 206. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 207. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 208. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 209. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 210. mgr Jan Smólski – Poznań
 211. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
 212. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 213. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 214. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 215. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 216. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 217. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 218. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 219. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 220. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 221. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 222. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 223. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 224. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
 225. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 226. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 227. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 228. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 229. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 230. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 231. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
 232. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 233. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 234. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 235. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 236. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
 237. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
 238. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 239. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 240. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 241. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 242. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 243. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 244. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 245. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 246. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 247. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 248. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 249. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 250. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 251. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 252. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 253. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 254. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 255. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 256. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 257. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 258. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 259. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 260. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 261. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 262. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 263. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 264. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 265. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 266. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 267. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 268. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 269. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 270. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 271. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 272. Jerzy Żarnowski – Poznań
 273. dr Jakub Żmidziński – Uniwersytet Artystyczny, Poznań
 274. prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

AKO – Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH – Kraków
 2. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ – Kraków
 3. dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny – Kraków
 4. prof. dr hab. inż. Stanisława Dalczyńska-Jonas – Kraków
 5. prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ – Kraków
 6. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ Solidarność UP – Kraków
 7. mgr Irena Gąsior, Kraków
 8. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ – Kraków
 9. ks. Jan M Kaczmarek CM – Kraków
 10. prof. dr hab. Ryszard Kantor,  UJ – Kraków
 11. dr hab. Zofia Kaszowska, ASP –  Kraków
 12. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, PK – Kraków
 13. mgr iż. Mariusz Klapper, przedsiębiorca, AKO – Kraków
 14. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP – Kraków
 15. prof. dr. hab. Maria Korytowska, UJ
 16. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Kraków
 17. prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH – Kraków
 18. prof. dr hab. Edward Malec, UJ – Kraków
 19. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH – Kraków
 20. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska – Politechnika Krakowska
 21. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 22. dr hab. Adam Nodzeński, prof. AGH, Kraków
 23. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH – Kraków
 24. dr hab. inż. prof. nzw.  Krzysztof Pieła – AGH Kraków
 25. dr n.med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
 26. dr inż. Maria Sapor, Kraków
 27. dr inż Feliks Stalony-Dobrzański,  AGH – Kraków
 1. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ  Kraków
 1. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski – AGH Kraków
 2. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, WSF-P „Ignatianum” – Kraków
 3. dr Marek Mariusz Tytko, UJ – Kraków
 4. dr hab. Anna Walczuk, UJ – Kraków
 5. dr hab. Zbigniew Zegan, prof.ASP – Kraków
 6. prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop UJ
 7. prof. dr hab. Jan Prokop czł. koresp. PAU
 8. dr hab. Grażyna Zając, Kraków

AKO – Warszawa

 1. Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 2. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 3. Dr hab. Andrzej Gąsowski  UKSW
 4. Dr inż. Irena Gronowska, PW
 5. Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
 6. Dr inż. Grażyna Ożarek
 7. Dr hab. Janusz Sobieszczański
 8. Prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel
 9. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 10. Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

AKO – Łódź

 1. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. nadzw. UŁ

Reklama

Możliwość komentowania ✈ ☞ Oświadczenie AKO w sprawie dyskredytowania uczonych badających katastrofę smoleńską ☚◙◙◙◙ została wyłączona

%d blogerów lubi to: