★☭ Z Mielca zniknął sowiecki pomnik

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ listy by Maciejewski Kazimierz on 30 listopada 2015

Kremlowskie media rozpętują nagonkę przeciwko Polsce (more…)

Możliwość komentowania ★☭ Z Mielca zniknął sowiecki pomnik została wyłączona

■■ Aleksander Ścios: TRZY KROKI

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 30 listopada 2015

Za jedną z najważniejszych inicjatyw nowego rządu uważam zapowiedź przeprowadzenia „głębokich zmian” w mediach publicznych.

Przygotowywana obecnie ustawa medialna ma trafić do Sejmu na przełomie roku. Zasadnicze zmiany będą dotyczyły nowego systemu wyboru władz mediów publicznych, powołania Rady Mediów Narodowych oraz wprowadzenia  powszechnej opłaty audiowizualnej, która zastąpi obecny abonament. Wybór dyrektorów i redaktorów naczelnych będzie należał do Rady, a główny nacisk ma zostać położony na „odbudowę funkcji edukacyjnej i misyjnej”.

Nazwanie tej inicjatywy „zmianami”, nie odpowiada jednak rzeczywistości. Jeśli ludziom nowego rządu nie zabraknie odwagi i determinacji, musimy mówić o stworzeniu mediów publicznych od podstaw. W tym wypadku nie jest to kwestią języka i nomenklatury.

Przez osiem lat reżim PO-PSL dokonał bowiem konsekwentnej likwidacji tych mediów. Wprawdzie w III RP nigdy nie spełniały one roli służebnej wobec społeczeństwa, to w latach 2008-2015 doszło do zniszczenia nawet tej namiastki misji publicznej. Powstała całkowicie nowa instytucja propagandowa, zbudowana na wzór  peerelowskiego radia i telewizji. Nie ma potrzeby udawać, że szefowie i pracownicy tej instytucji wykonywali jakąkolwiek misję publiczną, ani przypisywać im cech cywilizowanego dziennikarstwa. Mieliśmy do czynienia z organem propagandowym i funkcjonariuszami, działającymi na rzecz zachowania „zdobyczy” reżimu. Przekaz tych ośrodków – w warstwie informacyjnej i publicystycznej, został sprowadzony do nachalnej indoktrynacji, oparty na kłamstwie, manipulacji i dezinformacji.

Jeśli rząd PiS-u przyjmie taką diagnozę, nie można mówić o „zmianach” i „reformie”. Powodzenie akcji zależy tu od wstępnej kwalifikacji zjawiska i zastosowania narzędzi adekwatnych do potrzeb. Dlatego zakładam, że działania wiceministra Krzysztofa Czabańskiego – pełnomocnika rządu ds. przygotowania reformy publicznej radiofonii i telewizji, będą w pierwszej kolejności zmierzały do przeprowadzenia personalnych „czystek” i konsekwentnego pozbycia się funkcjonariuszy propagandy. Bez przeprowadzenia tej dezynfekcji, nie ma mowy o odbudowie mediów publicznych.

Nie ma też najmniejszych powodów, by pospolici oszuści i propagandyści nadal pracowali w instytucji utrzymywanej z naszych pieniędzy i korzystali z miana dziennikarzy. Pozostawienie takich osób, będzie widoczną i rażącą oznaką ignorowania interesu publicznego i dowodem fikcyjności projektu medialnego PiS. Wartość „warsztatu dziennikarskiego” ludzi pracujących w TVP i PR, w niczym nie odbiega od normy peerelowskiej. Prekursorzy służyli „partii i socjalizmowi”, ci zaś służą triumwiratowi III RP” i mitologii  okrągłego stołu. Nie można popełniać tych samych błędów i wzorem fałszywej „transformacji ustrojowej” tworzyć mediów publicznych na starych, komunistycznych złogach. Nie udało się to w latach 90., nie uda się obecnie. Tylko „opcja zerowa” i zdecydowane wyrzucenie propagandystów daje szansę na odbudowę przekazu.

Nowa ustawa medialna i próba rekonstrukcji mediów publicznych to zaledwie fragment działań, jakie należy podjąć. Trzeba pamiętać, że rząd PiS –u nie ma żadnych narzędzi legislacyjnych, by ograniczyć lub zablokować aktywność prywatnych ośrodków propagandy.

O roli tych spółek w systemie władzy III RP, decyduje ich geneza.

W wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” w roku 2007, Antoni Macierewicz przedstawiając ustalenia Raportu z Weryfikacji WSI stwierdził m.in. -“Raport ujawnia nowe fakty i zeznania, które opisują mechanizm powstawania koncernu medialnego ITI, pokazują, jak był w to zaangażowany Zarząd II Sztabu Generalnego, czyli wywiad komunistyczny”. Ówczesny szef SKW powoływał się przy tym na zeznania Grzegorza Żemka złożone przed Sądem Okręgowym w Warszawie, podczas procesu FOZZ, z których wynikało, iż  „firma należąca do Jana Wejcherta, ulokowana w Irlandii, której nazwę zmieniono później na I.T.I. (…)finansowała się z kredytów banku handlowego International w Luksemburgu”. Żemek zeznawał –„Zapytałem służb wojskowych czy mogę podjąć kontakt z Wejchertem. Otrzymałem wówczas informację, że on już współpracuje ze służbami wojskowymi, więc będzie to proste.” Protokół zeznań został zamieszczony w Raporcie z Weryfikacji WSI, jako aneks nr.9. Z Raportu wynika, że „wywiad wojskowy PRL  podejmował też wysiłki powołania firmy telewizyjnej. Pierwotnie zamierzonym celem tych działań miało być ułatwienie plasowania agentury na zachodzie. Tak tłumaczył swoje działanie Grzegorz Żemek, który na zlecenie wywiadu miał podjąć w tej sprawie rozmowy z firmą ITI i reprezentującymi ją Janem Wejchertem i Mariuszem Walterem.”

Od chwili powstania, dwie telewizje prywatne – TVN i Polsat oraz powiązane z nimi spółki medialne, są jednymi z najważniejszych przekaźników propagandy III RP. W ostatnich ośmiu latach, spółki utworzone przez Waltera, Wejcherta i Solorza usilnie wspierały działalność reżimu PO-PSL i przyjęły rolę wiodących „tub propagandowych”.

Ze względu na „preferencje informacyjne” oraz „skazę pierworodną” – genezę tych spółek, nie sposób uważać ich za rzetelne i profesjonalne media.

Jeśli nowy rząd myśli poważnie nad zbudowaniem mediów publicznych i odkłamaniem przekazu medialnego, musi też znaleźć sposób na ograniczenie oddziaływania prywatnych nadawców i obcych koncernów wydawniczych. Błędne jest przeświadczenie, jakoby takie działania podważały pluralizm informacyjny lub godziły w niezależne dziennikarstwo. Te wartości są całkowicie nieznane pracownikom spółek medialnych i dawno zostały podporządkowane interesom establishmentu III RP lub interesom obcych mocarstw.

Najprostszym i powszechnie dostępnym narzędziem, byłby całkowity bojkot ich przekazu. Ośrodkom tym należy odebrać widzów i czytelników, skazać je na marginalizację i finansowe „zagłodzenie”.

Krok pierwszy – polegałyby na wycofaniu wszelkich reklam i ogłoszeń spółek Skarbu Państwa i instytucji rządowych oraz zaprzestaniu prenumerowania gazet i wydawnictw rozpowszechnianych przez prywatne spółki handlowe, typu Agora czy Axel Springer. Żadne kampanie reklamowe i informacyjne nie mogą odbywać się za pośrednictwem takich ośrodków. Jest to krok łatwy, zależny od decyzji poszczególnych ministrów i instytucji nadzorowanych przez państwo.

Krok drugi – to odmowa uczestnictwa przedstawicieli rządu i wyższych urzędników państwowych w audycjach i programach telewizyjnych oraz brak zgody na udzielanie wywiadów i wypowiedzi rozgłośniom i gazetom wydawanym przez obce koncerny. Nie ma żadnych powodów, by premier lub jej ministrowie zabiegali o uwagę wrogich, niechętnych Polakom mediów. Nie znajduję też żadnego argumentu, który usprawiedliwiałby udział polityków PiS w seansach organizowanych przez te ośrodki. Nie jest takim argumentem stwierdzenie, że programy te są oglądane przez miliony Polaków. Przeciwnie – taka przesłanka powinna skłaniać do sformułowania dobitnego przekazu i zaakcentowania, że medialny ostracyzm podyktowany jest sprzeciwem wobec kłamstwa i troską o stan świadomość polskiego społeczeństwa. Póki politycy PiS będą brylowali w TVN-ach i Polsatach, nikt nie przekona Polaków, że oglądanie tych telewizji uwłacza istotom rozumnym i nie przysparza wiedzy o rzeczywistości III RP. Tylko osobisty przykład i manifestacja postawy bojkotu, mogą wpłynąć na zmianę indywidualnych preferencji i skłonić Polaków do naśladownictwa. Ośrodki te, pozbawione udziału czołowych postaci życia politycznego i odcięte od dostępu do informacji, zostaną skazane na marginalizację. Nietrudno zrozumieć, że programy publicystyczne i informacyjne, w których wystąpią wyłącznie przedstawiciele PO-PSL-SLD, nie przyciągną widzów i nie będą uznawane za wiarygodne. Ponieważ znaczenie tych ośrodków wynika ze wskaźnika tzw. oglądalności, już kilkumiesięczny bojkot może okazać się zabójczy dla największych stacji telewizyjnych i radiowych.

