■■ MARSZ W OBRONIE DEMOKRACJI I WOLNOŚCI MEDIÓW

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 12 grudnia 2014

13 grudnia godz 13:00 Pl. Trzech Krzyży

13 grudnia (sobota) uczestniczymy w ogólnopolskim marszu „W obronie demokracji i wolności mediów”, którego członkiem Honorowego Komitetu Poparcia jest nasze Stowarzyszenie Solidarni2010. Spotykamy się ok. godz. 13.00 na rogu Nowego Światu i Pl. Trzech Krzyży.

Zabieramy banery, transparenty, opaski itp. Maszerując razem – pokażmy się.
Marsz rozpocznie się o godz 13:00 przy Pl. Trzech Krzyży.

Marsz ten będzie formą sprzeciwu wobec tego, co obecnie dzieje się w Polsce. Nie godzimy się na ogromną skalę nieprawidłowości, manipulacji i nadużyć wyborczych, które pojawiły się w listopadowych wyborach samorządowych. Chcemy, aby 13 grudnia 2014 stał się dniem protestu przeciwko wielkiemu nadużyciu w sprawie głosowania i ograniczania wolności mediów.
Demokracja równoważy siły społeczne i służy dobru publicznemu.

13 grudnia 1981 roku komuniści chcieli odebrać Polakom marzenia o demokracji. Lecz republikański duch „Solidarności” okazał się silniejszy. PRL upadł. Ale nie zniknęły zagrożenia dla polskiej republiki i demokracji.

Trzeba jasno powiedzieć, że demokracja jest w Polsce obecnej bardzo poważnie zagrożona. Łamane są jej podstawowe filary i zasady. Instytucje państwowe wykorzystywane są w interesie jednej opcji politycznej. Państwo polskie toczy rak klientelizmu. Kto nie należy do systemu, w każdej chwili może być pozbawiony prawa do pracy i opieki, a także do funkcjonowania w życiu publicznym. Wyobcowana władza traktuje społeczeństwo arogancko i przedmiotowo, odrzucane są wielomilionowe obywatelskie inicjatywy ustawodawcze i referendalne. Atakowane są ważne dla nas wartości, obrażane uczucia religijne milionów Polaków.

Wieloletnie, notoryczne niedotrzymywanie obietnic, manipulacje, codzienna propaganda, awansowanie skompromitowanych polityków, wykorzystywanie publicznych instytucji i pieniędzy do prywatnych i partyjnych celów – wszystko to doprowadziło do upadku zaufania Polaków do polityki. W konsekwencji miliony Polaków wycofują się z życia publicznego.

Większość mediów głównego nurtu nie kontroluje władzy, nie organizuje opinii publicznej. Kłamie, manipuluje, służy rządzącym. Nieliczne media i dziennikarze niezależni są coraz częściej jawnie prześladowani. Ograniczane są prawa opozycji parlamentarnej.

Zwieńczeniem tych antydemokratycznych praktyk jest ostatni skandal wyborczy. Ostrzegaliśmy od dawna, że w Polsce, nie działają podstawowe instytucje kontroli demokratycznej. Ostrzegaliśmy także w kwestii możliwych fałszerstw wyborczych. Te ostrzeżenia były ignorowane lub wyśmiewane. Tymczasem władza doprowadziła do wyborczej kompromitacji, do prawdziwej kompromitacji podstaw polskiej demokracji. W każdym normalnym, demokratycznym kraju władza, która nie potrafi zorganizować wyborów i umożliwia wypaczenie podstawowej woli narodu, odchodzi błyskawicznie w niesławie! W XXI wieku, w cywilizowanym kraju, nie ma możliwości, aby co piąty głos oddany w wolnych wyborach był nieważny, a rozbieżność pomiędzy preferencjami wyborców mierzonymi przez profesjonalne badania exit poll a wynikami ogłoszonymi przez PKW była tak wielka. Nie zgadzamy się na takie wypaczenia, nie zgadzamy się na arogancję i oszustwa – miarka się przebrała. Proponujemy zmiany, które zapewnią uczciwość i transparentność wyborów.

Nie chcemy by polskie państwo oszukiwało swoich obywateli. Jesteśmy dumnymi obywatelami. Jesteśmy wolnymi Polakami. Wierzymy w Rzeczpospolitą i Demokrację. Mamy prawo do godności i prawo do protestu. Publicznego wyrażania protestu przeciwko niszczeniu polskiej demokracji.

Działamy w ramach prawa. Bronimy Polski! Bronimy Demokracji i Rzeczypospolitej. Jest w nas siła i duch polskiej, republikańskiej wspólnoty. Jesteśmy razem, jak kiedyś w czasach „Solidarności”.

Wzywamy wszystkich, którzy nie godzą się na łamanie praw obywatelskich, na naruszanie wolności słowa i wyznania – do wyrażenia publicznego sprzeciwu, do protestu przeciwko niszczeniu polskiej demokracji. Nie ma zgody na kłamliwe media, nie ma zgody na osłabianie polskiego państwa, na nierzetelne i niesprawne działanie jego instytucji, na arogancję rządzących. Władza ma służyć ludziom a nie sobie! Nie ma zgody na kneblowanie debaty publicznej! Nie ma zgody na manipulacje wyborcze!

W tym proteście chcemy być razem. Naszym celem jest odbudowa polskiej demokracji metodami pokojowymi i legalnymi. Zgodnie z duchem i tradycją Kościoła i „Solidarności”! Chcemy zmiany, którą osiągniemy przez konsekwentną pracę i samoorganizację. Poprzez wiarę w ducha Rzeczypospolitej, w dobro wspólne i wspólny, patriotyczny wysiłek Polaków. Mamy siłę do wielkich zmian i projektów, czerpiemy ją z naszych wartości i z naszej wspólnoty. Czas ludzi, którzy niszczą polską demokrację, już się kończy. Dziś, 13 grudnia, w pamiętny dla nas dzień, jesteśmy razem dla Polski, dla demokracji, dla prawdy, dla Rzeczypospolitej.


KOMITET HONOROWY MARSZU W OBRONIE DEMOKRACJI I WOLNOŚCI MEDIÓW 13 GRUDNIA 2014

JE ks. Bp Wiesław Mering, biskup ordynariusz diecezji włocławskiej, doktor nauk humanistycznych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w latach 1992–2003, członek Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

JE ks. Bp Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej, wiceprzewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, członek Zespołu KEP ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, od 2012 r. członek Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni

JE ks. Bp Edward Frankowski, biskup senior diecezji sandomierskiej, bronił praw ludzi pracy, szczególnie podczas strajku w 1988 w Hucie Stalowa Wola, jako duszpasterz ludzi pracy organizował pomoc i obronę działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne, szczególnie w stanie wojennym; wspierał tworzącą się „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola i w Regionie Ziemia Sandomierska, kapelan NSZZ „Solidarność” (1980-92). Represjonowany przez władze PRL. Instytut Pamięci Narodowej w 2004 przyznał mu status pokrzywdzonego przez system komunistyczny. W Stalowej Woli inspirował społeczne inicjatywy, m.in. w 1982 pierwsze wybory samorządowe w blokach mieszkalnych, zakładał i organizował Studium o Rodzinie, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Jako biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej organizował zespoły synodalne w ramach II Polskiego Synodu Plenarnego i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.

Jan Olszewski, kawaler Orderu Orła Białego, premier RP, adwokat, obrońca w procesach politycznych w okresie PRL

Bogusław Nizieński, kawaler Orderu Orła Białego, sędzia, rzecznik Interesu Publicznego w latach 1999-2004

Andrzej Gwiazda, kawaler Orderu Orła Białego, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”

Joanna Duda-Gwiazda, dama Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, działaczka opozycji demokratycznej w PRL

Zofia Romaszewska, dama Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, uczestniczka opozycji demokratycznej w PRL, kierowała Biurem Interwencji KSS KOR

ks. Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności, działacz opozycji demokratycznej, odznaczony krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Marek Kuchciński, wicemarszałek Sejmu RP

Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu RP

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Janusz Śniadek, Poseł na Sejm RP, były przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Prof. Piotr Gliński, profesor socjologii, w latach 2005–2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki, prezes honorowy Stowarzyszenia Morskiego i Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wiceminister transportu i gospodarki morskiej w Rządzie Jana Olszewskiego, Kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, sygnatariusz listu otwartego „Przestańcie szkodzić Polsce”

prof. Zyta Gilowska, profesor nauk ekonomicznych, minister finansów oraz wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, od 2010 do 2013 członkini Rady Polityki Pieniężnej

Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej

Jarosław Gowin, przewodniczący klubu parlamentarnego Sprawiedliwa Polska, prezes Polski Razem

Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski

prof. Andrzej Nowak, historyk, publicysta, profesor zwyczajny w instytucie historii PAN, były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”

Krzysztof Skowroński, redaktor naczelny Radia Wnet, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej

Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika wSieci

Michał Karnowski, publicysta tygodnika wSieci

Katarzyna Hejke, redaktor naczelna „Nowe Państwo”

Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”

Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny portalu fronda.pl i Telewizji Republika

Marta Kaczyńska, prawnik, córka śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Olga Johann, psycholog, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy

Wiesław Johann, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, był obrońcą w procesach politycznych w okresie PRL

Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

Jerzy Zelnik, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny

Katarzyna Łaniewska, aktorka teatralna i filmowa, działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL. W 1980 współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” w Teatrze Ateneum. Uczestniczyła w organizowaniu koncertów patriotycznych i kolportażu podziemnych wydawnictw. Współpracowała w tym okresie z ks. Jerzym Popiełuszką.

Halina Łabonarska, aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, obecnie gra w Teatrze Polskim i Dramatycznym

Jan Pietrzak, satyryk, aktor, felietonista „Tygodnika Solidarność”

Marcin Wolski, pisarz, dziennikarz i satyryk

Przemysław Tejkowski, aktor, reżyser, dyrektor Teatru Nowego w Rzeszowie

Marek Citko, piłkarz, były reprezentant Polski

prof. Waldemar Paruch, politolog, profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

dr Tomasz Żukowski, politolog, socjolog, wykładowca akademicki, publicysta, doradca prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego

Maciej Świrski, historyk, dziennikarz i przedsiębiorca, prezes Zarządu Fundacja Reduta Dobrego Imienia

Leszek Duklanowski, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Szczecinie

Kazimierz Drzazga, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Szczecinie

prof. Grażyna Ancyparowicz

prof. Andrzej Kaźmierczak

dr Janusz Szewczak

prof. Andrzej Zybertowicz

prof. Józef Oleński

prof. dr hab. Wojciech Bartoszek

prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki

dr hab. Anna Liberek

prof. dr hab. Adam Haras

prof. dr hab. Tomasz Wierzba

prof. dr hab. Tomasz Liberek

prof. dr hab. Marek Czachor

prof. dr hab. Janusz Cieśliński

prof. dr hab. Piotr Czauderna

dr hab. Jolanta Wierzba

prof. dr hab. Krzysztof Prusik

prof. dr hab. Katarzyna Prusik

Michał Kochańczyk

dr Mirosław Górski

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk

prof. dr hab. Krystyna Mędrzycka

prof. dr hab. Bogusław Grabowski

dr hab. inż. Jerzy Głuch

Andrzej Melak

Maciej Łopiński, Przezes Zarządu Stowarzyszenia „Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego”

Zuzanna Kurtyka

Tomasz Kowalczyk

Małgorzata Sołtysiak

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak

prof. dr hab. Selim Chazbijewicz

Ireneusz Kowalczuk

Radosław Rozpedowski

Eugeniusz Szumiejko

prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz

prof. dr hab. Wlodzimierz Bernacki

prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor,

prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda

dr Mirosław Boruta

prof. zw. dr hab. Maria Dzielska

Jan Władysław Fróg

prof. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

prof. dr hab. Grażyna Korpal

prof. dr hab. Maria Korytowska

mgr Edward Kuliga

prof. dr hab. Edward Malec

dr hab. Barbara Marczuk

prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda

dr Elżbieta Morawiec

mgr inż. Andrzej Ossowski

dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz

dr n.med. Andrzej Przybyszowski

prof. dr hab. Stanisław Sędziwy

dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański

prof. dr hab. Stefan Taczanowski

dr Marek Mariusz Tytko

dr hab. Zbigniew Zegan

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

Jan Pawlicki

Krzysztof Czabański

Piotr Semka

Michał Rachoń

Anita Czerwińska

Piotr Radwański

Ryszard Kapuściński

Leszek Długosz

Stanisław Markowski

Joanna Lichocka,

Przemysław Miśkiewicz

Krzysztof Nagrodzki

Hanna Szczepanowska

Teresa Heda-Snopkiewicz

Anna Fischer

Jan Józef Kasprzyk

Antoni Piekałkiewicz

Andrzej Fischer

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

Barbara Dobrzyńska

Adam Borowski

Ludmiła Fastowicz

Teresa Maria Kasprzyk

Jacek Smagowicz

Kazimierz Krauze

Krzysztof Bzdyl

Adam Abramowicz, Poseł na Sejm RP

Andrzej Adamczyk, Poseł na Sejm RP

Waldemar Andzel, Poseł na Sejm RP

Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Poseł na Sejm RP

Jan Ardanowski, Poseł na Sejm RP

Iwona Arent, Poseł na Sejm RP

Marek Ast, Poseł na Sejm RP

Zbigniew Babalski, Poseł na Sejm RP

Piotr Babiarz, Poseł na Sejm RP

Piotr Babinetz, Poseł na Sejm RP

Barbara Bartuś, Poseł na Sejm RP

Dariusz Bąk, Poseł na Sejm RP

Andrzej Bętkowski, Poseł na Sejm RP

Mariusz Błaszczak, Poseł na Sejm RP

Antoni Błądek, Poseł na Sejm RP

Jacek Bogucki, Poseł na Sejm RP

Joachim Brudziński, Poseł na Sejm RP

Barbara Bubula, Poseł na Sejm RP

Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm RP

Przemysław Czarnecki, Poseł na Sejm RP

Witold Czarnecki, Poseł na Sejm RP

Arkadiusz Czartoryski, Poseł na Sejm RP

Edward Czesak, Poseł na Sejm RP

Piotr Ćwik, Poseł na Sejm RP

Leszek Dobrzyński, Poseł na Sejm RP

Zbigniew Dolata, Poseł na Sejm RP

Jan Dziedziczak, Poseł na Sejm RP

Tadeusz Dziuba, Poseł na Sejm RP

Jacek Falfus, Poseł na Sejm RP

Szymon Giżyński, Poseł na Sejm RP

Kazimierz Gołojuch, Poseł na Sejm RP

Małgorzata Gosiewska, Poseł na Sejm RP

Artur Górski, Poseł na Sejm RP

Czesław Hoc, Poseł na Sejm RP

Michał Jach, Poseł na Sejm RP

Grzegorz Janik, Poseł na Sejm RP

Wiesław Janczyk, Poseł na Sejm RP

Wojciech Jasiński, Poseł na Sejm RP

Andrzej Jaworski, Poseł na Sejm RP

Mariusz Jędrysek, Poseł na Sejm RP

Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm RP

Mariusz Kamiński, Poseł na Sejm RP

Sławomir Kłosowski, Poseł na Sejm RP

Robert Kołakowski, Poseł na Sejm RP

Lech Kołakowski, Poseł na Sejm RP

Henryk Kowalczyk, Poseł na Sejm RP

Bartosz Kownacki, Poseł na Sejm RP

Maks Kraczkowski, Poseł na Sejm RP

Leonard Krasulski, Poseł na Sejm RP

Piotr Król, Poseł na Sejm RP

Elżbieta Kruk, Poseł na Sejm RP

Adam Kwiatkowski, Poseł na Sejm RP

Marek Kwitek, Poseł na Sejm RP

Tomasz Latos, Poseł na Sejm RP

Krzysztof Lipiec, Poseł na Sejm RP

Adam Lipiński, Poseł na Sejm RP

Marek Łatas, Poseł na Sejm RP

Marzena Machałek, Poseł na Sejm RP

Antoni Macierewicz, Poseł na Sejm RP

Ewa Malik, Poseł na Sejm RP

Maciej Małecki, Poseł na Sejm RP

Gabriela Masłowska, Poseł na Sejm RP

Marcin Mastalerek, Poseł na Sejm RP

Jerzy Materna, Poseł na Sejm RP

Grzegorz Matusiak, Poseł na Sejm RP

Marek Matuszewski, Poseł na Sejm RP

Beata Mazurek, Poseł na Sejm RP

Krzysztof Michałkiewicz, Poseł na Sejm RP

Kazimierz Moskal, Poseł na Sejm RP

Piotr Naimski, Poseł na Sejm RP

Maria Nowak, Poseł na Sejm RP

Marek Opioła, Poseł na Sejm RP

Jacek Osuch, Poseł na Sejm RP

Anna Paluch, Poseł na Sejm RP

Krystyna Pawłowicz, Poseł na Sejm RP

Stanisław Pięta, Poseł na Sejm RP

Dariusz Piontkowski, Poseł na Sejm RP

