■■ IPN do remontu !

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 8 marca 2016

Projekt zakładający rewolucyjne zmiany w Instytucie w tym tygodniu trafi do Sejmu

Likwidacja Rady Instytutu Pamięci Narodowej, zmiana sposobu wyboru prezesa, utworzenia Biura Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej – to tylko niektóre zmiany dotykające organizacji pracy IPN. Instytut zajmie się też poszukiwaniami ofiar represji totalitarnych od 1917 roku. To odpowiedź m.in. na głosy dotyczące potrzeby prowadzenia badań nad losami Polaków zamieszkujących na dalekich Kresach oraz upamiętnienia polskich ofiar głodu na Ukrainie.

Zmiany w funkcjonowaniu IPN przygotowało PiS, a gotowy projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w tym tygodniu trafi do Sejmu. To oznacza, że wkrótce Instytut czekają spore zmiany organizacyjne. Inaczej niż dotychczas wybierany będzie prezes IPN. PiS chce by decyzję podejmował tu Sejm w porozumieniu z Senatem i Kolegium IPN, które zastąpiłoby obecną Radę IPN. Także Kolegium wybierałby Sejm (pięciu członków) oraz Senat i Prezydent RP (po dwóch członków).

Nowela zakłada też anonsowaną już likwidację Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jej zadania przejąć ma Biuro Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej, w którym zatrudnienie znajdą obecni pracownicy biura Rady,

Inaczej niż dotychczas działać ma pion zajmujący się poszukiwaniem szczątków ofiar stalinizmu. Tak w struktury IPN wcielona zostanie baza materiału genetycznego. Zmieni się też zakres poszukiwań. PiS chce, by Instytut mógł dokonywać ekshumacji miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych, obejmujących okres od 8 listopada 1917 roku. W ten sposób poszukiwaniami będą mogły być objęte miejsca kaźni ofiar sowieckich zbrodni na Polakach, w tym w tym polskich ziemian na dalekich Kresach oraz polskich ofiar głodu na Ukrainie.

Nowela ma rozwiązywać także problemy z jakimi IPN spotykał się przy pracach na „Łączce”. Tak w przypadku podejrzenia lub odkrycia szczątków ofiar represji pod istniejącym grobem ekshumację z wszystkich mogił mógłby zarządzić z urzędu prokurator oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ponadto to prezes IPN będzie mógł zarządzić ekshumację zwłok z grobu wojennego (obecnie decyzję wydaje wojewoda).

Projekt zakłada też odtajnienie zbioru zastrzeżonego IPN.

rp.pl, pch24.pl
fot. Jerzy Dudek / FOTORZEPA/FORUM

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ IPN do remontu ! została wyłączona