Krok trzeci – to zaprzestanie nagłaśniania, rezonowania i propagowania treści prezentowanych w tych mediach oraz odmowa prowadzenia jakichkolwiek polemik i dyskusji z pracownikami prywatnych spółek medialnych. W tym procederze przodują dziś media zwane „wolnymi” i „niezależnymi”. Po upadku reżimu PO-PSL to one są głównym przekaźnikiem propagandy i nagłaśniają niemal każdy produkt TVN-u, GW czy Polsatu. Dość otworzyć portal internetowy braci Karnowskich lub nieopatrznie wejść na stronę niezalezna.pl., by dowidzieć się – co powiedział Michnik, jak chrząknął Żakowski lub co porabia T. Lis. Przeświadczenie, że są to informacje cenne, a ich nagłaśnianie jest formą walki z propagandą, jest wyrazem zabobonów i środowiskowych kompleksów. Podobnie, jak wiara, że nie ulega dezinformacji ten, kto staje się jej rezonatorem. Czytelnicy i odbiorcy „wolnych mediów” mają prawo żądać zaprzestania tych gorszących praktyk i oczyszczenia witryn „wolnych mediów” z fizjonomii reżimowych graczy i z wypowiedzi funkcjonariuszy propagandy. Po ośmiu latach przymusu i dyktatu medialnych terrorystów, mamy prawo uwolnić się od ich obecności. Póki będą istniały takie praktyki, a na „niezależnych” łamach będzie prowadzona polemika z tezami zawodowych łgarzy, nie tylko nie ma szans na autonomię przekazu i pokonanie przeciwnika, ale nie sposób marzyć o stworzeniu prawdziwie wolnych mediów. Tam, gdzie aktywność dziennikarska odbywa się wyłącznie w kontrakcji do tzw. mainstreamu i polega na podglądactwie i naśladownictwie, nie ma miejsca ma obszary wolnej myśli i samodzielną wizję rzeczywistości.

Przejście tych trzech kroków jest realne i łatwe. Nie wymaga żadnych nakładów finansowych, ustaw i regulacji prawnych. Wymaga natomiast woli politycznej, determinacji i odrobiny zdrowego rozsądku. Trzeba odważnie powiedzieć Polakom – dlaczego tak robimy i dlaczego wzywamy do bojkotu. Trzeba racjonalnie uzasadnić ten wybór i nie bać się medialnego jazgotu. Jest to forma protestu praktykowana w cywilizowanym świecie, oparta na mechanizmach ekonomicznych i społecznych. Identyczne rozwiązania proponowałem przed czterema laty. Gdyby ten czas nie został stracony na roztrząsanie medialnego ścieku, mielibyśmy już fundamenty wolnych mediów.

Polski rząd i społeczeństwo nie mają interesu we wspieraniu obcych agend medialnych i uleganiu dyktatowi spółek prawa handlowego. Jeśli chcą one nadal istnieć, muszą respektować polskie powinności i służyć sprawom Polaków. Jeśli odmawiają takiej służby – nie ma dla nich miejsca w społeczności ludzi wolnych. Jedynym medium, któremu Polacy mogliby zaufać, winny być narodowe media publiczne. Trzeba je stworzyć od podstaw i obdarzyć monopolem informacyjnym.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości słusznie podkreślają, że dysponują dziś mandatem społecznym do przeprowadzenia głębokich zmian w III RP. Domaga się tego ponad 5 milionów Polaków, którzy oddali swój głos na partię Jarosława Kaczyńskiego. Reprezentują oni potencjał, który trzeba docenić i wykorzystać. Po „drugiej stronie” – mamy garstkę politycznych frustratów, funkcjonariuszy propagandy i twardogłowych typów, złączonych strachem i nienawiścią.  Ten bilans powinien wyzwalać odwagę i determinację.

Nie wyobrażam sobie, by można było dokonać dobrych zmian, bez stworzenia od podstaw mediów publicznych i odebrania wpływów prywatnym ośrodkom propagandy. Są one głównym „hamulcowym” polskich aspiracji i od ćwierćwiecza reprezentują najbardziej regresywne i wrogie Polakom środowiska.

Aleksander Ścios • bezdekretu.blogspot.de
fot. twitter

Reklama

Możliwość komentowania ■■ Aleksander Ścios: TRZY KROKI została wyłączona

■■ Kaczyński wyprowadzi kilkanaście ciosów obuchem i nastanie cisza

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 29 listopada 2015

Scenariusz Kaczor rozpisał perfekcyjnie, na pierwszy rzut poszły najtrudniejsze i ciężkie wizerunkowo kwestie, które trzeba zakończyć błyskawicznie … (more…)

Możliwość komentowania ■■ Kaczyński wyprowadzi kilkanaście ciosów obuchem i nastanie cisza została wyłączona

■■ Kto za mnie myśli?

Posted in ■ aktualności, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 28 listopada 2015

Samodzielność myślenia politycznego jest rzadkością. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Kto za mnie myśli? została wyłączona

■■ Andrzej Duda w Chinach ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ relacje by Maciejewski Kazimierz on 28 listopada 2015

Komunistyczne media rzetelniejsze od polskojęzycznych dziennikarzy (more…)

Możliwość komentowania ■■ Andrzej Duda w Chinach ■■ została wyłączona

■■ Salon wychodzi na ulice

Posted in ■ aktualności, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 28 listopada 2015

Z pewnością wielu Polaków ucieszą zapowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz PSL, że oto wyjdą na ulicę „organizować Majdan”. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Salon wychodzi na ulice została wyłączona

■■ Kilka pytań do obozu ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 28 listopada 2015

Pytania moje kieruję do obozu, dla którego najstraszliwszym Kaczorem jest Kaczor (more…)

Możliwość komentowania ■■ Kilka pytań do obozu ■■ została wyłączona

■■ Kierowniku Tusk szykuj się, szeryf Jarek Kaczyński doprowadzi cię przed sąd!

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 28 listopada 2015

Znów się dobrze bawię czytając i słuchając autorów spektaklu dla maluczkich. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Kierowniku Tusk szykuj się, szeryf Jarek Kaczyński doprowadzi cię przed sąd! została wyłączona

■■ U Niemców powstaje drugi obieg medialny

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 28 listopada 2015

Mają dość reżimowych propagandystów (more…)

Możliwość komentowania ■■ U Niemców powstaje drugi obieg medialny została wyłączona

■■ Wywiad prezydenta Andrzeja Dudy dla chińskiej telewizji CCT

Posted in ■ aktualności, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 28 listopada 2015

Tego nie zobaczysz w polskiej telewizji … (more…)

Możliwość komentowania ■■ Wywiad prezydenta Andrzeja Dudy dla chińskiej telewizji CCT została wyłączona

■■ Szczyt w Chinach początkiem końca Europy jaką znamy ? ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 27 listopada 2015

Czy Państwom Europy Środkowo-Wschodniej na czele z Dudą i Orbanem uda się stworzyć przeciwwagę dla upadającej moralnie oraz przede wszystkim gospodarczo Unii Europejskiej i Rosji ? (more…)

Możliwość komentowania ■■ Szczyt w Chinach początkiem końca Europy jaką znamy ? ■■ została wyłączona

■■ Andrzej Gwiazda o wściekłym ataku salonu

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ wywiady, Gwiazda Andrzej by Maciejewski Kazimierz on 27 listopada 2015

To, co polskie dla wielu jest niebezpieczne (more…)

Możliwość komentowania ■■ Andrzej Gwiazda o wściekłym ataku salonu została wyłączona

■■ Ach ten straszny PiS

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 27 listopada 2015

A tak już w Polsce było dobrze, jeszcze niedawno, przed wyborami demokracja kwitła w najlepsze, a od dobrobytu narodowi, aż się w głowach mieszało. I komu to przeszkadzało? (more…)

Możliwość komentowania ■■ Ach ten straszny PiS została wyłączona

■■ Spokojnie, to tylko rewolucja

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 27 listopada 2015

Dowodem, że sprawy w Polsce podążają szybko we właściwym kierunku, jest skowyt dobiegający z kręgów tzw. mainstreamu.

Jęczą „dyżurne autorytety”, ujadają cyngle z psiarni Michnika, bolesne wycie w różnych tonacjach dobiega z czołowych mediów elektronicznych. Efekt jest odwrotny do zamierzonego – reformatorska determinacja rządu rośnie. Rośnie też poparcie społeczne dla „oszołomów, warchołów, kaczystów i faszystów”. Skądinąd wspomniany jazgot (myślę, że na dłuższą metę nieskuteczny) ma racjonalne podstawy. Są powody, żeby koryfeusze Układu mieli się czego obawiać. Wprawdzie jak twierdzi prezes Kaczyński, odwetu nie będzie, ale „ spisane zostały słowa i uczynki”, więc sądy powszechne będą miały sporo roboty. W dodatku znikąd nadziei. Żadne zaklęcia nie pomogą i horror dobrej zmiany będzie trwać. To nie lata 2005–2007 z „trudną koalicją” i wielką bezbronnością wobec mediów kontrolowanych przez przeciwnika.

Przed PiS co najmniej czteroletnie rządy, nieźle rysujące się perspektywy współpracy w naszym regionie Międzymorza, a także kłopoty władz Unii, która nie bardzo może zajmować się naszym barakiem, szykując na swoich pokojach legowiska dla imigrantów i nie wiedząc, w którym miejscu wybuchnie bomba.