Stanisław Piotrowicz, Poseł na Sejm RP

Jerzy Polaczek, Poseł na Sejm RP

Piotr Polak, Poseł na Sejm RP

Marek Polak, Poseł na Sejm RP

Piotr Pyzik, Poseł na Sejm RP

Elżbieta Rafalska, Poseł na Sejm RP

Jarosław Rusiecki, Poseł na Sejm RP

Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP

Małgorzata Sadurska, Poseł na Sejm RP

Jacek Sasin, Poseł na Sejm RP

Jerzy Sądel, Poseł na Sejm RP

Grzegorz Schreiber, Poseł na Sejm RP

Dariusz Seliga, Poseł na Sejm RP

Jarosław Sellin, Poseł na Sejm RP

Kazimierz Smoliński, Poseł na Sejm RP

Anna Sobecka, Poseł na Sejm RP

Czesław Sobierajski, Poseł na Sejm RP

Krzysztof Sońta, Poseł na Sejm RP

Lech Sprawka, Poseł na Sejm RP

Stefan Strzałkowski, Poseł na Sejm RP

Marek Suski, Poseł na Sejm RP

Paweł Szałamacha, Poseł na Sejm RP

Wojciech Szarama, Poseł na Sejm RP

Krzysztof Szczerski, Poseł na Sejm RP

Jolanta Szczypińska, Poseł na Sejm RP

Andrzej Szlachta, Poseł na Sejm RP

Jerzy Szmit, Poseł na Sejm RP

Stanisław Szwed, Poseł na Sejm RP

Beata Szydło, Poseł na Sejm RP

Jan Szyszko, Poseł na Sejm RP

Jacek Świat, Poseł na Sejm RP

Krzysztof Tchórzewski, Poseł na Sejm RP

Robert Telus, Poseł na Sejm RP

Ryszard Terlecki, Poseł na Sejm RP

Grzegorz Tobiszowski, Poseł na Sejm RP

Jan Warzecha, Poseł na Sejm RP

Witold Waszczykowski, Poseł na Sejm RP

Elżbieta Witek, Poseł na Sejm RP

Michał Wojtkiewicz, Poseł na Sejm RP

Grzegorz Woźniak, Poseł na Sejm RP

Anna Zalewska, Poseł na Sejm RP

Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP

Łukasz Zbonikowski, Poseł na Sejm RP

Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP

Maria Zuba, Poseł na Sejm RP

Wojciech Zubowski, Poseł na Sejm RP

Jerzy Żyżyński, Poseł na Sejm RP

Grzegorz Bierecki, Senator RP

Przemysław Błaszczyk, Senator RP

Henryk Cioch, Senator RP

Grzegorz Czelej, Senator RP

Dorota Czudowska, Senator RP

Wiesław Dobkowski, Senator RP

Mieczysław Gil, Senator RP

Stanisław Gogacz, Senator RP

Jan Maria Jackowski, Senator RP

Maciej Klima, Senator RP

Izabela Kloc, Senator RP

Maria Koc, Senator RP

Stanisław Kogut, Senator RP

Waldemar Kraska, Senator RP

Robert Mamątow, Senator RP

Marek Martynowski, Senator RP

Andrzej Matusiewicz, Senator RP

Andrzej Pająk, Senator RP

Bohdan Paszkowski, Senator RP

Bogdan Pęk, Senator RP

Zdzisław Pupa, Senator RP

Jarosław Rusiecki, Senator RP

Janina Sagatowska, Senator RP

Michał Seweryński, Senator RP

Wojciech Skurkiewicz, Senator RP

Krzysztof Słoń, Senator RP

Kazimierz Wiatr, Senator RP

Grzegorz Wojciechowski, Senator RP

Alicja Zając, Senator RP

Ryszard Czarnecki, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Andrzej Duda, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Anna Fotyga, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Beata Gosiewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Marek Gróbarczyk, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Dawid Jackiewicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Karol Karski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Zbigniew Kuźmiuk, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ryszard Legutko, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Stanisław Ożóg, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Bolesław Piecha, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Tomasz Poręba, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Kazimierz Ujazdowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Janusz Wojciechowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Kosma Złotowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Andrzej Dąbrowski, Poseł na Sejm RP

Andrzej Dera, Poseł na Sejm RP

Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP

Patryk Jaki, Poseł na Sejm RP

Beata Kempa, Poseł na Sejm RP

Arkadiusz Mularczyk, Poseł na Sejm RP

Krzysztof Popiołek, Poseł na Sejm RP

Józef Rojek, Poseł na Sejm RP

Andrzej Romanek, Poseł na Sejm RP

Edward Siarka, Poseł na Sejm RP

Tadeusz Woźniak, Poseł na Sejm RP

Jan Ziobro, Poseł na Sejm RP

Kazimierz Ziobro, Poseł na Sejm RP

Jarosław Żaczek, Poseł na Sejm RP

Jacek Żalek, Poseł na Sejm RP

Kazimierz Jaworski, Senator RP

prof. Zbigniew Wrzesiński, prezes Stronnictwa Pracy

prof. dr hab. Marek Czachor

prof. dr hab. Janusz Cieśliński

prof. dr hab. Piotr Czauderna

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Stowarzyszenie Solidarni 2010

prof.dr hab. Tadeusz Citko

prof.dr hab. Maciej Stasiak, UKSW

prof. dr hab. Jan Żaryn, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Anna Chodakowska

prof. Adam Glapiński

dr. Barbara Fedyszak-Radziejewska

prof. dr hab. inż. Józef Dańko, Kraków

prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner, Kraków

dr hab. inż. Adam Korytowski, prof.n. AGH, Kraków

prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, Kraków

mgr Cecylia Opiła, Kraków

prof. zw. dr hab. inż. Marek Szczerba, Kraków

dr hab. Andrzej Waśko, Kraków

dr hab. Wiesław Marek Woch, Kraków

Halina Rowicka

Michał Kulenty

dr Izabela Galicka

ks. Prof. Waldemar Gliński

Józef Orzeł

Ewa Dałkowska

Michał Lorenc

prof. dr hab. Janina Wiszniewska, PIG

dr hab. Janusz Czyż, KUL

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki, PAN

prof. dr hab. Andrzej Kochański, PAN

prof. dr hab. Jacek Modliński, PAN

prof. dr hab. Józef Medard Namysłowski, UW

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, UKSW

dr inż. Aleksander Jerzy Rostocki, PW

dr Janusz Sobieszczański, PW

prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, TNW, Przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

dr hab. inż. Michał Urbański, prof. ndzw. PW

dr hab. inż. Krzysztof Weiss

Wanda Zalewska-Zdun

Paweł Zdun

Krystyna Iglicka-Okólska, profesor, wiceprezes Polska Razem, rektor Uczelni Łazarskiego

Andrzej Cisek, działacz opozycji niepodległościowej, pisarz, wieloletni animator życia Polonii w Nowym Jorku

Danuta Cisek, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski

Tomasz Cisłowski, pisarz

prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Kraków

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, Kraków

prof. dr hab. Janusz Gołaś, Kraków

Paweł Piekarczyk, piosenkarz

Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”

Małgorzata Urbańczyk, ekonomistka, działaczka opozycji niepodległościowej

Ryszard Majdzik, działacz opozycji niepodległościowej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś, PAN

dr Paweł Bromski, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

dr inż. Irena Gronowska, PW

dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz

dr hab. Krzysztof Papis, PAN

prof. dr hab. Lucjan Piela, UW

dr Jan Rempała

dr Oliwia Zegrodzka-Stendel

Lech Feszler, Senator RP IV kadencji

Bożena Łanowy, przewodnicząca Ruchu Społecznego imieniem Lecha Kaczyńskiego w Jarosławiu

Marek Kucab, prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Jarosławiu

prof. Bogdan Chazan

Jolanta Gonta, Starosta Sochaczewski

Andrzej Kierzkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Sochaczewskiego

Sylwester Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miasta Sochaczew

Sławomir Karpiński, działacz opozycji antykomunistycznej, odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Prezes Stowarzyszenia „13 grudnia”

dr Jarosław Tałałaj, lekarz, specjalista chorób płuc, Białystok

dr Krystyna Śmietało, Uniwersytet w Białymstoku, Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, NSZZ „Solidarność”

dr Agata Wądołowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

dr Rafał Bukowski, lekarz weterynarii, radny Rady Powiatu Suwalskiego, gmina Przerośl

Maria Żeszko, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Białystok

Witold Kowalewski, Wicestarosta Suwalski

Grzegorz Mackiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego

Leszek Dec, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego

Ksiądz Prałat Stanisław Wysocki, Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej

Jan Stanisław Kap, wieloletni (1998-2014) burmistrz miasta Sejny

Jadwiga Mariola Szczypiń, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Jędrzej Ignacy Łucyk, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Barbara Czartoszewska, Związek Sybiraków, Augustów

Wojciech Straszyński, dziennikarz, artysta, Augustów

Barbara Kuklewicz, Koło Przyjaciół Sybiraków w Sejnach

Ksiądz Ryszard Halwa – red. naczelny miesięcznika „Moja Rodzina” oraz portalu Prawy.pl


ewastankiewicz.wordpress.com

Reklama

Możliwość komentowania ■■ MARSZ W OBRONIE DEMOKRACJI I WOLNOŚCI MEDIÓW została wyłączona

%d blogerów lubi to: