■■ IPN odtajnia akta Komisji Ciemniewskiego

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 1 grudnia 2015

Donosy TW „Bolka” wyjdą na światło dzienne?

IPN podjął decyzję, która może okazać się przełomowa dla badaczy najnowszej historii Polski!

Instytut odtajnił akta tzw. Komisji Ciemniewskiego,
powołanej po słynnej nocy teczek w 1992 roku.

W aktach miały znajdować się kopie donosów TW „Bolka”.
Lech Wałęsa wciąż zaprzecza, że nim był.

Co przyniesie ujawnienie akt?

Jak informuje IPN, wskutek decyzji prezesa Instytutu Łukasza Kamińskiego, od 1 grudnia 2015 r. akta tzw. Komisji Ciemniewskiego są  dostępne dla badaczy i dziennikarzy.

Akta komisji badającej wykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych uchwały Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 28 maja 1992 r. zostały przekazane do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej przez Kancelarię Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiotowe materiały zostały włączone do zasobu archiwalnego IPN i oznaczone sygnaturą IPN BU 003407/1-5 — czytamy w komunikacie przekazanym portalowi wPolityce.pl.

W skład odtajnionych akt, jak podaje IPN, wchodzi pięć obszernych „jednostek archiwalnych” zawierających kopie stenogramów, protokołów przesłuchań, w tym oficerów służb specjalnych, oraz dokumentów powstałych w związku z pracami komisji, której przewodniczył Jerzy Ciemniewski, ówczesny poseł Unii Demokratycznej.

Komisja Ciemniewskiego została powołana w czerwcu 1992 roku, tuż po odwołaniu rządu Jana Olszewskiego. Jej członkowie mieli zbadać sposób wykonania przez ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Antoniego Macierewicza uchwały lustracyjnej.

Dokumenty wytworzone w toku prac Komisji, co podkreśla IPN, wyjaśniają kryteria zakwalifikowania nazwisk 64 osób jako osobowych źródeł informacji komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa, ponadto informują o procederze niszczeniu w UOP dokumentacji peerelowskiej bezpieki.

Powyższe materiały zostały wytworzone po 1990 r., dotyczą jednak działań operacyjnych prowadzonych przez b. Służbę Bezpieczeństwa MSW i w oparciu o zapisy art. 27 ust. 4 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN -KŚZpNP (Dz. U. z 2014 r., poz. 1075) zostały włączone do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej — dodaje Instytut.

Sprawa akt Komisji Ciemniewskiego stała się głośna w lutym 2012 r., kiedy tygodnik „Uważam Rze” dotarł do tajnych protokołów tzw. komisji Ciemniewskiego.** Wynikało z nich, że w kancelarii tajnej Sejmu mogły zachować się kopie – uważanych za zaginione – donosów TW „Bolka”.

Wszystkie dokumenty komisji były opatrzone klauzulą „ściśle tajne”, a wśród nich miała znajdować się zalakowana paczka.

W marcu 2012 r. IPN ogłosił, że archiwiści Instytutu dokonali przeglądu akt Komisji Ciemniewskiego, przechowywanych w archiwum Kancelarii Sejmu. Marszałkiem Sejmu była wówczas Ewa Kopacz. Podczas kwerendy nie odnaleziono kopii donosów TW „Bolka”.

Teraz sytuacja jest inna.
Dysponentem akt nie jest już Sejm, tylko IPN, a dostęp do nich zostaje otwarty dla wszystkich badaczy.

Będzie się działo…

wpolityce.pl
grzegorzkut • youtube.com

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ IPN odtajnia akta Komisji Ciemniewskiego została wyłączona