W dodatku zjednoczony obóz prawicy odrobił zadane przez historię lekcje, nie zmarnował lat czyśćcowych, przejął władzę, dysponując kadrami i programami, a w strefie wolnego słowa zgromadził wystarczającą liczbę wspaniałych ludzi, mogących być nadzieją przyszłych Mediów Narodowych.

Teraz wystarczy tylko spokój, konsekwencja i utrzymanie tempa. Jeśli w trzy miesiące uchwycone zostaną wszystkie przyczółki, Rzeczpospolita Czwarta z Plusem stanie się nieodwracalnym bytem.

A że będą rzucane kłody pod nogi, sypany piasek w tryby, nie zabraknie jadu, śliny i żółci (o innych wydzielinach nie wspomnę), należy jedynie współczuć przeciwnikom.

Nawet komuniści w 1989 r. byli cwańsi. I nie mówię o magdalenkowej górze. Na dole (niezależnie od prawdziwych intencji) czekała „solidaruchów” „życzliwość, chęć współpracy, kooptacji”. Twardy opór, niezależnie od okrągłostołowych ustaleń, spowodowałby natychmiastową anihilację „czerwonych”, a stawka na przeczekanie stwarzała szanse…

Nie trzeba było tak długo czekać. Stąd pewne zdziwienie ogłoszeniem wojny totalnej, której wygrać się nie da, zamiast ogłosić rozejm i przejść do działań partyzanckich, w oczekiwaniu na zmianę koniunktury, napięcia w obozie zwycięzców lub kolejne wybory.

Ale widocznie (jak w bajeczce o skorpionie-samobójcy) PO taki ma już charakter.

Marcin Wolski • Gazeta Polska
niezalezna.pl, rys. Witek Skonieczny / facebook

Możliwość komentowania ■■ Spokojnie, to tylko rewolucja została wyłączona

■■ Jarosław Kaczyński demaskuje obłudę Platformy ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 27 listopada 2015

„Ustawa PO doprowadziła do mieszania się dwóch porządków. To było sprzeczne z Konstytucją i tego nie można tolerować” (more…)

Możliwość komentowania ■■ Jarosław Kaczyński demaskuje obłudę Platformy ■■ została wyłączona

■■ Szef Instytutu JP2 był zarejestrowany jako TW

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 27 listopada 2015

Dyrektor Instytutu Papieża Jan Pawła II ks. Zdzisław Struzik był zarejestrowany przez SB jako TW „Sternik”. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Szef Instytutu JP2 był zarejestrowany jako TW została wyłączona

✈■ Witold Waszczykowski zapowiada skierowanie sprawy 10/04 do trybunałów międzynarodowych

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 27 listopada 2015

„Utrzymywanie tego wraku, już prawie szósty rok, nosi znamiona zagarnięcia polskiego mienia” (more…)

Możliwość komentowania ✈■ Witold Waszczykowski zapowiada skierowanie sprawy 10/04 do trybunałów międzynarodowych została wyłączona

■■ JAZGOT ANTYPOLSKICH HIEN

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 26 listopada 2015

zamach na TK wymagał reakcji … (more…)

Możliwość komentowania ■■ JAZGOT ANTYPOLSKICH HIEN została wyłączona

■■ Kornel Morawiecki: Prawo, jeśli nie służy narodowi, jest bezprawiem

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 26 listopada 2015

Kornel Morawiecki krótko skomentował dyskusję w Sejmie: „Prawo zaburza dobro narodu. Prawo ma służyć narodowi. Jeśli nie służy – to bezprawie”. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Kornel Morawiecki: Prawo, jeśli nie służy narodowi, jest bezprawiem została wyłączona

■■ Sejm podjął decyzję ws. wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 26 listopada 2015

Bez polityków Platformy Obywatelskiej Sejm przyjął uchwały dotyczące stwierdzenia braku mocy prawnej wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Taka decyzja posłów otwiera drogę do ponownego przeprowadzenia procedury wyboru. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Sejm podjął decyzję ws. wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego została wyłączona

■■ Prezes PiS o zamieszaniu wokół TK

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 26 listopada 2015

Chodziło o utrzymanie w Polsce stosunków, niegdyś określanych jako postkomunizm (more…)

Możliwość komentowania ■■ Prezes PiS o zamieszaniu wokół TK została wyłączona

■■ Prezydent Andrzej Duda o TK

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 26 listopada 2015

Rozgrywka polityczna, którą zaczęła PO. Chcieli zawłaszczyć Trybunał (more…)

Możliwość komentowania ■■ Prezydent Andrzej Duda o TK została wyłączona

■■ Witold Gadowski: Dziennikarz służalczy to najbardziej żałosna kreatura

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 26 listopada 2015

… tu mamy do czynienia ze złodziejami sumień … (more…)

Możliwość komentowania ■■ Witold Gadowski: Dziennikarz służalczy to najbardziej żałosna kreatura została wyłączona

■■ Tomasz Arabski odwołany ze stanowiska ambasadora

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 26 listopada 2015

Minister spraw zagranicznych odwołał Tomasza Arabskiego ze stanowiska ambasadora w Hiszpanii. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Tomasz Arabski odwołany ze stanowiska ambasadora została wyłączona

■■ Prawica i zagranica

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 25 listopada 2015

Mamy nowy rząd, więc nowy rządzie, do roboty! (more…)

Możliwość komentowania ■■ Prawica i zagranica została wyłączona

■■ LIST GRZEGORZA BRAUNA DO PREZYDENTA RP …

Posted in ■ aktualności, ■ listy, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 25 listopada 2015

Możliwość komentowania ■■ LIST GRZEGORZA BRAUNA DO PREZYDENTA RP … została wyłączona

■■ „Od początku było sterowane, a jak Wałęsę dostarczyli”… ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 25 listopada 2015

Jak dwaj funkcjonariusze WSI rozmawiali o dostarczeniu Wałęsy motorówką na strajk w 1980 (more…)

Możliwość komentowania ■■ „Od początku było sterowane, a jak Wałęsę dostarczyli”… ■■ została wyłączona

■■ Elżbieta Witek: biorąc pod uwagę Smoleńsk czy stan państwa, Trybunał Stanu dla Donalda Tuska byłby dobrą sprawą

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 25 listopada 2015

Rzecznik PiS uważa, że Donald Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Elżbieta Witek: biorąc pod uwagę Smoleńsk czy stan państwa, Trybunał Stanu dla Donalda Tuska byłby dobrą sprawą została wyłączona

★☭ Bój pod Pieniężnem z prokuraturą w tle

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 24 listopada 2015
Braniewska Prokuratura w osobie prokurator Weroniki Olender wsławiła się dość kontrowersyjnym – że tak to delikatnie ujmiemy – podejściem do osób, które były przeciwne istnieniu w przestrzeni publicznej pomnika kata żołnierzy AK, Iwana Czerniachowskiego.

(more…)

Możliwość komentowania ★☭ Bój pod Pieniężnem z prokuraturą w tle została wyłączona

✈■ Strona zespołu Laska już zlikwidowana!

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 24 listopada 2015

Cała propagandowa praca zespołu Macieja Laska na marne! (more…)

Możliwość komentowania ✈■ Strona zespołu Laska już zlikwidowana! została wyłączona

■■ O różnicach zasadniczych i pospolitej głupocie

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 24 listopada 2015

Jeśli macie się ich bać, bójcie się lepiej własnego cienia. (more…)

Możliwość komentowania ■■ O różnicach zasadniczych i pospolitej głupocie została wyłączona

■■ Krzysztof Wyszkowski o „Komitecie Obrony Demokracji”

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ wywiady, Wyszkowski Krzysztof by Maciejewski Kazimierz on 24 listopada 2015

„To Urbanizacja Polski, to kpienie z historii kraju”. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Krzysztof Wyszkowski o „Komitecie Obrony Demokracji” została wyłączona

■■ Płacz przepędzonych złodziei

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 24 listopada 2015

… społeczeństwo przepędziło złodziei i niezależnie od tego co się stanie zdefiniowano złodziejstwo, jako problem społeczny. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Płacz przepędzonych złodziei została wyłączona

■■ Dlaczego potrzebuję Narodowego Trybunału Sprawiedliwości

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 24 listopada 2015

A jak tego, moi Wybrańcy dokonają, to już do Nich należy. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Dlaczego potrzebuję Narodowego Trybunału Sprawiedliwości została wyłączona

■■ AMOK PO UŁASKAWIENIU MARIUSZA KAMIŃSKIEGO ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 23 listopada 2015
To, że salon odchodzącej w niebyt III RP wyczerpał już resztki swych możliwości, było wiadome w pierwszym dniu po wygranej PiS-u. Jednak chyba mało kto przewidywał, że koniec tego salonu i wyprodukowanej w ostatnich latach elity zakończy się we wtorkowy wieczór na kilkanaście godzin przed expose nowej premier Beaty Szydło.

(more…)

Możliwość komentowania ■■ AMOK PO UŁASKAWIENIU MARIUSZA KAMIŃSKIEGO ■■ została wyłączona

■■ 141 rosyjskich nalotów w Syrii, uderzono w 472 cele

Posted in ■ aktualności, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 23 listopada 2015

Rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły przez weekend 141 nalotów w Syrii i uderzyły w 472 „cele terrorystów” – poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji, na które powołuje się agencja RIA-Nowosti. (more…)

Możliwość komentowania ■■ 141 rosyjskich nalotów w Syrii, uderzono w 472 cele została wyłączona

■■ Głupawka ogarnęła salony III RP

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 23 listopada 2015

Paranoja ze strony dotychczasowych właścicieli III RP sięga zenitu. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Głupawka ogarnęła salony III RP została wyłączona

■■ Sprawdź, czy nie zostałeś ORMOWCEM MIMO WOLI

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 23 listopada 2015

… bo potem Cię pokątnie zapiszą także do UB – i będziesz się długo tłumaczył… (more…)

Możliwość komentowania ■■ Sprawdź, czy nie zostałeś ORMOWCEM MIMO WOLI została wyłączona

■■ „Merkel musi odejść” !

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 23 listopada 2015

Podczas minuty ciszy kibice w Niemczech skandowali – „Merkel musi odejść” (more…)

Możliwość komentowania ■■ „Merkel musi odejść” ! została wyłączona

† Tadeusz Kazimierz Żabczyński (1954-2015)

Posted in ■ aktualności, ■ historia by Maciejewski Kazimierz on 22 listopada 2015
22 listopada 2015 zmarł Tadeusz Kazimierz Żabczyński, działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, osoba zasłużona dla powstania i działalności opozycji demokratycznej.

(more…)

Możliwość komentowania † Tadeusz Kazimierz Żabczyński (1954-2015) została wyłączona

■■ Gdzie byłeś Senatorze Rulewski, jak nad Polską zapadała czarna noc? ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 22 listopada 2015

Gdzie byłeś Senatorze Rulewski … (more…)

Możliwość komentowania ■■ Gdzie byłeś Senatorze Rulewski, jak nad Polską zapadała czarna noc? ■■ została wyłączona

■■ PO szykowało zamach stanu!

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ listy by Maciejewski Kazimierz on 22 listopada 2015

Trybunał Konstytucyjny miał usunąć Prezydenta! (more…)

Możliwość komentowania ■■ PO szykowało zamach stanu! została wyłączona

■■ Prezydent leci do Chin

Posted in ■ aktualności, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 22 listopada 2015

Andrzej Duda spędzi tam pięć dni i weźmie udział w szczycie Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny.

W dniach 22 – 27 listopada 2015 roku (niedziela-piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę państwową w Chińskiej Republice Ludowej, podczas której weźmie udział w szczycie Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny.

Poniżej ramowy program wizyty:

Poniedziałek, 23 listopada
Szanghaj – Otwarcie przez Prezydenta RP Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego, w tym konferencja prasowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Spotkanie Prezydenta RP z Merem Szanghaju Yang Xiong Hotel Hengsham Picardie.

Wtorek, 24 listopada
Suzhou – spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Premierem ChRL Li Keqiang.
Udział Prezydenta RP Andrzeja Dudy w inauguracji Szczytu Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin oraz Forum Gospodarczego 16 + 1 Wystąpienie Prezydenta RP (Centrum Taihu w Suzhou).

Środa, 25 listopada
Pekin – Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping (Wielki Pałac Ludowy).
Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping.
Podpisanie dokumentów w obecności Prezydenta RP i Przewodniczącego ChRL.

Czwartek, 26 listopada
Pekin – Zwiedzanie Muru Chińskiego oraz wypowiedź Prezydenta RP dla mediów.
Spotkanie Prezydenta RP z Przewodniczącym Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej Zhang Dejiang (Wielki Pałac Ludowy).
Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Polakami mieszkającymi w Chinach – Wystąpienie Prezydenta RP (Ambasada RP w Pekinie).
Udział Prezydenta RP Andrzeja Dudy w koncercie laureata XVII Konkursu Chopinowskiego (Pekińska Sala Koncertowa).

prezydent.pl, wpolityce.pl
fot. Profil Andrzeja Dudy na FB

Możliwość komentowania ■■ Prezydent leci do Chin została wyłączona

■■ Niemiecka gazeta popiera Witolda Waszczykowskiego

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 22 listopada 2015

„Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (FAS) broni ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, krytykowanego przez niemieckie media za propozycję utworzenia z syryjskich uchodźców oddziałów do walki z Państwem Islamskim. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Niemiecka gazeta popiera Witolda Waszczykowskiego została wyłączona

■■ Zwolnienie Jana Burego wskazuje, że zarzucana mu korupcja musi być poważna

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 21 listopada 2015

Pewnie ponad milion złotych, bo powyżej miliona nie wsadzają (more…)

Możliwość komentowania ■■ Zwolnienie Jana Burego wskazuje, że zarzucana mu korupcja musi być poważna została wyłączona

■■ ŚMIERĆ EUROPY POD RZĄDAMI LEWACTWA

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 21 listopada 2015

Jedyny ratunek dla Europy to powrót do chrześcijańskich korzeni, powrót do nauczania w szkołach miłości do własnej ojczyzny. Kiedy do nas strzelają z kałasznikowów, nie obronimy się wymachiwaniem flagami z pustym hasłem „Wolność, równość, braterstwo”. (more…)

Możliwość komentowania ■■ ŚMIERĆ EUROPY POD RZĄDAMI LEWACTWA została wyłączona

■■ Wycie i skowyt

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 21 listopada 2015

Wyją i skowyczą tylko dla siebie … (more…)

Możliwość komentowania ■■ Wycie i skowyt została wyłączona

■■ ONZ wzywa do walki z Państwem Islamskim

Posted in ■ aktualności, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 21 listopada 2015

Rada Bezpieczeństwa wezwała państwa członkowskie ONZ do przyłączenia się do walki z Państwem Islamskim na terytorium Syrii i Iraku oraz wzmożenie wysiłków, które mogą zapobiec kolejnym atakom tego ugrupowania. (more…)

Możliwość komentowania ■■ ONZ wzywa do walki z Państwem Islamskim została wyłączona

■■ Lodowata atmosfera wśród koalicjantów w niemieckim rządzie

Posted in ■ aktualności, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 21 listopada 2015

Merkel tonie, ale idzie w zaparte i odrzuca postulat CSU ograniczenia liczby uchodźców. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Lodowata atmosfera wśród koalicjantów w niemieckim rządzie została wyłączona

■■ Koniec „złotych spadochronów”

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 21 listopada 2015

Klub poselski Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt ustawy poważnie ograniczający istnienie tzw. złotych spadochronów w jakie z reguły wyposażani byli członkowie zarządów, a często i inni managerowie zatrudnieni w spółkach Skarbu Państwa. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Koniec „złotych spadochronów” została wyłączona

■■ Plan zmian w służbach opracowywany od kilku lat

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 21 listopada 2015

szczegóły – WIDEO (more…)

Możliwość komentowania ■■ Plan zmian w służbach opracowywany od kilku lat została wyłączona

✈■ Wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej jest najwyższym wyzwaniem i honorem Wojska Polskiego i państwa polskiego

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 20 listopada 2015

Ważne słowa ministra Antoniego Macierewicza (more…)

Możliwość komentowania ✈■ Wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej jest najwyższym wyzwaniem i honorem Wojska Polskiego i państwa polskiego została wyłączona

■■ PROTESTY ZAKAZANE

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 20 listopada 2015

Rodzina Kołakowskich odwołała się od wyroku skazującego na grzywnę za blokowanie manifestacji środowisk homoseksualnych. (more…)

Możliwość komentowania ■■ PROTESTY ZAKAZANE została wyłączona

■■ Stanisław Karczewski: Uzdrowiliśmy sytuację

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 20 listopada 2015

Senatorowie PO przyznali, że popełnili błąd, że stworzyli niekonstytucyjną ustawę. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Stanisław Karczewski: Uzdrowiliśmy sytuację została wyłączona

■■ Kombatanci murem za prezydentem Dudą

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 20 listopada 2015

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu popiera decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i 3 byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Kombatanci murem za prezydentem Dudą została wyłączona

■■ To oni pokierują służbami wojskowymi

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 20 listopada 2015

Potwierdzają się informacje portalu niezalezna.pl dotyczące kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. (more…)

Możliwość komentowania ■■ To oni pokierują służbami wojskowymi została wyłączona

■■ RUCH KONTROLI WYBORÓW: Nie niszczyć dokumentów!

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ listy, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 20 listopada 2015

BARDZO WAŻNY APEL STOWARZYSZENIA RKW !!! (more…)

Możliwość komentowania ■■ RUCH KONTROLI WYBORÓW: Nie niszczyć dokumentów! została wyłączona

■■ Pełny raport podsumowujący szokujące działania kancelarii Bronisława Komorowskiego

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 20 listopada 2015

Oficjalny raport Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy potwierdza doniesienia o nadużyciach i defraudacjach popełnianych przez Bronisława Komorowskiego. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Pełny raport podsumowujący szokujące działania kancelarii Bronisława Komorowskiego została wyłączona

■■ Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 19 listopada 2015

Nie obchodzą nas partie lub te czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski-polskiej. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę została wyłączona

■■ Nie warto przytulać do serca stada hien i wyciągać ręki do zgody, w kierunku ciągle nienasyconego krokodyla

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 19 listopada 2015

Expose premier Beaty Szydło, choć niezwykle przyjazne, otwarte i konstruktywne spotkało się ze strony opozycji, zwłaszcza PO i Nowoczesnej z arogancją, grubiaństwem i bezmyślnym atakiem i to na poziomie intelektualnym z gorszych czasów byłej premier Ewy Kopacz i niedysponowanego „Miśka”. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Nie warto przytulać do serca stada hien i wyciągać ręki do zgody, w kierunku ciągle nienasyconego krokodyla została wyłączona