■■ Bilans rządów PO w liczbach!

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 13 marca 2016

Ze specjalną dedykacją dla kodziarzo – lemingów.

zielone-wyspy-polska-grecja-tusk

Dla zdrowo myślących ludzi wszystko jest już jasne. Platforma przez osiem lat rządów wciskała nam bajkę o zielonej wyspie, a  tymczasem wlekła nas równo w ogonie państw europejskich.  Trudno się przecież było spodziewać innego rezultatu po „strategii ciepłej wody w kranie”. Do tego dochodzą  afery, korupcja, kolesiostwo, o czym zaświadczają  taśmy prawdy, z udziałem czołowych postaci tej ekipy.

Jednym z mało docenianych „osiągnięć” Platformy są jej dokonania w kształtowaniu specyficznego modelu demokracji w naszym kraju. Parlament pod rządami PO zamieniony został w parodię politycznej dyskusji. Wypracowano takie doniosłe określenia jak „arytmetyczna większość”, „wilcze prawo opozycji”, „jak będziecie mieli większość, to będziecie uchwalać swoje” – zamykające wszelką dyskusję. Przez osiem lat nie został uchwalony żaden projekt opozycji. Nikt nikogo do niczego nie może przekonać. Taki wzór „demokratycznej dyskusji” podsuwali nam codziennie politycy PO , w audycjach należącej  do nich  telewizji, za przeproszeniem – publicznej.

Oceniając ośmioletnie rządy PO należy analizować stan poszczególnych dziedzin: służbę zdrowia, edukację, naukę, gospodarkę, infrastrukturę, system emerytalny, wymiar sprawiedliwości, media, stan polskiej demokracji, pozycję Polski na arenie międzynarodowej. W tej notce zajmę się jedynie pytaniem jak bardzo poprawił się poziom życia Polaków w ciągu tych ośmiu lat? Opinie na ten temat są bowiem skrajnie odmienne i zwykle wyrażane w oparciu o własne wrażenia. Zadałem sobie trud, żeby zebrać dostępne dane, i przedstawić w jednym miejscu. Dane te dają dość jednoznaczną odpowiedź na wskazane pytanie i pokazują ile naprawdę zyskaliśmy na rządach PO.

Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem wydaje się średni poziom zarobków w porównaniu z innymi krajami UE, jak również jego wzrost w okresie 2007-2014. Jednakże należy wziąć pod uwagę wiele czynników, które modyfikują ten wskaźnik. Do tych czynników należą: koszty życia w różnych krajach, poziom podatków, świadczenia socjalne, dystrybucja zarobków, inflacja, kursy walut, itp. Dlatego poniżej przedstawiam trzy tabele, które chociaż częściowo tylko ujmują owe modyfikacje, to w wystarczającym stopniu, żeby ocenić rządy PO pod tym względem.

Dane zaczerpnąłem z Eurostatu i Wikipedii (angielskiej), która opiera się na danych Eurostatu, ale także na innych źródłach. Pierwsza tabela to przeciętne zarobki netto (w euro) za Wikipedią.

(Pod wskazanym linkiem są jeszcze inne tabele, pokazujące, dane przedstawiane przez poszczególne kraje. Dane te różnią się od danych Eurostatu: GUS podaje, na przykład, że Polacy zarabiają więcej, niż to ocenia Eurostat, a niemiecki urząd statystyczny twierdzi, że Niemcy zarabiają mniej niż podaje Eurostat).  Wskaźnik ten sytuuje nas wśród biedniejszych krajów Europy. Przeciętny Polak, po 25 latach od zmiany systemu, zarabia cztery razy mniej niż Anglik i Niemiec, dwa razy mniej niż Grek, a także mniej niż Czech czy Estończyk. Nie jest to więc specjalny powód do dumy. Jesteśmy w gronie najbiedniejszych krajów Europy. 

Tu należy oczywiście uwzględnić poziom cen w danym kraju (w Anglii jest drożej niż w Polsce).
W drugiej kolumnie poniższej tabeli podany jest średni poziom cen w poszczególnych krajach (w stosunku do średniej UE; za rok 2014)

Switzerland 5130,92 154
Norway 3850,41 148
Luxembourg 3187,82 120
Sweden 2825,57 125
UK 2810,26 122
Netherlands 2793,73 111
Denmark 2751,71 138
Island 2634,88 117
Finland 2479,56 123
US 2360,88 93
Austria 2320,24 107
Germany 2315,20 102
Ireland 2284,40 121
Belgium 2232,85 109
France 2223,89 108
Italy 1736,18 102
Spain 1679,21 93
Malta 1406,02 83
Greece 1262,05 86
Portugal 1056,92 81
Slovenia 993,80 83
Estonia 832,57 79
Czech 725,92 64
Croatia 711,21 67
Slovakia 664,77 69
Poland 634,49 56
Hungary 532,08 57
Lithuania 496,23 64
Romania 417,56 54
Latvia 379,22 72
Bulgaria 324,89 48

Rożnicę poziomu cen są jednak znacznie mniejsze niż różnice w zarobkach. Dzieląc daną z pierwszej kolumny przez drugą otrzymujemy względny poziom zarobków (uwzględniający różnice w cenach). Tu stoimy już lepiej. Można rzec że jestesmy liderem w grupie biednych krajów Europy (z jakiegoś powodu ceny u nas sa najniższe). Żyje nam się już niewiele gorzej niż Portugalczykom czy Grekom. Ciągle jednak dwa razy gorzej niż Niemcom (druga kolumna pokazuje ile przeciętnie razy więcej może za swoja pensję nabyć mieszkaniec danego kraju).

Trzeba wziąć pod uwagę, że dane poniższe nie uwzględniają poziomu świadczeń socjalnych i emerytalnych (które w Zachodniej Europie są znacznie bardziej rozbudowane niż w Polsce) oraz dystrybucji zarobków (która sprawia, że średnią podaną w tabeli osiąga znacznie mniej niż połowa zarabiających). O ile możemy stwierdzić, że przeciętny poziom życia w Polsce jest już niewiele niższy niż w Portugalii czy Grecji, to jednak jadąc na Zachód, jako turyści, jesteśmy ciągle biedakami i ubogimi krewnymi ze Wschodu. Nie udało się przez te 25 lat spowodować, żeby przeciętny Polak mógł się poczuć (ekonomicznie) jak przeciętny Europejczyk.

Switzerland 3329,60 2.93
Luxembourg 2654,30 2.33
Norway 2599,87 2.29
US 2538,58 2.23
Netherlands 2523,69 2.22
UK 2311,07 2.03
Germany 2280,99 2.01
Sweden 2265,89 1.99
Island 2255,89 1.98
Austria 2172,51 1.91
France 2062,98 1.81
Belgium 2044,73 1.80
Finland 2012,63 1.77
Denmark 1993,99 1.75
Ireland 1892,63 1.66
Spain 1811,45 1.59
Malta 1704,27 1.50
Italy 1703,81 1.50
Greece 1464,10 1.29
Portugal 1303,23 1.15
Slovenia 1203,15 1.06
Poland 1137,08 1
Czech 1130,72 0.99
Croatia 1067,88 0.94
Estonia 1048,58 0.92
Slovakia 969,05 0.85
Hungary 931,84 0.82
Lithuania 775,36 0.68
Romania 768,99 0.68
Bulgaria 671,26 0.59
Latvia 526,69 0.46

Naprawdę drastyczna jest jednak trzecia tabela, która pokazuje, ile w okresie 2007-2014 przeciętniewzrosły zarobki Polaków w porównniu ze wzrostem w innych krajach EU. Dane pochodzą z Eurostat, i odnoszą się do przeciętnych rocznych zarobków netto (w tym przypadku, statystycznej samotnej bezdzietnej osoby, liczonych jako 50% przeciętnch zarobków). W czwartej kolumnie pokazany jest przyrost tych rocznych zarobków w tym okresie (wyrażony w euro). Przyrost ten nie uwzględnia inflacji, ani siły nabywczej, jest więc tylko liczbowym wskaźnikiem zmiany tej wielkości. Niemniej dane są przytłaczające. (W piątej kolumnie podane jest, o jaki procent wzrósł ten wskaźnik: to że w tej „procentowej” kategorii Polska jest w środku stawki jest jednak marnym pocieszeniem ogólnie przygnębiającej wymowy tych danych).

                                 2007         2014             przyrost   proc.

Switzerland 20112,57 32 610,63 12 498,06 62
Norway 20375,27 25 331,51 4 956,24 24
Sweden 14078,87 18 027,83 3 948,96 28
Luxembourg 18891,79 22 567,86 3 676,07 19
United States 12072,56 15 233,78 3 161,22 26
Finland 14260,46 17 339,13 3 078,67 22
Netherlands 16546,23 19 609,89 3 063,66 19
Belgium 14244,26 17 206,15 2 961,89 21
Denmark 14504,76 17 313,46 2 808,70 19
Austria 14183,75 16 455,91 2 272,16 16
Germany 13687,55 15 892,54 2 204,99 16
Italy 10346,45 12 428,90 2 082,45 20
France 13321,92 15 058,24 1 736,32 13
Slovenia 5233,06 6 883,75 1 650,69 32
Spain 9888,42 11 512,55 1 624,13 16
Estonia 3639,97 5 176,84 1 536,87 42
Greece 6946,38 8 470,53 1 524,15 22
Czech Republic 3735,62 4 806,54 1 070,92 29
Ireland 15592,50 16 561,23 968,73 6
Slovakia 3407,82 4 349,92 942,10 28
Bulgaria 1136,11 2 049,33 913,22 80
Portugal 6902,49 7 758,89 856,40 12
Lithuania 2513,12 3 241,62 728,50 29
Poland 3189,95 3 902,08 712,13 22
Romania 1824,56 2 258,06 433,50 24
Latvia 2497,39 2 597,39 100,00 4
Hungary 3313,85 3 192,45 -121,40 -4
United Kingdom 19166,58 18 694,26 -472,32 -2
Iceland 23352,58 17 916,89 -5 435,69 -23

Pomijając ujemny przyrost w takich krajach jak Węgry, Wielka Brytania czy Islandia (spowodowany różnymi specjalnymi przyczynami), znowu jesteśmy na szarym końcu. 

Nasze zarobki (liczone w euro) w okresie rządów PO urosły mniej niż w większości krajów europejskich! 

Taka jest prawda o rządach PO. Jakkolwiek by tego nie tłumaczyć (różną inflacją, kursami walut, parytetem siły nabywczej, że patrząc na wzrost procentowy jest nieco lepiej), niewątpliwym faktem pozostaje, że ośmioletnie rządy PO utrwaliły pozycję Polski jako biednego kraju Europy.

Struktura wynagrodzeń (netto) Liczba pracujących (skumulowane) Odsetek pracujących (skumulowane)

Poniżej 1181 zł ok. 800 tys. osób 10%
Poniżej 1423 zł ok. 1,44 mln osób 18%
Poniżej 2776 zł ok.  5,2 mln osób 66%
Poniżej 3549 zł ok.  6,4 mln osób 80,5%
Ponad   3549 zł netto miesięcznie zarabia tylko 19,5% pracujących
Ponad  7000  zł ok. 270 tys. osób 3,47%
Ponad  14000 zł ok.  48 tys. osób 0,6%
Ponad  19000 zł ok.  16 tys. osób 0,2%

źródło:
opracowanie Bankier.pl na podstawie danych GUS
janmak.salon24.pl/660016,bilans-rzadow-po-w-twardych-liczbach

Leszek Lipka • blogpublika.com

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ Bilans rządów PO w liczbach! została wyłączona