■■ Popierają kandydaturę Sławomira Cenckiewicza

Posted in ■ aktualności, ■ listy, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 24 marca 2016

List w sprawie poparcia kandydatury Sławomira Cenckiewicza na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej poparło Stowarzyszenie „Godność” zrzeszające byłych działaczy NSZZ Solidarność i więźniów politycznych z lat 1980-89 na Wybrzeżu.

Znowelizowana ustawa o IPN obejmuje bardzo szeroki zakres prac i problemów.Zwiększa także czasowy zakres badań na okres II wojny światowej i zbrodnie popełnione w okresie stalinizmu.Według nas najważniejszym zadaniem IPN będzie analiza wydarzeń związanych z ruchem Solidarności, stanem wojennym i Okrągłym Stołem. Te prace pozwalają objaśnić bieżące wydarzenia i wnoszą bezpośrednie skutki dla aktywnej świadomości społecznej. Prof. Sławomir Cenckiewicz jest jednym z nielicznych badaczy podejmujący tę trudną, ale arcyważną problematykę. Ufamy, że pod jego kierownictwem IPN zajmie się z należytą energią sprawami, których my członkowie Godności byliśmy naocznymi świadkami, spychanymi w ostatnim czasie przez rządzących na margines historii.Problemy te nie powinny dłużej czekać na stworzenie odpowiednich prac badawczych.

Nasze środowisko od wielu lat zna i ceni bogaty dorobek naukowy i publicystyczny prof. Sławomira Cenckiewicza. Jego badania i opublikowane książki cechuje dociekliwość i obiektywizm w odkłamywaniu historii PRL. Szczególnie wysoko cenimy książki i artykuły dotyczące najnowszej historii Wolnych Związków Zawodowych i powstania NSZZ Solidarność. W swoich publikacjach przedstawia także walkę systemu komunistycznego z nowo powstającym ruchem związkowym prowadzoną z pomocą propagandy, aparatu represji i agentury SB. Ta trudna prawda dla niektórych prominentnych działaczy była powodem szykan i zwolnienie go z pracy w Gdańskim Oddziale IPN a także grożono mu procesami sądowymi. Przywrócił także społeczeństwu prawdę o działaczach-współtwórcach Solidarności , których próbowano skazać na zapomnienie. Jest konsekwentny w dochodzeniu do prawdy i doświadczony w jej odkrywaniu. Jest za pełnym otwarciem zbioru zastrzeżonego, o co od wielu lat upomina się nasze środowisko. Nie ulega naciskom politycznym. Jest dobrze przygotowany zawodowo i naukowo do powierzenia mu stanowiska Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Stowarzyszenie Godność zwraca się do Pań Posłanek i Panów Posłów z Klubu Prawo i Sprawiedliwość i Klubu ,,Kukiz 15“ o poparcie kandydatury prof. Sławomira Cenckiewicza na stanowisko Prezesa IPN.

niezalezna.pl

OŚWIAD. STOW. WET. OPOZ. 3

Reklama

Możliwość komentowania ■■ Popierają kandydaturę Sławomira Cenckiewicza została wyłączona

%d blogerów lubi to: