■■ Amerykańscy Żydzi chcą od Polski odszkodowania

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 9 marca 2016

Żydowskie roszczenia wsparło 46 kongresmenów

Jak donosi portal money.pl inicjatywę organizacji żydowskiej poparło aż 46 kongresmanów, którzy napisali wsprawie zwrotu pieniędzy za majątki utracone podczas II wojny światowej w Polsce do szefa amerykańskiej dyplomacji Johna Kerry.

Inicjatorem akcji jest Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, która chce by sekretarz stanu udzialił wsparcia jej działaniom. Organiacja domaga się aby Polska wypłaciła jej „odszkodowanie” za majątki Żydów zamieszkujących II Rzeczpospolitą, którzy potem stali się ofiarami niemieckich zbrodni.

Sprawa jest tym bardziej kontrowersyjna iż jak przypomina Money.pl, żydzi, którzy w efekcie wojny stracili swoją własność w naszym kraju, zadośćuczynienie już otrzymali. Płatnikiem były Niemcy. Traktat między RFN a Izraelem z 1952 roku zagwarantował wypłatę 3,5 miliarda marek jako zadośćuczynienie. Niemcy Zachodnie wspierały Tel Awiw gospodarczo i finansowo przez lata. Ostateczne szacunki mówią, że wartość tej pomocy sięgnęła nawet 60 mld marek.

Zresztą także z polskiej strony do kwestii dawnych majątków żydowskich obywateli II RP odniosły się jeszcze władze komunistyczne, o czym można przeczytać w piśmie ministra skarbu Wiesława Kaczmarka z 2002 w którym możemy przeczytać: „W latach 1948-1971 rząd polski zawarł szereg układów z rządami państw obcych, na mocy których Polska wypłaciła rządom tych państw stosowne odszkodowania z tytułu mienia pozostawionego lub znacjonalizowanego w Polsce po II wojnie światowej. Mienie, o którym mowa, stawało się własnością państwa polskiego, a zobowiązania odszkodowawcze przejęły na siebie rządy państw układających się z Polską. W związku z powyższym nie mogą być zaspokajane przez Polskę roszczenia osób fizycznych i prawnych dotyczące mienia objętego tymi układami. Jednym z nich był układ zawarty z rządem Stanów Zjednoczonych z dnia 16 lipca 1960 r. W układzie przyjęto kwotę 40 mln dolarów, jaką rząd PRL zgadza się zapłacić rządowi Stanów Zjednoczonych z przeznaczeniem na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych zarówno osób fizycznych, jak i prawnych z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych z mieniem przejętym przed wejściem w życie układu”.

Komentując dziś sprawę dawny minister powiedział: „Amerykanie znów nas traktują z buta, ale nie tylko o nich to źle świadczy, ale również o Żydach – dodaje były minister”.

Inaczej na sprawę patrzy były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss przypominając, że „mienie zawsze ma właściciela albo spadkobierców i to rzecz absolutnie podstawowa”.
Jak mówi „gdy przyjeżdżają do Polski młodzi Żydzi i odwiedzają domy swoich ojców, to niestety wiedzą, że nie uda im się tego odzyskać. To wywołuje poczucie niesprawiedliwości”.

money.pl/kresy.pl, pch24.pl

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ Amerykańscy Żydzi chcą od Polski odszkodowania została wyłączona