☞ Informacja Grupy Roboczej o senackim projekcie ustawy dla Weteranów Opozycji Antykomunistycznej ■■■■■

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 26 marca 2014

projekt ustawy przewiduje pomoc finansową dla części działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych w latach 1956-1989

Po dwóch latach pracy i wielu spotkaniach przedstawicieli Grupy Roboczej, starającej się o godne zadośćuczynienie dla ludzi walczących na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, choć nie w pełni satysfakcjonujący nas, ale Senacki projekt ustawy dotyczący wsparcia finansowego dla tylko części działaczy opozycji antykomunistycznej, trafił do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, co jest i naszym olbrzymim sukcesem.

Przed głosowaniem, Jerzy Borkowski z TR zwrócił się z pytaniem do przedstawiciela rządu o przewidywane koszty projektu. Odpowiedział mu podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Marek Bucior – „Celem projektu jest udzielenie pomocy działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy są w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Stanowisko rządu będzie przedstawione w niedalekiej przyszłości. Obecnie przygotowujemy też skutki finansowe tego projektu, ale będą one uzależnione także od decyzji przyjętych w komisji polityki społecznej i rodziny. Na bieżąco będziemy wspierać komisję w tych pracach”.

Jedynym klubem parlamentarnym przeciwko dalszej pracy nad ustawą w Sejmie, byli palikotowcy. Jednak Sejm w głosowaniu zdecydowanie rozprawił się z wnioskiem Twojego Ruchu o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Posłowie zdecydowanie odrzucili ten wniosek 375 głosami przedstawicieli PO, PiS, PSL, SP i ośmiu niezrzeszonych. Za niegodnym posłów RP wnioskiem, było 56 posłów z Twojego Ruchu, SLD, jeden z PSL (Piotr Walkowski) i jedna posłanka niezrzeszona, Wanda Nowicka, a 2 wstrzymało się od głosu. Wstrzymali się jeden poseł TR – Jacek Kwiatkowski i jeden poseł niezrzeszony. Tym samym projekt został przyjęty i skierowany do komisji polityki społecznej i rodziny.

Jak we wcześniejszych naszych informacjach mówiliśmy, projekt ustawy przewiduje pomoc finansową dla części działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych w latach 1956-1989. Ma być ona świadczona osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej i spełnienie kryterium dochodowego. Pomoc będzie świadczona w dwóch formach: świadczenia specjalnego i pomocy pieniężnej. Świadczenie specjalne ma być przyznawane co miesiąc w wysokości najniższej emerytury. Dostaną je osoby, których dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 proc. najniższej emerytury (jeśli gospodarują samotnie) lub osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 proc. najniższej emerytury.

Projekt ustawy przewiduje też jednorazową pomoc finansową, która przyznawana byłaby w związku ze zdarzeniem losowym na pokrycie kosztów np. zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego czy opłacenia pomocy pielęgnacyjnej. Wnioskodawcy chcieliby, aby przepisy weszły w życie 1 czerwca. Zgodnie z projektem, działaczem opozycji antykomunistycznej jest m.in. osoba, która między 1 stycznia 1956 a 4 czerwca 1989 r. „przez co najmniej sześć miesięcy była członkiem nielegalnej organizacji, której cele zmierzały do odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka” lub „prowadziła w sposób zorganizowany, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka”. Z kolei za osoby represjonowane uznane mają być m.in. takie, które w latach 1956-1989 przebywały w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia na terytorium Polski „za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka”. Decyzje w sprawie udzielenia pomocy będzie podejmował Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w porozumieniu z IPN, z którymi Grupa Robocza współpracuje. Ponadto b. opozycjoniści oraz prześladowani, będą mieli prawo do legitymacji i odznaki honorowej, a jeśli już nie żyją, ich rodziny będą mogły otrzymać odznakę pamiątkową. Takie są plany, a jak to będzie wyglądało zobaczymy po głosowaniu końcowym.

25 marzec 2014

Przedstawiciele Grupy Roboczej
Andrzej Rozpłochowski
Andrzej Sobieraj
Andrzej Słowik
Janusz Olewiński

Reklama

Możliwość komentowania ☞ Informacja Grupy Roboczej o senackim projekcie ustawy dla Weteranów Opozycji Antykomunistycznej ■■■■■ została wyłączona

%d blogerów lubi to: