■■ Zablokowana lustracja sędziów?

Posted in ■ aktualności, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 2 kwietnia 2015

Trybunał Konstytucyjny już zdecydował

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie pozostawia złudzeń – procesy lustracyjne sędziów będą mogły zostać w prosty sposób zablokowane. Dziś TK wydał orzeczenie w tej sprawie. Według Trybunału sędziów (a także prokuratorów) lustrować będzie można dopiero po tym, jak zostanie im uchylony immunitet.

A o uchyleniu immunitetu decydują… sędziowie.

Ta decyzja oznacza, że sędziowie nadal będą składali oświadczenia lustracyjne, ale jeżeli nawet Instytut Pamięci Narodowej będzie miał podejrzenia, że są one niezgodne z prawą i tak musi się zwrócić do sądu o uchylenie immunitetu.

Choć w swoim orzeczeniu TK podkreśla potrzebę lustracji sędziów, zaznacza jednocześnie, że powinna być ona „zrównoważona odpowiednimi gwarancjami” zapewniającymi odpowiednie bezpieczeństwo zarówno sędziom jak i wymiarowi sprawiedliwości.

– 2 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach, czy immunitet sędziowski obejmuje odpowiedzialność za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 80 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim nie obejmuje odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, jest niezgodny z art. 181 konstytucji – czytamy w komunikacie Trybunału Konstytucyjnego.

Cała sprawa dotyczy wątpliwości związanych ze zgodnością z konstytucją art. 80 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych w treści nadanej mu przez orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zgodnie z nim bowiem, immunitet sędziowski obejmuje wyłącznie odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „choć odpowiedzialność sędziego za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego (czyli za tzw. kłamstwo lustracyjne) nie jest odpowiedzialnością karną sensu stricto, to jest ona do tej odpowiedzialności dalece podobna ze względu na swą dolegliwość i intensywność wkraczania w sferę dóbr osobistych jednostki”.

Trybunał Konstytucyjny zdecydował zatem, że również w postępowaniu lustracyjnym „w postępowaniu lustracyjnym przysługuje sędziemu – obok innych konstytucyjnych gwarancji – także gwarancja w formie immunitetu, o którym mowa w art. 181 konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne w składzie:
Piotr Tuleja – przewodniczący
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – sprawozdawca
Mirosław Granat (zgłosił zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia TK)
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres

niezalezna.pl
fot. Tomasz Adamowicz / Gazeta Polska

Reklama

Możliwość komentowania ■■ Zablokowana lustracja sędziów? została wyłączona

%d blogerów lubi to: