■■ „Lech Wałęsa proponując debatę w siedzibie IPN próbuje zakwestionować ustalenia historyków, zeznań świadków i stanowisko IPN”

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 1 lutego 2016

„Stanowisko IPN jest w tej sprawie jednoznaczne”

Szanowny Pan, prof.Mirosław Golon,
dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku

Oświadczenie

Członkowie Stowarzyszenia Godność na zebraniu w dniu 28. 01. 2016 r. wypowiedzieli się jednogłośnie przeciwko organizacji w siedzibie IPN spotkania Lecha Wałęsy z historykami i innymi osobami, które na podstawie dokumentów i świadków zeznań udowodnili, że był tajnym współpracownikiem SB. Zakres współpracy i jego okres jest dostatecznie udokumentowany w pracach naukowych i książkach.

Stanowisko IPN jest w tej sprawie jednoznaczne. Lech Wałęsa proponując debatę w siedzibie IPN próbuje zakwestionować ustalenia historyków, zeznań świadków i stanowisko IPN. Zdaniem zebranych członków Stowarzyszenia Godność Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej cieszy się dobrą opinią naszego środowiska. Organizując spotkania z młodzieżą, biorąc udział w uroczystościach państwowych i upamiętniających pomordowanych patriotów, czy wydając książki o represjach w PRL-u pełni ważną rolę patriotyczną i edukacyjną.

Obawiamy się, że organizując tę debatę, Gdański Oddział IPN może dobrą opinię utracić. Nasze środowisko od 20 lat nie spotyka się z byłym przewodniczącym NSZZ Solidarność znając jego megalomańskie wypowiedzi na temat obalenia komunizmu. Lech Wałęsa mógł przed zaprzysiężeniem na prezydenta przyznać się i przeprosić a nie kłamać i nie niszczyć dokumentów SB na swój temat już jako Prezydent.

Zwracamy się w imieniu członków Stowarzyszenia Godność do Pana Dyrektora, aby Gdański Oddział IPN wycofał się z organizacji tej debaty. Jeżeli taka debata się odbędzie to Lech Wałęsa przedstawi się podczs niej jako człowiek prześladowany przez historyków i przez ludzi mu nieżyczliwych. Lech Wałęsa proponując debatę w siedzibie IPN stara się zrobić nie tylko medialną wrzawę wokół swojej osoby, ale będzie usiłował przekonać opinię. że dotychczasowe ustalenia historyków IPN były błędne a dokumenty zostały sfałszowane.

W związku z tym proponujemy, aby taka debata bez udziału IPN odbyła się w siedzibie ECS, gdzie jest duża sala i mogliby w niej uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy i świadkowie tamtych wydarzeń.

Stanisław Fudakowski – Sekretarz,
Andrzej Osipów – Wiceprezes,
Czesław Nowak – Prezes

wpolityce.pl
fot. wPolityce.pl / „tvn24.pl”

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ „Lech Wałęsa proponując debatę w siedzibie IPN próbuje zakwestionować ustalenia historyków, zeznań świadków i stanowisko IPN” została wyłączona