Oświadczenie AKO w sprawie zniekształcania dyskursu publicznego przez środowiska wywodzące się ze służb specjalnych PRL ☚◙◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 6 lutego 2014

Poznań, 5 lutego 2014 r.


ako-logo

Oświadczenie

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

w sprawie zniekształcania dyskursu publicznego przez środowiska wywodzące się ze służb specjalnych PRL

 

Środowiska naukowe skupione w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi z najwyższym niepokojem obserwują nasilające się ostatnio elementy dyskursu publicznego, które cechuje kreowanie i upowszechnianie nieprawdziwych informacji jako faktów oraz próby ich utrwalania w świadomości społecznej. Szczególny niepokój budzą brutalne ataki wychodzące ze środowisk  komunistycznych służb specjalnych.

Przedstawiciele struktur, które przez blisko pół wieku utrzymywały Polskę w totalitarnym systemie niesuwerennego, zależnego od Związku Sowieckiego państwa, kreują się dziś na autorytety moralne i stawiają w roli recenzentów współczesnego życia politycznego.

Te antydemokratyczne środowiska i ich spadkobiercy ośmielają się oceniać jako niedemokratyczne (a niekiedy wręcz jako faszystowskie, czy antysemickie) poglądy, postawy i działania tych uczestników współczesnego życia publicznego, którzy wnieśli wielki wkład w odrzucenie systemu totalitarnego i wprowadzanie w naszej Ojczyźnie reguł demokracji.

W działaniach tych szczególnie naganne jest ukazywanie pozytywnego obrazu PRL-owskich służb specjalnych jako normalnych służb działających w każdym państwie, z pominięciem ich antypolskiej, czy wręcz przestępczej działalności. Widać to najwyraźniej w zabiegach, których celem jest rehabilitacja Wojskowych Służb Informacyjnych – kadrowo, organizacyjnie i mentalnie całkowicie zależnych od służb sowieckich.

Oburzenie budzą, zwłaszcza ostatnio bardzo nasilone, ataki na ministra Antoniego Macierewicza, który realizując uchwałę Sejmu RP, miał odwagę i siły zlikwidować WSI i stworzyć służby niezależnego państwa.

Próby mające na celu odwrócenie procesu desowietyzacji są szkodliwe dla życia publicznego i zagrażają polskiej racji stanu. Ponadto niebezpiecznie zakłócają hierarchię wartości, które przez pokolenia kształtowały polski patriotyzm i były wyznacznikiem narodowych dążeń do wolności i suwerenności.

Jesteśmy przekonani, że zwycięży szacunek i uznanie dla prawych, odważnych patriotów, ich postaw i działań, a kolejna próba zmanipulowania opinii społecznej zakończy się niepowodzeniem.

Gorąco apelujemy do środowisk dziennikarskich i opiniotwórczych o przeciwdziałanie tej manipulacji.

AKO  POZNAŃ

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, UAM Poznań – Przewodniczący AKO
 2. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 11. dr Adam Babula – UAM Poznań
 12. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 13. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 14. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 15. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 17. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 20. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 21. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 22. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 24. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 26. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 27. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 28. lek. stomat. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 29. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 30. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 31. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 32. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 33. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
 34. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 35. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 36. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 37. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 38. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 39. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 40. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 41. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 42. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 43. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 44. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 45. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 46. dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
 47. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 48. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 49. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 50. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 51. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 52. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 53. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 54. prof. dr hab. Józef drabik – BSW, Bydgoszcz
 55. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 56. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 57. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 58. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 59. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 60. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 61. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 62. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 63. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 64. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 65. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
 66. dr med Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 67. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 68. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 69. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 70. mgr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 71. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 72. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 73. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 74. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 75. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 76. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 77. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 78. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 79. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
 80. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 81. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 82. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 83. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 84. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 85. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 86. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 87. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 88. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 89. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 90. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 91. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 92. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
 93. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 94. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 95. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 96. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 97. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 98. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 99. prof. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 100. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 101. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 102. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 103. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 104. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 105. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 106. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 107. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 108. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 109. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 110. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 111. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 112. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 113. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
 114. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
 115. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 116. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 117. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 118. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 119. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 120. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 121. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 122. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 123. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 124. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 125. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 126. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 127. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 128. dr hab. inż Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 129. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 130. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 131. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 132. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 133. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 134. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 135. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 136. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 137. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 138. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 139. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 140. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 141. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 142. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 143. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 144. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 145. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
 146. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 147. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 148. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 149. mgr Ryszard Materny – Poznań
 150. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 151. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 152. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 153. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 154. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 155. dr Jerzy Michalik – UAM Poznań
 156. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 157. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 158. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 159. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 160. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 161. mgr Paulina Molska – Poznań
 162. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 163. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 164. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 165. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 166. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 167. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 168. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 169. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 170. Maciej Neuman – Poznań
 171. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 172. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 173. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 174. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 175. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
 176. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 177. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 178. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 179. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 180. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 181. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 182. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 183. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 184. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 185. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 186. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 187. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 188. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 189. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 190. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 191. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 192. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 193. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 194. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 195. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 196. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska, Lublin
 197. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 198. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
 199. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 200. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 201. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 202. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 203. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 204. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 205. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 206. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 207. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 208. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 209. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 210. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 211. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 212. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 213. mgr Jan Smólski – Poznań
 214. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
 215. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 216. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 217. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 218. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 219. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 220. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 221. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 222. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 223. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 224. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 225. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 226. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
 227. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 228. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
 229. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 230. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 231. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 232. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 233. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 234. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 235. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
 236. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 237. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 238. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 239. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 240. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
 241. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
 242. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 243. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 244. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 245. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 246. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 247. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 248. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 249. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 250. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 251. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 252. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM Poznań
 253. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 254. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 255. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 256. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 257. dr Marek Wedemann – UAM Poznań
 258. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 259. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 260. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 261. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 262. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 263. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 264. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 265. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 266. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 267. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 268. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 269. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 270. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 271. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 272. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 273. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 274. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 275. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 276. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 277. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 278. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 279. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań
 280. dr Jakub Żmidziński – Uniwersytet Artystyczny, Poznań
 281. prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

AKO  KRAKÓW

 1. dr hab. Roman Badora, UŚ Katowice
 2. dr Mirosław Boruta, UP Kraków
 3. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 4. prof. dr hab. inż. Józef Dańko, AGH Kraków
 5. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop, UP, Kraków
 6. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH Kraków
 7. prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ Kraków
 8. dr hab. Wit Foryś, UJ Kraków
 9. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ ,, Solidarność ,UP Kraków
 10. mgr Irena Gąsior, Instytut Nafty i Gazu, Kraków
 11. dr hab. inż. Ryszard Golański, nauczyciel akademicki, Kraków
 12. prof. dr hab.  Janusz Gołaś, AGH, Kraków
 13. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ Kraków
 14. dr hab. inż. Janusz Kawecki, PK Kraków
 15. mgr inż. Mariusz Klapper, AGH Kraków
 16. prof. dr hab. inż Andrzej Korbel, PAU Kraków
 17. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP Kraków
 18. prof. dr hab. inż. Adam Korytowski, AGH Kraków
 19. dr hab. Henryka Kramarz, UO Kraków
 20. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH Kraków
 21. prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ Kraków
 22. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, Kraków
 23. prof. dr hab. Edward Malec, Kraków
 24. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, HMGU Monachium
 25. prof. dr hab. inż.. Janina Milewska–Duda,  AGH Kraków
 26. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 27. dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP w Krakowie
 28. dr hab. Adam Nodzeński, prof. AGH Kraków
 29. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH
 30. dr inż.  Bernadetta Pasierb,  PK Kraków
 31. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, AGH Kraków
 32. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH Kraków
 33. prof. dr hab. Jan Prokop, Kraków
 34. Jadwiga Julia Rudnicka – poseł RP I kadencji, senator VI kadencji, Gliwice
 35. dr inż. Maria Sapor, nauczyciel akademicki, Kraków
 36. mgr Jolanta Sekutowicz, ASP Kraków
 37. prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, UJ Kraków
 38. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, Kraków
 39. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ Kraków
 40. mgr inż. Janina Szymanowicz, pedagog  Gliwice
 41. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum, Kraków
 42. dr Marek Mariusz Tytko,  UJ Kraków
 43. dr hab. Grażyna Zając, Kraków mgr Barbara Zawidowska, Kraków
 44. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków

AKO  WARSZAWA

 1. prof. nzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz
 2. prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki
 3. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 4. dr Paweł Bromski
 5. mgr Andrzej Budzyk
 6. dr Leszek Buller
 7. dr hab. Janusz Czyż
 8. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 9. dr hab. Wojciech Fabianowski
 10. prof. dr hab. Piotr Fiedor
 11. dr hab. Andrzej Gąsowski
 12. mgr Kazimierz Gerlach
 13. prof. dr hab. Piotr Gliński
 14. ks. dr hab. Waldemar Gliński
 15. dr Jerzy Goliszewski
 16. dr Artur Górski
 17. dr hab. Grzegorz Górski
 18. dr hab. Czesław Grajewski
 19. dr inż. Irena Gronowska
 20. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
 21. dr hab. Marek Wojciech Gutowski
 22. mgr Irena Iwasińska-Budzyk
 23. prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 24. prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek
 25. dr Jerzy Kazimierczak
 26. dr hab. Marek Kloss
 27. prof. dr hab. Andrzej Kochański
 28. dr hab. Tadeusz Kołodziej
 29. prof. dr hab. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz
 30. prof. dr hab. Józef Krzyżewski
 31. dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
 32. prof. dr hab. Alfred J. Meissner
 33. prof. dr hab. Jacek Modliński
 34. prof. dr hab. inż. Jan B. Obrębski
 35. prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
 36. dr inż. Grażyna Ożarek
 37. dr Krzysztof Papis
 38. dr hab. Krystyna Pawłowicz
 39. dr Aldona Piwko
 40. Arch. Józef Polak
 41. dr hab. Grażyna Ptak
 42. dr Jan Rempała
 43. dr Anna Sędzińska
 44. dr Janusz Sobieszczański
 45. dr hab. Maciej Stasiak
 46. mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz
 47. dr Lech Szyndler
 48. prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel
 49. dr inż. Andrzej Tadeusiak
 50. dr hab. inż. Krzysztof Weiss
 51. prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 52. prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
 53. mgr inż. Bogdan Zalewski
 54. dr hab. Dominik Zamiatała
 55. dr Rafał Zapłata
 56. dr Oliwia Zegrodzka – Stendel
 57. prof. dr hab. Radosław Zendrowski
 58. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
 59. prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

 

AKO  ŁÓDŹ

 1. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego


NIEZRZESZENI  W AKO

 1. mgr Paweł Baworowski – Poznań
 2. prof. dr hab. Ryszard Gessing – Politechnika Śląska
 3. Jan Mikos – członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
 4. prof. dr hab. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska
 5. dr hab. inż. Stanisław Waluś – Politechnika Śląska, Gliwice
 6. dr inż. Krystyna Wojciechowska – Politechnika Śląska, Gliwice

Możliwość komentowania Oświadczenie AKO w sprawie zniekształcania dyskursu publicznego przez środowiska wywodzące się ze służb specjalnych PRL ☚◙◙◙◙ została wyłączona

%d blogerów lubi to: